Kondomien vetokokeet

Testin tarkoitus

zwickiLine-koestuskoneet soveltuvat ihanteellisesti kondomien vetomurtolujuuden ja murtovenymän määrittämiseen.

  • Standardin määrittämä voiman vaihteluväli on 0 - 200 N, ja voiman mittaamiseen käytetään 200 N nimellisvoiman voima-anturia (DIN EN 10002-2 luokan 1 mittaukset 2 N:sta ylöspäin).
  • Liikkuvan poikkipalkin nopeus on tasainen 500 ± 50 mm/min.
  • Pystysuuntaisesti asemoidut ja yhdeltä puolelta kiinnitetyt rullat

toimivat näytteenkiinnittiminä. Toista näistä rullista ohjataan hammashihnan avulla suhteessa poikkipalkin liikkeeseen, jolloin kondominäyte kuormittuu yhdenmukaisesti koko alaltaan. Jos rullat eivät pyörisi tai käytettäisiin kiinteää kiinnitystä, syntyisit vetovoiman lisäksi kitkavoimia, ja näyte kuormittuisi ja vaurioituisi liian aikaisin.

Tietokoneen sarjaporttiin voidaan liittää myös paksuuden mittauslaite, jolloin testaukseen tarvittavat arvot syötetään automaattisesti.

Ylös