Kirurgisten instrumenttien testaaminen

Kirurgiset instrumentit voidaan jakaa kiinnipitäviin, tarttuviin ja leikkaaviin instrumentteihin, sekä ompeleisiin liittyviin instrumentteihin, optiikkaan ja yhdistettyihin instrumentteihin. Käytettyjä materiaaleja ovat esimerkiksi kromiteräs, raudattomat metalliseokset, titaani, kevytmetallit, teräs, lasi (optiikassa), keraamit, muovit ja liimat. ZwickRoell:n kattava tuotevalikoima ja tuotteiden modulaarinen rakenne mahdollistavat monien erilaisten kokonaisuuksien rakentamisen osien tai valmiiden tuotteiden testaamiseen, esimerkiksi leikkaavien pintojen testaamiseen tai kulutuskestävyyden määrittämiseen. Teemme läheistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa: Autamme valitsemaan oikeat kiinnittimet ja tarvikkeet valikoimastamme, ja tarvittaessa yksilöimme ne tarpeitasi vastaaviksi.

ZwickRoell:ltä saat testausratkaisut mm. seuraaville: 

  • Skalpellit, terät, sakset, sahat
  • Pihdit, koukut, puristimet
  • Spaattelit, lusikat
  • Porat
  • Kirurgiset neulat, nitojat
  • Tähystimet
  • Suurennuslasit, mikroskoopit
  • Endoskoopit
  • Stetoskoopit

Luuporan läpäisykoe

Tällä automaattisella poraustapahtumalla määritetään poran leikkauskäyttäytyminen ja kulutuskestävyys.

Nykyaikaisiin luuporiin kohdistuu monenlaisia vaatimuksia liittyen leikkausterien ominaisuuksiin, tarvittavaan kosketusvoimaan, kemikaalinkestävyyteen, sekä kykyyn estää luuta lämpenemästä. Tätä testauslaitetta käytetään luuporan kosketusvoiman, läpäisyvoiman ja väännön määrittämiseen. Kohdealueesta ja luun tyypistä riippuen käytetään esimerkiksi hammasporia, kortikaalisia poria ja suukirurgian poria, jotka porautuvat määrättyyn materiaaliin, kuten dentiiniin, luuhun tai niitä korvaaviin materiaaleihin, ja jotka toimivat määrätyllä työntövoimalla ja väännöllä. Tämä mahdollistaa kirurgisten porien geometrian arvioimisen väännön ja puristusvoiman mittaamisen avulla. Omatehoisten porien porauskäyttäytymistä voidaan tutkia myös ilman torsiokäyttöä käyttämällä koestuskoneen voima- tai liikeohjausta. ZwickRoell:n monipuolinen koestuskoneratkaisu mahdollistaa myös taipumisen väsymislujuuden testaamisen kolmipistetaivutustyökalua käyttäen, sekä perusmateriaalien kovuusmittaukset.

Sagittaalisahan terien puristuskoe

Sagittaalisahan terien voima- ja liikeohjatut kokeet auttavat parantamaan terien suorituskykyä. 

Sagittaalisahan terien leikkaustarkkuus ja taivutuslujuus vaikuttavat huomattavasti leikkausten lopputuloksiin. Näiden sahanterien toiminnalliseen testaukseen kuuluu kirurgin kädessä tapahtuvan käytön simulointi. Koko sagittaalisaha terineen kiinnitetään koestuskoneeseen, saha käynnistetään ja terää käytetään luukorvikemateriaalia vasten. Testin aikainen puristusvoima ja leikkauksen syvyys mitataan oikean käytön sietorajojen määrittämiseksi. Lasketut ominaisarvot kuten jäykkyys tarjoavat tietoa kuormituksista, jotka voisivat taivuttaa tai vahingoittaa sahanterää. Taivutuslujuuden määrittäminen onnistuu nopeasti ja helposti ZwickRoell:n kolmipistetaivutustyökalua käyttämällä. Sillä testataan sahojen erilaisten hammastusten vaikutusta leikkaus- ja tarkkuusominaisuuksiin.
Ylös