Compression After Impact (CAI)

Testin tarkoitus

CAI-kokeita käytetään sellaisten lentokoneita ja ajoneuvoja koskevien vaurioiden mallintamiseen, joissa niihin osuu kiviä tai lintuja, tai joita ne kokevat onnettomuuden yhteydessä.

Mittausmenetelmään kuuluu koelaatan esivaurioittaminen. Koelaatta tulee ennen esivaurioittamista testata ultraäänellä kerrosten irtoamisen tai muiden puutteiden varalta. Esivaurioittamisen jälkeen jäännöslujuus mitataan puristuskokeella.

Tästä syystä 'compression after impact'-koe koostuu kahdesta eri osasta: 

  • Näytteen esivaurioittaminen instrumentoidulla pudotuskoestuslaitteella
  • Puristuskoe staattisella koestuskoneella jäännöslujuuden mittaamiseksi 

Koelaatan esivaurioittaminen

  • Näytettä esivaurioitetaan määritellyissä olosuhteissa instrumentoidulla HIT 230F pudotuskoestuslaitteella.
  • Näytteitä kuormitetaan seuraavan kokoisissa osissa: 76.2 x 127 mm (ASTM, Boeing, SACMA, DIN), 75 x 125 mm (EN, Airbus) tai 140 mm halkaisija (CRAG). Vain Airbus AITM-standardi edellyttää, että kiinnitys tapahtuu tämän alueen sisällä. Testauksen helpottamiseksi näyte kiinnitetään ensin pudotuskoestuslaitteen ulkopuolella ja siirretään sitten kokeen suorituspaikkaan.
  • Esivaurioittamista voidaan seurata ja arvioida pudotuskoestuslaitteen instrumentoinnin avulla. Voima-aika-käyrän ensimmäinen huippu korreloi laminaatin menetelmän II murtositkeyden kanssa.

CAI-puristuskoe

Esivaurioitettuja näytteitä testataan käyttäen erityisvalmisteista puristuskoepakettia jäännöslujuuden määrittämiseksi. Syntyvät puristusvoimat ovat yleensä erittäin suuria. Erityisvalmisteista puristuskoepakettia käytetään koelaattojen kuormittamiseen siten, että ne eivät nurjahda. Koelaatat eroavat toisistaan riippuen käytetystä standardista:

  • ASTM, Boeing, SACMA ja DIN: Kaikki neljä sivua ovat tuettuina, mutta eivät kiinnitettyinä.
  • ISO-, EN- ja Airbus-standardit: Näytteen ylä- ja alapää ovat kiinnitettyinä. Kaikkia sivuja tuetaan lineaarisen kosketuksen avulla.
Ylös