Automaattinen roboTest H -testausjärjestelmä

Automaattinen roboTest H -testausjärjestelmä suorittaa Charpy- tai Izod-menetelmien mukaiset iskukokeet automatisoidusti joko huoneenlämpötilassa olevilla tai viilennetyillä näytteillä.

Automaattinen roboTest H -testausjärjestelmä Charpy- tai Izod-iskukokeita varten

Tärkeimmät hyödyt ja ominaisuudet

roboTest H muoveille

Automaattinen roboTest H -testausjärjestelmä muoveille

Automaattinen roboTest H -testausjärjestelmä suorittaa Charpy- (ISO 179-1) tai Izod-menetelmien (ISO 180 / ASTM D256) mukaiset iskukokeet automatisoidusti huoneenlämpötilassa oleville tai viilennetyille näytteille
Automaattinen 'roboTest H'-testausjärjestelmä
 • Järjestelmä voidaan kiinnittää 25 J tai 50 J iskuvasaroihin 
 • Perinteiset tai instrumentoidut standardinmukaiset iskuvasarat 0,5 – 50 joulen nimellisenergialla
 • Lämpökäsittely-näytemakasiini kykenee pitämään sisällään 20 kappaletta 4 mm korkeita näytteitä 
 • Ennen kuin lämpökäsittely-näytemakasiini kiinnitetään automaattiseen testausjärjestelmään, se ja näytteet täytyy viilentää ulkoisesti haluttuun lämpötilaan
 • Iskukoe suoritetaan 5 sekunnin kuluessa siitä, kun näyte poistetaan lämpökäsittely-näytemakasiinista 
 • Manuaalisia kokeita voidaan suorittaa tarvittaessa koska tahansa 
 • Järjestelmää ohjataan autoEdition2-automaatio-ohjelmistolla varustetulla teollisella ohjaimella

roboTest H metalleille

Automaattinen roboTest H -testausjärjestelmä metalleille

Automaattinen roboTest H -testausjärjestelmä mahdollistaa automatisoidut Charpy-iskukokeet huoneenlämpötilassa (ISO 148-1 ja ASTM E23 mukaisesti)
Automaattinen roboTest H -testausjärjestelmä ja 450 J iskuvasara metallien automaattiseen testaamiseen
 • Automaattinen testausjärjestelmä voidaan kiinnittää 450 J tai 750 J iskuvasaroihin
 • Perinteiset tai instrumentoidut standardinmukaiset iskuvasarat 750 joulen nimellisenergialla
 • Näytteiden syöttölaite soveltuu näytteille, joiden mitat ovat 5 –10 mm x 10 mm x 55 mm
 • Näytemakasiiniin mahtuu huoneenlämpötilassa 21 kappaletta 10 mm korkeita näytteitä, tai 42 kappaletta 5 mm korkeita näytteitä
 • Manuaalisia kokeita voidaan suorittaa koska tahansa (esim. uunista tai kylmähauteesta otetulle näytteelle)

Hyödyt ja ominaisuudet

 • Käyttäjän vaikutus testaustuloksiin poistuu (käsien lämpö/kosteus, vinossa olevat näytteet jne.), mikä mahdollistaa erittäin toistettavat testaustulokset
 • Osaava laboratoriohenkilökunta vapautuu rutiininomaisesta työtä haastavampiin tehtäviin
 • Konetta voidaan käyttää myös ns. hiljaisina aikoina, kuten taukojen aikana ja yöllä, mikä mahdollistaa kapasiteetin täyden hyödyntämisen ja tuottaa tulokset nopeammin
 • Järjestelmä vähentää näytekohtaisia testauskustannuksia, ja maksaa itsensä takaisin yleensä 1 – 2 vuodessa
 • Järjestelmä mahdollistaa luotettavan dokumentoinnin ja pitkän aikavälin seurannan tilastotietoja keräämällä
Ylös