Injektioneulojen testaaminen

Injektioneula koostuu putkesta, jonka pituus, sekä sisä- ja ulkohalkaisija vaihtelevat. Se on kapeneva ja yhdeltä puolelta viisto, ja toiselta puoleltaan erilainen. Injektioneuloja käytetään nesteiden poistamiseen ruumiista, tai niiden syöttämiseen.

Läpäisyvoima ja etenemisvoima standardien LAB 530 ja ISO 11040-4 mukaisesti

Vakiomuotoista kalvoa ja kiinnitystyökalua käytetään injektioneulojen läpäisy- ja etenemisvoimien määrittämiseen aina 200 N voimaan saakka standardien LAB 530 ja ISO 11040-4 (F) mukaisesti. Kalvo lävistetään neulalla, ja injektion eri vaiheiden voimaprofiili tallennetaan.

Kalvo voidaan kiinnittää 90° kulmaan neulaan nähden, kuten standardissa määritellään. Käyttöön liittyvissä kokeissa voidaan käyttää myös kiinnitystyökalua, joka mahdollistaa injektiokulman säätämisen. Neulanpidikkeet mahdollistavat Luer-liittimellä varustettujen ja muunlaisten kanyylinvarsien neulojen testaamisen, sekä neulallisten ja esitäytettyjen injektioruiskujen testaamisen.

Neulan ulosvetovoima

Injektioneulat on liimattu esitäytettyihin ruiskuihin tai neulanpidikkeisiin. Neulan ulosvetovoiman mittaamiseksi on pidettävä kiinni sekä neulasta että ruiskusta ja/tai pidikkeestä. Urospuolista Luer-lock -adapteria voidaan käyttää lääkeruiskuihin kiinnitettävien injektioneulojen testaamiseen. Testatessa esitäytettyjä ruiskuja standardin ISO 11040-4 (liite G1) mukaisesti, ruisku kiinnitetään kauluksen kohdalta. Yleensä vetokoe suoritetaan vain määrättyyn voimaan asti. Tuotekehitystä varten suoritetaan usein koko neulan ulosvetokokeita. Näissä tilanteissa on mahdollista, että neulaan tulee murtumia tai se murtuu kokonaan kauluksen kohdalta ennen kuin maksimivoima saavutetaan.

Taivutuskoe EN ISO 9626 mukaisesti

Injektioneulojen murtolujuus määritetään standardin DIN EN ISO 9626 (liite D) mukaisesti kaksipistetaivutuskoetta käyttäen. Neulaa pidetään kiinni toisesta päästä, ja toista puolta taivutetaan määrättyyn kulmaan.

Kanyyliputken jäykkyyden testaamiseen standardin DIN EN ISO 9626 (liite C) mukaisesti käytetään kolmipistetaivutustyökalua. Taivutusetäisyys valitaan neulan paksuuden mukaan.

Ylös