Limittäisten liitosten leikkautuminen 

Leikkauskokeita käytetään laminaattien liimasidosten tutkimiseen esimerkiksi kalvoissa ja prepregeissä, sekä arvioimaan laminaattien kerrosadheesiota. 

Testin tarkoitus

  • Yleisesti ottaen leikkauskokeiden suorittaminen on mahdollista sekä veto- että puristussuunnassa, mutta vetokokeet ovat tavallisempia johtuen helpommasta koeasetelmasta. Tämän testin seurauksena saadaan leikkauslujuus kyseisessä tasossa.
  • Kun testataan suhteellisen ohuita ja joustavia laminaatteja, voi yhden limittäisen liitoksen leikkautumisnäytteissä esiintyä taivutusmomentin vuoksi kulmavirheitä jännitystasossa. Tämä voi johtaa jännityksen epätasaiseen jakautumiseen ja aiheuttaa huomattavaa mittausvirhettä. Tähän tarkoitukseen soveltuu parhaiten symmetrinen, kahden limittäisen liitoksen leikkautumisnäyte, jossa taivutusmomentit kumoavat toisensa ja jännitystaso pysyy luotettavasti paikallaan.
  • Leikkauksen muodonmuutosta voidaan mitata koskettavalla ekstensometrillä molemmissa tilanteissa.
  • Yhden limittäisen liitoksen leikkautumisnäytteiden testaamiseen tarvitaan vaakasuunnassa säädettävät kiinnittimet. Nämä voivat olla kiila-ruuvikiinnittimiä, ruuvikiinnittimiä, tai pneumaattisia kiinnittimiä
  • Lovelliset yhden limittäisen liitoksen näytteet voidaan testata yksinkertaisilla, symmetrisesti sulkeutuvilla kiinnittimillä. EN- ja DIN-standardit edellyttävät tukien käyttöä taipumisen estämiseksi.
  • Kahden limittäisen liitoksen leikkautumisnäytteet voidaan aina testata yksinkertaisilla kiinnittimillä.
  • Lovellinen, kahden limittäisen liitoksen näyte mahdollistaa näytteen kiinnittämisen samalla tavalla molemmista päistä. 
Ylös