V-lovetettu leikkauskoe 

Testin tarkoitus

Tätä koeasetelmaa käytetään sekä tasomaisten että laminaatin sisäisten leikkautumisominaisuuksien tutkimiseen. Periaatteessa kaikki kuusi mahdollista leikkautumistasoa on mahdollista testata kukin erikseen. Laminaatin valmistaminen sen sisäisten leikkautumisominaisuuksien tutkimista varten on kuitenkin aikaa vievää, eikä tätä sen vuoksi yleensä tehdä. Tätä menetelmää voidaan käyttää yksisuuntaisille komposiiteille, sekä monisuuntaisille kankaille ja tekstiileille 0°/90° kulmassa. Laminaatteja, jotka on suunnattu 45° kulmassa ei voida mitata tällä menetelmällä, koska normaalijännitys olisi 45° kulmassa erittäin suuri, mikä vääristäisi tuloksia.

Loven kohdalle keskittyy muodonmuutoksen myötä leikkausjännitys, joka johtaa lopulta näytteen murtumiseen. Kaksi venymäliuskaa asetetaan ± 45° kulmaan leikkaustasoon nähden leikkauksen laajentumisen mittaamiseksi. Tästä menetelmästä on olemassa kaksi eri standardoitua versiota:

  • Iosipescu-menetelmä standardin ASTM D5379 mukaisesti
  • V-lovetettu rail shear -menetelmä ASTM D7078 mukaisesti

On olemassa myös muita menetelmiä tasomaisten leikkausominaisuuksien tutkimiseen.  

V-lovetettu rail shear -menetelmä - ASTM D7078

  • V-lovetetussa rail shear -menetelmässä käytetyt näytteet ovat suurempia kuin Iosipescu-menetelmässä käytetyt, mikä tarkoittaa että menetelmä soveltuu suurempien kuituvälien laminaattien mittaamiseen.
  • Leikkausmuodonmuutos aikaansaadaan, kun testaustyökalun kaksi osaa liikkuvat vetosuuntaan mittauksen aikana. Standardin mukainen koeasetelma ei sisällä suoraa ohjausta, toisin kuin Iosipescu-menetelmässä.
  • Työkalu täytyy yhdensuuntaistaa tarkasti asetuselementtejä käyttäen ennen testiä
  • Tuloksina saadaan leikkauskäyttäytyminen, 0,2%:n leikkausjännitys, suurin leikkausjännitys, sekä sekanttileikkausmoduuli.
Ylös