Piilolinssien testaaminen

Hydrogeelien ja valmiiden piilolinssien valmistajien täytyy testata tiettyjä elastisia ominaisuuksia. Piilolinssien toistuvan asettamisen ja poistamisen vaikutusten arvioimiseksi niiden murtolujuus tulee testata sekä kuivana että märkänä, sekä selvittää materiaalin käyttäytyminen taivutuskokeiden avulla.

Päivittäisen käytön simuloiminen

Päivittäisen käytön simuloimiseksi suoritetaan seuraavat kokeet käyttöä vastaavissa olosuhteissa (suolaliuoksessa):

  • Taivutuskoe
  • Repäisykoe
  • Painumavoiman testaaminen
Ylös