Katetrien testaaminen

Kardiovaskulaaristen ja urologisten katetrien testaaminen

ZwickRoell tarjoaa ihanteelliset testausratkaisut katetreille — ne ovat suurimman riskiluokan lääketieteellisiä välineitä, ja niihin kohdistuu tarkkoja laatuvaatimuksia.

Katetrijärjestelmien vaakasuuntainen testaus

Katetreja käytetään moniin tarkoituksiin, mukaan lukien mikroinstrumenttien kuljettamiseen potilaan ruumiiseen. Ne mahdollistava kirurgeille lääketieteellisten toimenpiteiden suorittamisen minimaalisen invasiivisesti. Katetria voidaan käyttää myös lääkkeen annostelemiseen suoraan ruumiin infektoidulle alueelle tai stenttien asettamiseen verisuonten auki pitämiseksi.

Katetreja pyritään jatkuvasti kehittämään edelleen. Pääpaino on katetrijärjestelmien ja ohjauslankojen kitkakertoimien ja lähtömomenttien pienentämisessä. Zwickin vaakasuuntainen AllroundLine-koestuskone mahdollistaa työntövoiman erittäin tarkan määrittämisen simuloidussa katetrin syöttötilanteessa. Katetrin kitkakäyttäytyminen mitataan painamalla se keinotekoisen suonen läpi. Tätä kutsutaan myös mutkikkaaksi tieksi. Koe suoritetaan vaakasuuntaisesti sen simuloimiseksi, että potilas on vaaka-asennossa leikkauksen aikana.

ZwickRoell on kehittänyt juuri tähän tarkoitukseen järjestelmän, joka ohjaa sekä koestuskoneen poikkipalkin liikettä, että automatisoitua kiinnitintä. Vaakasuuntainen AllroundLine-koestuskone mahdollistaa kolmiulotteisten mallien käyttämisen, sekä nestehauteiden käytön sekä pääasiallisen testausakselin ylä- että alapuolella. Tyypillisessä kokeessa kone työntää katetrin keinotekoiseen aorttaan määrätylle etäisyydelle. Tämän jälkeen näyte vapautetaan ja poikkipalkki palautuu alkuasentoonsa. Pneumaattiset kiinnittimet sulkeutuvat uudelleen, ja poikkipalkki liikkuu taas testaussuuntaan. Tätä tapahtumaa toistetaan kunnes katetri on täysin syötetty keinotekoiseen suoneen. Täysin automatisoitu testausmenetelmä mahdollistaa eripituisten keinotekoisten aorttojen testaamisen. Koneen ohjelmisto kykenee määrittämään seuraavat tulokset:

  • Sisäänvientivoiman mittaaminen: mittaa voiman, joka tarvitaan sisääntulosuojan läpäisemiseen
  • Etenemisvoima: mittaa voiman, joka tarvitaan katetrin, ohjauslangan tai muun minimaalisesti invasiivisen välineen kuljettamiseen keinotekoisen suonen läpi.
  • Työntämisen tehokkuus: proksimaalista ja distaalista voima-anturia käytetään tuotteen distaalisen kärjen kohtaaman voiman mittaamiseen, kun tuotteen proksimaaliseen päähän kohdistetaan tunnettu voima
  • Ohjauslangan liike: ohjauslangan liikuttamiseen tarvittavan voiman mittaaminen, kun se liikutetaan katetrin, ohjauskatetrin, tai muun minimaalisesti invasiivisen välineen läpi
  • Joustavuus: mittaa katetrin kärjen kykyä edetä ohjauslangan tietynsuuruisen käännöksen (esim. 90 astetta) yli
  • Ohjauslangan ja katetrin liukumiskyvyn mittaaminen: vertailevaa testausta, jossa käytetään etenemistietoja sen määrittämiseksi, vaikuttavatko erilaiset pinnoitteet tuotteen suonen läpi etenemiseen tarvittavaan voimaan

Tämä mahdollistaa tulosten erittäin suuren tarkkuuden. Erittäin jäykkä kuormituskehä digitaalisella ohjausjärjestelmällä ja käytöllä kykenee varmistamaan, että testin aikana mitatut voimat ovat peräisin näytteestä itsestään, eivätkä koestuskoneesta. Koneen ohjausjärjestelmä on erottelukyvyltään niin tarkka, että se kykenee asemoimaan koestuskoneen poikkipalkin < 1 µm tarkkuudella, ja lukemaan voimat alle 0,5 % virhetarkkuudella aina 0,1 mN pienuisiin voimiin saakka.

Katetrien liukumiskyvyn testaaminen

Kardiovaskulaaristen ja urologisten katetrien kitkakerroin täytyy testata niiden ollessa märkiä. Tämä toteutetaan poistamalla katetri lämpöhauteesta leukojen avulla, jotka suljetaan määrätyllä kiinnitysvoimalla. Nämä leuat voidaan avata ja sulkea automaattisesti, mikä tuottaa testiin toistuvan syklin. Leuat on lisäksi helppo vaihtaa nopeasti, mikä mahdollistaa liukkaudeltaan erilaisten pintojen testaamisen.

1:07

Glide force test on catheters

Glide force test on urological and cardiovascular catheters with thermoregulation bath

Katetrijärjestelmien testaaminen

Katetriputkijärjestelmien liitäntä- ja liitosvoimien testaaminen standardin DIN EN ISO 10555 mukaisesti vaatii jokaisen liittimen testaamista vetokokeella murtumiseen saakka. Tämä edellyttää halkaisijaltaan erilaisten liittimien testaamista. Itsekohdistuvassa 8050-vetokiinnittimessä on käännettävä itselukittuva kiekko, joka avautuu eri leveyksille ja mahdollistaa erilaisten liittimien testaamisen. Toistuvaan katetriin tarttumiseen käytetään pneumaattisia 1 kN maksimivoiman vetokiinnittimiä. Kiinnittimet suljetaan polkimen avulla, mikä mahdollistaa molempien käsien käyttämisen näytteen kiinnittämiseen. Sulkeutumisvoima voidaan asettaa portaattomasti pneumaattisen ohjausyksikön avulla, ja kiinnittimien matala kokonaiskorkeus mahdollistaa koestuskoneen testausalueen parhaan mahdollisen hyödyntämisen. Zwickillä on lisäksi tarjota kattava valikoima kiinnittimien leukoja moniin eri käyttötarkoituksiin.

Hyödyt ja ominaisuudet:

  • Kiekon itselukittuva mekanismi mahdollistaa näytteiden työkaluttoman vaihtamisen
  • Kiinnittimen suuri korkeus mahdollistaa hyvinkin suurten näytteiden testaamisen (esim. injektioruiskujen ulosvetokokeet)
  • Näytteenkiinnitintä 8050 voidaan käyttää minkä tahansa koestuskoneen kanssa Zwickin vakiomuotoisen liitinjärjestelmän ansiosta.
  • Myös ylimääräisten kiekkojen lisääminen on helppoa

Ohjauslankojen, katetrien ja putkien taivutuskokeet

Kaksipistetaivutustyökalu ohjauslankojen nurjahdusvastuskyvyn testaamiseen. Testaustyökalu on suunniteltu 50 N voimille saakka. Kiinnittimien välistä etäisyyttä voidaan säätää portaattomasti. Testaustyökalussa on lisäksi säädin kappaleen vapaan pituuden säätämiseen välillä 0 - 55 mm, ja tarkkuudella 0,1 mm. Kiinnityskulmaa voidaan säätää. Itse näyte kiinnitetään pystysuuntaisesti. Taivutuskulma (max. 90°) tuotetaan kiinnitysyksikköä pyörittämällä.
Toinen jäykkien lääkeputkien (esim. katetrien) ja ohjauslankojen testaamiseen tarkoitettu taivutustyökalupaketti koostuu taivutuspöydästä ja kahdesta näytteen kiinnittämiseen tarkoitetusta pidätteestä. Erilaisille näytteiden halkaisijoille käytetätään toisistaan poikkeavan muotoisia pidäkkeitä (suoria tai prismanmuotoisia), jotka ovat helposti vaihdettavissa. Työkalupaketti on suunniteltu korkeintaan 50 N puristusvoimille.
Ylös