Paperin, pahvin ja aaltopahvin testaaminen

Pahvisten pakkausten puristuskokeet

Puristuskokeita käytetään moniin eri tarkoituksiin, esimerkiksi: 

Pinoutumiskäyttäytymisen määrittäminen (laatikon puristuslujuuskoe – BCT) 

Käytössä on useita eri menetelmiä riippuen käytetystä standardista ja materiaalista. Yhtä tai useampaa pakkausta kuormitetaan murtumiseen saakka, minkä perusteella voidaan määrittää suurin mahdollinen pinoamiskorkeus. 

Ominaisjäykkyyden määrittäminen 

Tämä testi tuottaa tietoa pakkausten valmistusprosessia varten. Pakkausta kuormitetaan määrätyllä voimalla suljettaessa (kantta kiinnitettäessä), ja sen tulee kestää tämä vaurioitumatta. 

Ylös