Lääketieteellisten tekstiilituotteiden testaaminen

Lääketieteelliset tekstiilituotteet kuten elastiset tekstiilit kompressiohoitoja varten, jäykät tuotteet käytettäviksi kipsin kanssa, tekstiilit haavojen hoitoon, leikkaustekstiilit (leikkausvaatteet ja -liinat henkilökunnalle ja potilaille) sekä kirurgiset ompeleet.

ZwickRoell:ltä saat testausratkaisut mm. seuraaville: 

  • Tekstiilit potilaille
  • Lääkärien ja hoitajien suojatekstiilit
  • Leikkaustekstiilit ja kääreet
  • Laastarit
  • Nykyaikainen haavojen hoito
  • Vanutupot, harso
  • Leikkaustupot ja -pumpulit
  • Puristussiteet
  • Leikkausompeleet

Haavojen hoito

Tekstiilejä käytetään lääketieteessä moniin eri käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi haavojen sitomiseen ja hoitoon, erilaisina haavaompeleina, tekstiilipohjaisissa implanteissa (esim. tyräimplantit) sekä leikkausliinoina ja leikkausvaatteina. Valmistusmateriaaleja ovat esimerkiksi luonnonkuidut ja keinotekoiset kuidut, sekä hengittävät kalvot ja erilaiset materiaaliyhdistelmät. Alalla käytetyt monet erilaiset tuotteet ja materiaalit edellyttävät monenlaisia toiminnallisia kokeita ja materiaaliominaisuuksien testaamista.

Sideharson aukirullauskokeet

Sen estämiseksi, että yksittäiset sideharson kuidut tarttuvat kiinni ja estävät luotettavan aukirullautumisen, on välttämätöntä selvittää paljonko voimaa rullan avaamiseen tarvitaan. Tähän käytetään 10 kN ZwickRoell:n koestuskonetta sekä moottorikäyttöistä aukikelauslaitetta. Tapahtumaa ohjataan ZwickRoell testXpert II -testausohjelmiston erityisesti tätä varten laaditulla testausohjelmalla. Testaustyökalua voidaan käyttää myös laastariliuskojen irtivetokokeissa.

Leikkaustekstiilien testaaminen infektioiden estämisen näkökulmasta 

Lääketieteellisiä tekstiileitä käytetään myös infektioiden estämiseen sekä sairaala- että kotihoidossa. Pestäviä ja kertakäyttöisiä tekstiilejä käytetään hengityssuojaimissa, kaavuissa ja leikkausliinoissa potilaiden ja hoitohenkilökunnan infektioiden estämiseksi.
Valmistajia koskevat ohjearvot määritellään standardeissa EN 13795 ja EN 14863. Ne mahdollistavat leikkaustekstiileiden yhdenmukaisen laadun mittaamisen, ja varmistavat että ne vastaavat Saksan lääketuotteita koskevia määräyksiä (Medizinproduktegesetz, MPG). Lääketieteen alalla kehitetään jatkuvasti uusia materiaaleja ja toiminnallisuuksia, joihin kohdistuu laatuvaatimuksia ennen markkinoille tuomista, ja joilta vaaditaan tuotannonaikaista laadunvalvontaa. Standardin EN 13795 tärkeimpiin kuuluvalla menetelmällä mitataan mm. kuivien ja märkien leikkaustekstiilien repeämislujuutta. Tekstiilin käytönaikaisia jännityksiä ja venymiä simuloidaan vetokokeilla. Niillä mitataan eri materiaalien ja saumojen poikittais- ja pitkittäisvenymiä.

Lääketieteellisten kuitukankaiden testaaminen 

Näitä materiaaleja käytetään usein haavasidoksina ja niiden osina, desinfiointipyyhkeissä, sekä fysioterapeuttisessa käytössä. Ne ovat tärkeässä roolissa leikkaussaleissa leikkausliinoina ja instrumenttimattoina, sekä suun lääketamponeissa. Materiaalille on yhtä monia kokeita kuin sille on erilaisia käyttötarkoituksia eri lopputuotteissa. Yksi tämän alan tärkeä koe on liuskamaisten näytteiden vetokoe (EN ISO 29073-3/ISO 9073-3/ASTM D5035). Siinä mitataan suurin vetovoima, joka määritetään eri poistosuuntien keskimääräisenä arvona. Tuloksille lasketaan variaatiokerroin. Muita tärkeitä testausmenetelmiä ovat imukyvyn mittaaminen (EN ISO 9073-6) ja nesteiden läpitunkeutumisaika (EN ISO 9073-8). Näihin kokeisiin käytetään yleensä zwickiLine- tai ProLine- (Z005) koestuskonetta.

ZwickRoell assists W.L. Gore & Associates GmbH with qualification (DQ/IQ/OQ)

The product portfolio of W. L. Gore & Associates GmbH includes membranes for ventilation and filtration in demanding medical applications. In meeting the severe demands placed on quality assurance in this sensitive area, Gore relies on ZwickRoell's testing technology and qualification service.
DSC_0004
Ylös