Lääkeruiskujen testaaminen

Lääkeruiskuja on monia erilaisia ja erikokoisia, ja niitä käytetään moniin eri käyttötarkoituksiin. ZwickRoell:ltä saa tarpeisiisi oikeat testaustyökalut.

Irrotusvoima / liukuvoima (DIN EN ISO 7886 -1, DIN EN ISO 11499 ja ISO 11040-4)

Tätä testaustyökalua voidaan käyttää irrotusvoiman ja liukuvoiman määrittämiseen lääkeruiskuille, kerta-annosruiskuille ja vastaaville annostelijoille. Liukuvoima voidaan testata standardien DIN EN ISO 7886 -1, DIN EN ISO 11499 ja ISO 11040-4 mukaisesti. Irrotusvoima ja liukuvoima ovat tärkeitä ominaisuuksia sopivinta lääkeruiskua valittaessa. Nämä voimat eivät saa ylittää tai alittaa tiettyjä arvoja, jotta varmistetaan lääkkeen turvallinen annostelu. Voimiin vaikuttavat lääkkeen viskositeetti ja ruiskun putken koko.

Zwickin yleiskäyttöinen testaustyökalu soveltuu kaikkien tavallisimpien ruiskutyyppien testaamiseen sen säädettävän näytteenkiinnittimen ansiosta. Näytteen halkaisijan säätö tapahtuu portaattomasti ja ilman työkaluja käsipyörän avulla. Valinnaiset pidikkeet mahdollistavat näytteiden testaamisen ilman sormimaista kiinnitystä. ZwickRoelltestXpert II -testausohjelmisto mahdollistaa suurimman ja keskimääräisen liukuvoiman testaamisen helposti. Sisäänrakennettu painomoduuli mahdollistaa kerta-annosten annostustarkkuuden tarkan määrittämisen esimerkiksi insuliiniannoksille. Kamera tallentaa lääkeruiskun männän liikkeen. testXpert II:n valinnainen videoCapture plus tallentaa videokuvan synkronisesti testaustulosten kanssa. Yhdessä kosketuksettoman videoXtens-ekstensometrin kanssa, jopa männän paksuuden jatkuva mittaaminen on mahdollista.

Testauslaitteen hyödyt ja ominaisuudet testatessa irrotusvoimaa: 

 • Testauslaite koostuu pidikkeestä ja sen yläpuolella olevasta puristimesta
 • Sisältää lasiasian karanneen nesteen keräämiseen
 • Kääntyvät ohjainleuat varmistavat optimaalisen ohjauksen
 • Kovera painin varmistaa, että se osuu keskelle ruiskun mäntää
 • Myös räätälöityjen kiinnittimien käyttäminen onnistuu helposti
 • Testaustyökalussa on aukkoja, jotka mahdollistavat liukumisliikkeen visuaalisen havainnoinnin.
 • Näytteen kiinnittäminen ja irrottaminen pikatoiminnon avulla säilyttää valitun paksuuden
 • Valinnaisia ampullinpidikkeitä on saatavilla 1,5 ml ja 3,0 ml vakiokoolle
 • testXpert II mahdollistaa myös valinnaisen vaa'an liittämisen. Tämä tarkoittaa että testaustyökalua voidaan käyttää annostelutarkkuuden mittaamiseen esim. DIN EN ISO 11608-3 mukaisesti.
 • Turvaoven käyttö on suositeltavaa, jos testataan lasisia lääkeruiskuja
 • Tätä testaustyökalua voidaan käyttää hammaslääketieteen paikallispuudutusaineen ampullien testaamiseen DIN EN ISO 11499 mukaisesti.

Männän käyttövoiman testaaminen DIN EN ISO 7886-1 mukaisesti

Tämä työkalu kehitettiin sen testaamiseksi, paljonko voimaa tarvitaan steriilin kertakäyttöisen lääkeruiskun männän työntämiseen DIN EN ISO 7886-1 mukaisesti. Koe simuloi tilannetta, jossa nestettä vedetään sisään ja puristetaan ulos. Testaustyökalu koostuu ruiskun pitämiseen tarkoitetuista ylemmästä ja alemmasta kiinnittimestä, sekä korkeudeltaan säädettävästä nestesäiliöstä ja siihen liittyvästä letkusta. Se on helppo purkaa ja puhdistaa.

Usean ruiskun liukuvoiman samanaikainen testaaminen

Tämä testaustyökalu rakentuu pöytämallisen AllroundLine-koestuskoneen ympärille, joka on laajennettu 6-8 testausakseliin ja sisältää yhtä monta voima-anturia. Se soveltuu sekä laboratoriokäyttöön että prosessinvalvontaan, ja sitä käytetään ruiskun ja sen männän välisten erilaisten kitkavoimien testaamiseen, tai männän ja ruiskun tiivisterenkaiden testaamiseen. Ruiskujen kiinnitystyökalu tukee erikokoisia ruiskuja ja sisältää kaksi keskikokoista astiaa poistuvan nesteen talteen ottamista varten. Tätä työkalua voidaan käyttää ampullien kitkavoimien testaamiseen. Voimien kohdistaminen voidaan synkronoida erillisten korkeussäätöjen ansiosta.

Luer-järjestelmä / Luer-lock-liittimet ISO 594-1 ja ISO 594-2

Luer-kartio on standardoitu liitäntäjärjestelmä, jota käytetään lääketieteellisissä letkujärjestelmissä. Sitä käytetään esineissä kuten kanyylit, lääkeruiskut, katetrit, kolmitiehanat ja infuusioletkut. Tiiveys varmistetaan kartiomaisella liitännällä, jota kutsutaan Luer-kartioksi. Luer lock -liittimissä on myös urallinen kaulus, joka varmistaa tiiviin liitännän ja estää nesteiden karkaamisen. Näiden osien laadunvalvonnassa käytetään koestuskonetta, johon kuuluu myös vääntökäyttö.

ISO 594-1 ja ISO 594-2 ovat Luer-järjestelmien ja -liittimien testaamiseen käytetyt standardit. Vääntöjen määrittäminen aksiaalisen kuormituksen aikana on helppoa zwickiLine-torsiokoestuskoneen avulla aksiaali- ja torsiokäyttöjen ansiosta.

Ylös