Xforce-voima-anturit

Patentoidut Xforce-voima-anturit - vain Zwick/Roell:lta

Xforce-voima-anturit ovat ihanteellisia veto-, puristus- ja taivutuskoestuksiin sekä nollan kautta meneviin syklisiin koestuksiin. Erittäin tarkkoja ja patentoituja Xforce-voima-antureita käytetään kaikkien kuormituskehiemme kanssa. Emme tee kompromisseja, kun kyse on laadusta.

Xforce-voima-anturi

Lataukset

Tärkeimmät hyödyt ja ominaisuudet

Hyödyt ja ominaisuudet

 • Kaikkien Xforce-voima-anturien suunnittelussa on huomioitu kiertosymmetria ja aksiaalisymmetria, mikä tekee niistä erittäin vastustuskykyisiä poikittaisvoimille.
 • Kaikki Xforce-voima-anturit ovat hyvin vastustuskykyisiä loisvoimille, kuten poikittaisvoimille, taivutusmomenteille , ja vääntömomenteille, eivätkä esimerkiksi lämpötilavaihtelut helposti vääristä mittaustuloksia.
 • Kaikki Xforce-voima-anturit ovat kestävärakenteisia, ja kestävät voimia aina 300 %:iin saakka niiden nimelliskuormituksesta ilman mekaanista rikkoutumista, ja 150 %:iin saakka ilman nollakohdan siirtymää.
 • Näissä älykkäissä voima-antureissa on ainutlaatuinen sähköinen tunnistusjärjestelmä tallennettuna sisäiseen EEPROM-muistiin.
 • Xforce-voima-anturit täyttävät kaikki viisi ISO 7500-1 -standardin tarkkuusluokkien kriteeriä hyvin laajalla mittausalueella.

Testausjärjestelmän sydän

Xforce-voima-anturit - testausjärjestelmän sydän

Korkealuokkaiset voima-anturit ovat luotettavien ja helposti tulkittavien testitulosten edellytys. Jotta voit olla varma, että tämä ydinosa on optimaalisesti liitetty testausjärjestelmään on ZwickRoell kehittänyt oman valikoiman voima-antureita: Xforce P (Precision), Xforce HP (High Precision) , ja Xforce K

 • Erittäin tarkat Xforce P -voima-anturit on tarkoitettu käytettäväksi testeissä, joihin ei liity suuria poikittaisvoimia. Tähän sisältyvät useat vetokokeet (ei kuitenkaan esim. leikkauslujuustestaus), kuten myös puristuskokeet ja taivutuskokeet, sekä komponenttien testaus tilanteissa, joissa ei esiinny suuria poikittaisvoimia, taivutusmomentteja, tai vääntömomentteja.
 • Xforce HP ja Xforce K -voima-anturit eroavat Xforce P:stä lähinnä mittausalueensa laajuuden ja loisvoimien, eli esimerkiksi taivutusmomenttien, vääntömomenttien tai lämpötilavaihteluiden sietokyvyn osalta. Ne ovat ihanteellinen valinta staattisiin veto-, puristus- ja taivutuskoestuksiin sekä yhtälailla kokeisiin, joissa esiintyy värähtelyä sekä nollan kautta meneviin syklisiinkoestuksiin.
 • Ennen toimitusta, jokainen voima-anturi kalibroidaan yhdessä koestuskoneen, käytön, mittaus ja ohjauselektroniikan kanssa kokonaisuutena. Tämä kirjataan ylös tehtaan kalibrointitodistukseen.

Kaikki komponentit samalta toimittajalta: ZwickRoell kehittää ja valmistaa järjestelmän jokaisen osan itse, muunmuassa: testXpert II -testausohjelmiston, testControl-mittaus- ja ohjauselektroniikan, Xforce-voima-anturit ja kaikki mekaaniset komponentit.

Ohjeita

Ohjeita optimaalisten tulosten saavuttamiseen

Xforce-voima-anturi yhdensuuntaistaminen
Xforce-voima-anturit yhdensuuntaistaminen
 • Voima-anturin ja järjestelmään kiinnitettyjen komponenttien sekä testilaitteiden välisten yhteyksien tulisi olla: Mahdollisimman hyvin asennettuja ja vapaita toimimaan suunnitellusti. Koska voima-anturit joutuvat usein mittaamaan voimia, jotka muuttuvat nopeasti.
 • Pienempi testikokoonpano ja siten pienempi korkeus, jolloin vipuvarren vaikutuksia ilmenee vähemmän. Erityisesti adapterit ja jatkokappaleet luovat ei-toivottuja vipuvarsi vaikutuksia.
 • Vipuvarret ja epäkeskeisyydet tulisi saada poistettua, niin hyvin kuin mahdollista taivutusmomenttien minimoimiseksi. Mitä kauempana testiakselista on voiman kohdistuspiste, sitä suurempi on taivutusmomenttien vaikutus.
 • Testaustyökalujen/näytekiinnittimien ja näytteen tulee olla: kohdistettu tarkasti testiakselin mukaisesti varmistaakseemme sen, että näytteestä saadaan luotettavat ja informatiiviset testitulokset.
  Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kääntyviä tai pallomaisia liitoksia, jotka kohdistavat itsensä samansuuntaisesti näytteen kanssa.
 • Jos käytössä on useita eri voima-antureita, tai jos joudumme vaihtamaan voima-antureita usein, niin suosittelemme käyttämään 2.-voima-anturin liitäntää, lisävaruste.
  Testiakselin yhdensuuntaisuus on parempi pika-liitäntää käyttäen, kuin perinteisellä kierreliitännällä, samalla eri testikokoonpanojen työkalujen väliset etäisyydet saavutetaan automaattisesti. Kierreliitännällä työkalujen väliset etäisyydet muuttuvat käännettujen kierrosten mukaan. Lisäksi asentaminen ja irrottaminen on huomattavasti helpompaa pika-liitännällä ja samalla vältytään voima-antureiden kaapeleiden turhilta venymisiltä.
 • Voima-anturi tulee suojata ylikuormitukselta asettamalla voimarajat testin mukaisesti. Järjestelmä sammuu automaattisesti, mikäli nämä voimaraja-arvot saavutetaan.
  Ne voidaan asettaa joko suoraan testausjärjestelmään laitteiston raja-arvoihin tai testausohjelmistoon ohjelmiston raja-arvoihin. Testeissä joissa voima-anturin vaurioitumisen riskiä ei voida poistaa voimarajoilla, suosittelemme ylikuormitussuojaa.
 • Testausympäristön lämpötila on pidettävä vakiona testin aikana, jotta lämpötilavaihtelu ei vaikuta mittaussignaaliin.
Järjestelmä asetukset_voima-anturi_testXpert III

Itsetunnistava anturiliitäntä

 • Näissä älykkäissä voima-antureissa on ainutlaatuinen sähköinen tunnistusjärjestelmä tallennettuna sisäiseen EEPROM-piiriin.
 • TestXpert III -testausohjelmisto tunnistaa automaattisesti voima-anturin tyypin ja ominaisuudet.
 • Kuormitusrajat ja liikerajoitukset tunnistetaan automaattisesti.
 • Anturin ylikuormitukset ja tapahtuma-ajat tallennetaan EEPROM-piiriin.

Xforce-voima-anturit tiivistettynä

3:14

Patented Xforce load cells – exclusively from ZwickRoell

Xforce load cells are ideal for tensile tests, compression tests, and flexure tests as well as for cyclic tests with zero crossing.

Kalibrointi ja tarkkuus ISO 7500-1 -standardin mukaisesti

ISO 7500 Metallisille materiaaleille— Staattisten yksiaksiaalisten koestuskoneiden todentaminen kahdessa osassa:

 • ISO 7500-1: Veto- ja puristuskoneet –voimanmittausjärjestelmän varmentaminen ja kalibrointi
 • ISO 7500-2: Virumiskoevetokoneet – voiman varmentaminen

ISO 7500-1 sisältää yleistä tietoa koestuskoneille asetetuista vaatimuksista, sekä tietoa tarkistuksista ja kalibroinneista, pitäen sisällään veto-, puristus- ja taivutustestauskoneet, sekä jousien ja materiaalin väsymistä testaavat koneet.

Tarkkuus ISO 7500-1 mukaisesti

 • Kaikki tiedot koskevat mitattuja arvoja puristus- ja vetosuunnassa.
 • Kaikki voima-anturit on kalibroitu vastaavaan nimellisvoimaan saakka: Fnom ja täyttävät seuraavien standardien vaatimukset: EN ISO 7500 -1, EN ISO 7500 -2, ASTM E4.
 • Xforce-voima-anturit täyttävät kaikki viisi ISO 7500-1 -standardin tarkkuusluokkien kriteeriä hyvin laajalla mittausalueella.

Järjestelmän kalibrointi ja laaja mittausalue

Järjestelmän kalibrointi

Ennen toimitusta jokainen voima-anturi kalibroidaan valitun testauslaitteen, käytön ja ohjauselektroniikan kanssa kokonaisuutena. Tämä kirjataan ylös tehdaskalibrointitodistukseen.

Laaja mittausalue

 • Laajemman mittausalueen ansiosta tarve investoida useisiin voima-antureihin vähenee, tuoden näin säästöjä sekä hankinnassa, että vuosittaisissa kalibroinneissa.
 • Vaikka painavista testaustyökaluista tai näytekiinnittimistä aiheutuisi suuri esikuorma, niin on käytännössä koko anturin mittausalue on käytettävissä. Voima-anturin koko kapasiteettia voidaan käyttää eri työkalu- ja kiinnitinyhdistelmien kanssa. Vaikka työkalujen paino olisi jopa 45 % anturin nimellisvoimasta.

Erinomainen lineaarisuus

 • Xforce HP- ja Xforce K-voima-antureiden tarkkuus on erittäin korkea.
 • Käytettäessä Xforce HP ja Xforce K (alkaen 200 N) voima-antureita yhdessä testControl II elektroniikan kanssa, ne antavat merkittävästi standardin ISO 7500 vaatimuksia paremman lineaarisuuden.
 • Näytön hajonta on alle 1% mittausarvosta, alkaen vain 0,1%:sta voima-anturin nimelliskapasiteetista; ja alkaen 0.4%:sta nimelliskapasiteetista virhe on vain 0,25% mitatusta arvosta.

Ylikuormitussuoja, voimarajat ja käyttövoima

 • Kaikki Xforce-voima-anturit ovat kestävärakenteisia, ja kestävät voimia aina 300 %:iin saakka niiden nimelliskuormituksesta ilman mekaanista rikkoutumista, ja 150 %:iin saakka ilman nollakohdan siirtymää. Tämä tarkoittaa, että ylikuormitussuoja, kuten esikuormitetut jouset, mekaaniset pysäyttimet tai ohjaimet poikittaisvoimien absorboimiseksi, on yleensä tarpeettomia.
 • Poikkipalkin liikkumismatkaa voidaan rajoittaa pehmeillä tai kovilla rajoilla, mikä suojaa voima-anturia ja testaustyökaluja.
 • Kuormitusrajat voidaan asettaa testXpert III -testausohjelmistossa. Laite sammuu automaattisesti rajojen ylittyessä, mikä suojaa voima-anturia.

Liitostapit- Nopeat ja helpot liitännät. 

Xforce-voima-anturi liitäntäjärjestelmä
Xforce-voima-anturin liitäntä toiseen voima-anturiin

Nopea voima-anturin vaihto

 • Jos tarkoituksena on käyttää useita eri voima-antureita, tai jos antureita joudutaan vaihtamaan usein niin, suosittelemme vaihtoehtoa, jossa litännät tehdään liitostapeilla..
 • Säästää aikaa ja lisää helppokäyttöisyyttä.
 • Voima-anturia asennettaessa ja irrottaessa tulee sen johtoon kohdistuvaa rasitusta välttää.
 • Pika-liitäntä tarjoaa paremman suuntauksen testiakseliin nähden kuin tavallinen kierteitetty kiinnitys.
 • Reference-paikat eri testi menetelmille on automaattisesti uudelleen määritetty (kierreliitäntöjä käytettäessä, työkalujen välinen etäisyys muuttuu käännettyjen kierrosten mukaan).
116958

Yksinkertainen mekaaninen pika-liitäntäjärjestelmä, mukaan lukien kaksi testialuetta

 • Kaikki voima-anturit on varustettu tarkasti mitoitetulla kiinnitystapilla, joka mahdollistaa testaustyökalujen vaivattoman sovittamisen suoraan testiakselille.
 • Reference-paikoitus (Esim. työkalujen välinen etäisyys) asetetaan käyttäjän toimesta vain kerran ja tallennetaan testXpert III -testausohjelmiston testiympäristöön. Tämä automaattinen ja tarkka reference-paikoitus on uudelleen saavutettavissa testaustyökalun vaihdon jälkeen. Voiko olla enää helpompaa!
 • Xforce K- voima-anturin kanssa voidaan käyttää lisävarusteena saatavaa läpiliitäntää, joka mahdollistaa käytön kahdessa työtilassa.

Xforce-voima-antureiden muoto ja rakenne

 • Kaikkien Xforce-voima-anturien muodossa on huomioitu kiertosymmetria ja aksiaalisymmetria, mikä tekee niistä erittäin vastustuskykyisiä poikittaisvoimille.
 • Matala kokonaiskorkeus mahdollistaa lyhyen koestus kokonaisuuden mikä tarkoittaa pienempiä vipuvoimia.
 • Rakenne mahdollistaa korkeat käyttövoimat, lyhyet mittausmatkat ja suuren jäykkyyden.
 • Korkealaatuinen suojattu mittauskaapeli liittimellä mahdollistaa yhteyden mittauslaitteen mittavahvistimeen.

Usealla taivutuspalkilla

Xforce-voima-anturi palkki

Taivutusrengas

Xforce-voima-anturi rengas
 • Xforce K, Fnom 10 - 250 kN
 • Xforce K+, Fnom 10 - 250 kN

Tässä versiossa jousielementti on taivutusrengas, kierteisellä venymäliuskalla joka päällystää ylä- ja alapinnat kauttaaltaan.

Taivutuskehä on yhdistetty keskiöön ja ulompaan kehään elastisella liitoksella Voimien välittyessä voima-anturiin taivutuskehä muuttaa muotoaan: sen ylemmän osan kehä laajenee alemman osan kehän pienentyessä, tai päinvastoin. Tämä muodonmuutos havaitaan spiraalinmuotoisilla venymäliuskalla, jotka on kehitetty erityisesti tätä voima-anturimallia varten.

Venymäliuska on jaettu tasaisesti koko taivutuskehän alalle, eikä voima-anturilla ole vain yhtä ensisijaista suuntaa.

Kahdella taipuvalla palkilla

Xforce-voima-anturi suuntaus

Tekninen yleiskuva

 • P- Precision (Tarkkuus)
 • HP - High Precision (Korkea tarkkuus)
 • K- Voima-anturi

Xforce P, Fmax 5 N - 100 N

Xforce P (5 - 100 N)

Voima-anturi

5

10

20

50

100

N

Nimellisvoima Fnom

5

10

20

50

100

N

Mitat/paino

Asennuskorkeus, n.

55

55

55

55

55

mm

Liitäntä

Liitäntätappi, Ø

8

8

8

8

8

mm

Vaikutus/raja-arvot

Taivutusmomentin raja

0,7[1]

1,0[1]

1,3[1]

2,0[1]

3,0[1]

Nm

Vääntömomentin raja

10,0[2]

10,0[2]

10,0[2]

10,0[2]

10,0[2]

Nm

 1. Mittaussuuntaan kuormittamattoman voima-anturin suurin taivutusmomentti Mb. Samanaikaisesti kuormitettaessa nimelliskuormalla arvot on puolitettava.
 1. Kuormittamaton. Samanaikaisesti kuormitettaessa nimelliskuormalla nämä arvot on puolitettava.

Xforce P, Fmax 200 N - 1 kN

Xforce P (0,2 - 1 kN)

Voima-anturi

0,2

0,5

0,5

1

kN

Tuote nro.

011563

011562

057993

011560

Tuote nro. ProLine

018542[1]

018540[1]

058423[1]

018539[1]

Nimellisvoima Fnom

0,2

0,5

0,5

1

kN

Mitat/paino

Asennuskorkeus, n.

55

55

61

61

mm

Liitäntä

Kierreliitäntä

M28x1.5

M28x1.5

M28x1.5

M28x1.5

Liitäntätappi, Ø

8

8

20

20[2]

mm

Vaikutus/raja-arvot

Taivutusmomentin raja

2 (3)[3] [4]

5 (7)[3] [5]

5 (7)[3] [5]

15 (17)[3] [5]

Nm

Vääntömomentin raja

5 (14)[6] [5]

7 (35)[6] [5]

7 (35)[6] [5]

17 (50)[6] [5]

Nm

 1. Ainoastaan yhdessä ProLine-kuormituskehän kanssa. Katso huomautus.
 1. Xforce voima-anturin liitäntätapin halkaisija 1kN-voima-anturille on vaihtunut 8mm:stä 20:een!
 1. Mittaussuuntaan kuormittamattoman voima-anturin suurin taivutusmomentti Mb. Samanaikaisesti kuormitettaessa nimelliskuormalla arvot on puolitettava.
 1. Arvot viittaavat kytkentäjärjestelmän rajamomenteihin. Jos nämä arvot on ylitetty, tulee kalibrointi suorittaa uudelleen. Mitta-anturin rajamomentteihin liittyvät arvot on esitetty suluissa.
 1. Arvot viittaavat kytkentäjärjestelmän rajamomentteihin. Jos nämä arvot on ylitetty, tulee kalibrointi suorittaa uudelleen. Mitta-anturin rajamomenteihin liittyvät arvot on esitetty suluissa.
 1. Kuormittamaton. Samanaikaisesti kuormitettaessa nimelliskuormalla nämä arvot on puolitettava.

Xforce P, Fmax 2,5 kN - 10 kN

Xforce P (2,5 - 20 kN)

Voima-anturi

2,5

5

10

10

20

kN

Tuote nro.

011558

011556

017955

011554

017907

Tuote nro. ProLine

018538[1]

018537[1]

-

018536[1]

019242[1]

Nimellisvoima Fnom

2,5

5

10

10

20

kN

Mitat/paino

Asennuskorkeus, n.

61

61

54

70

66

mm

Liitäntä

Kierreliitäntä

M28x1.5

M28x1.5

-

M28x1.5

-

Liitäntätappi, Ø

20

20

20

20

36

mm

Liitäntälaippa

-

-

Laippa 1[2]

-

Laippa 1[2]

Vaikutus/raja-arvot

Taivutusmomentin raja

30 (34)[3] [4]

50 (58)[3] [4]

80 (115)[3] [4]

80 (115)[3] [4]

250 (460)[3] [4]

Nm

Vääntömomentin raja

17 (80)[5] [4]

17 (130)[5] [4]

17 (200)[5] [4]

17 (200)[5] [4]

250 (1500)[5] [4]

Nm

 1. Ainoastaan yhdessä ProLine-kuormituskehän kanssa. Katso huomautus.
 1. Laippa 1 = pultti ympyrä 115mm, laippa 2 = pultti ympyrä 220mm.
 1. Mittaussuuntaan kuormittamattoman voima-anturin suurin taivutusmomentti Mb. Samanaikaisesti kuormitettaessa nimelliskuormalla arvot on puolitettava.
 1. Arvot viittaavat kytkentäjärjestelmän rajamomentteihin. Jos nämä arvot on ylitetty, tulee kalibrointi suorittaa uudelleen. Mitta-anturin rajamomenteihin liittyvät arvot on esitetty suluissa.
 1. Kuormittamaton. Samanaikaisesti kuormitettaessa nimelliskuormalla nämä arvot on puolitettava.

Xforce P, Fmax 20 kN - 250 kN

Xforce P (30 - 250 kN)

Voima-anturi

30

50

100

150

250

kN

Tuote nro.

017908

017909

017910

017911

017912

Tuote nro. ProLine

019246[1]

019248[1]

019254[1]

-

-

Nimellisvoima Fnom

30

50

100

150

250

kN

Mitat/paino

Asennuskorkeus, n.

66

66

104

104

104

mm

Liitäntä

Liitäntätappi, Ø

36

36

60

60

60

mm

Liitäntälaippa

Laippa 1[2]

Laippa 1[2]

Laippa 2[2]

Laippa 2[2]

Laippa 2[2]

Vaikutus/raja-arvot

Taivutusmomentin raja

250 (500)[3] [4]

250 (650)[3] [4]

3500 (4500)[3] [5]

4000 (5000)[3] [4]

5000 (6000)[3] [4]

Nm

Vääntömomentin raja

250 (1800)[6] [4]

250 (3000)[6] [4]

6500 (10000)[6] [4]

5800 (12500)[6] [4]

11000 (15000)[6] [4]

Nm

 1. Ainoastaan yhdessä ProLine-kuormituskehän kanssa. Katso huomautus.
 1. Laippa 1 = pultti ympyrä 115mm, laippa 2 = pultti ympyrä 220mm.
 1. Mittaussuuntaan kuormittamattoman voima-anturin suurin taivutusmomentti Mb. Samanaikaisesti kuormitettaessa nimelliskuormalla arvot on puolitettava.
 1. Arvot liittyvät liitännän momentti rajoihin. Jos nämä arvot on ylitetty, tulee kalibrointi suorittaa uudelleen. Mitta-anturin rajamomenteihin liittyvät arvot on esitetty suluissa.
 1. Arvot liittyvät liitännän momentti rajoihin. Jos nämä arvot on ylitetty, tulee kalibrointi suorittaa uudelleen. Mitta-anturin rajamomentteihin liittyvät arvot on esitetty suluissa.
 1. Kuormittamaton. Samanaikaisesti kuormitettaessa nimelliskuormalla nämä arvot on puolitettava.

Xforce HP, Fmax 5 N - 100 N

Xforce HP (5 - 100 N)

Voima-anturi

5

10

20

50

100

N

Tuote nro.

063924

063925

063926

060259

060260

Tuote nro. ProLine

063927[1]

063929[1]

063930[1]

063932[1]

063933[1]

Nimellisvoima Fnom

5

10

20

50

100

N

Mittausalue/Mittausmatka

Tarkkuusluokka 1 ( alkaen 0,4% Fnom:sta )

-

-

-

-

Mitat/paino

Asennuskorkeus, n.

55

55

55

55

55

mm

Liitäntä

Kierreliitäntä

M28x1.5

M28x1.5

M28x1.5

M28x1.5

M28x1.5

Liitäntätappi, Ø

8

8

8

8

8

mm

Vaikutus/raja-arvot

Taivutusmomentin raja

6,0[2]

6,0[2]

6,0[2]

6,0[2]

6,0[2]

Nm

Vääntömomentin raja

10,0[3]

10,0[3]

10,0[3]

10,0[3]

10,0[3]

Nm

 1. Ainoastaan yhdessä ProLine-kuormituskehän kanssa. Katso huomautus.
 1. Mittaussuuntaan kuormittamattoman voima-anturin suurin taivutusmomentti Mb. Samanaikaisesti kuormitettaessa nimelliskuormalla arvot on puolitettava.
 1. Kuormittamaton. Samanaikaisesti kuormitettaessa nimelliskuormalla nämä arvot on puolitettava.

Xforce HP, Fmax 200 N - 1 kN

Xforce HP (0,2 - 1 kN)

Voima-anturi

0,2

0,2

0,5

0,5

1

kN

Tuote nro.

011571

052697

011570

057991

011569

Tuote nro. ProLine

018548[1]

-

018547[1]

058424[1]

018546[1]

Nimellisvoima Fnom

0,2

0,2

0,5

0,5

1

kN

Mitat/paino

Asennuskorkeus, n.

55,3

66

55,3

61

61

mm

Liitäntä

Kierreliitäntä

M28x1.5

M28x1.5

M28x1.5

M28x1.5

Liitäntätappi, Ø

8

20

20

20[2]

mm

Verkkovirta

Kierreliitäntä

M28x1.5

Liitäntätappi, Ø

8

Vaikutus/raja-arvot

Taivutusmomentin raja

2 (3)[3] [4]

2,0[3]

5 (7)[3] [4]

5 (7)[3] [4]

15 (17)[3] [5]

Nm

Vääntömomentin raja

5 (14)[6] [4]

5,0[6]

7 (35)[6] [4]

7 (35)[6] [4]

17 (50)[6] [5]

Nm

 1. Ainoastaan yhdessä ProLine-kuormituskehän kanssa. Noudata annettuja huomautuksia.
 1. Xforce voima-anturin liitäntätapin halkaisija 1kN-voima-anturille on vaihtunut 8mm:stä 20:een!
 1. Mittaussuuntaan kuormittamattoman voima-anturin suurin taivutusmomentti Mb. Samanaikaisesti kuormitettaessa nimelliskuormalla arvot on puolitettava.
 1. Arvot liittyvät liitännän momentti rajoihin. Jos nämä arvot on ylitetty, tulee kalibrointi suorittaa uudelleen. Mitta-anturin rajamomenteihin liittyvät arvot on esitetty suluissa.
 1. Arvot liittyvät liitännän momentti rajoihin. Jos nämä arvot on ylitetty, tulee kalibrointi suorittaa uudelleen. Mitta-anturin rajamomentteihin liittyvät arvot on esitetty suluissa.
 1. Kuormittamaton. Samanaikaisesti kuormitettaessa nimelliskuormalla nämä arvot on puolitettava.

Xforce HP, Fmax 2,5 kN - 10 kN

Xforce HP (2,5 - 10 kN)

Voima-anturi

2,5

5

10

10

kN

Tuote nro.

011568

011566

017953

011565

Tuote nro. ProLine

018545[1]

018544[1]

018554[1]

018543[1]

Nimellisvoima Fnom

2,5

5

10

10

kN

Mitat/paino

Asennuskorkeus, n.

61

61

54

70

mm

Liitäntä

Kierreliitäntä

M28x1.5

-

M28x1.5

Liitäntätappi, Ø

20

20

20

mm

Liitäntälaippa

-

Laippa 1[2]

-

Verkkovirta

Kierreliitäntä

M28x1.5

Liitäntätappi, Ø

20

Liitäntälaippa

-

Vaikutus/raja-arvot

Taivutusmomentin raja

30 (34)[3] [4]

50 (58)[3] [4]

80 (115)[3] [4]

80 (115)[3] [4]

Nm

Vääntömomentin raja

17 (80)[5] [4]

17 (130)[5]

17 (200)[5] [4]

17 (200)[5] [4]

Nm

 1. Ainoastaan yhdessä ProLine-kuormituskehän kanssa. Katso huomautus.
 1. Laippa 1 = pultti ympyrä 115mm, laippa 2 = pultti ympyrä 220mm.
 1. Mittaussuuntaan kuormittamattoman voima-anturin suurin taivutusmomentti Mb. Samanaikaisesti kuormitettaessa nimelliskuormalla arvot on puolitettava.
 1. Arvot liittyvät liitännän momentti rajoihin. Jos nämä arvot on ylitetty, tulee kalibrointi suorittaa uudelleen. Mitta-anturin rajamomentteihin liittyvät arvot on esitetty suluissa.
 1. Kuormittamaton. Samanaikaisesti kuormitettaessa nimelliskuormalla nämä arvot on puolitettava.

Xforce K, Fmax 10 kN - 50 kN

Xforce K (10 - 50 kN)

Voima-anturi

10

10

20

30

50

kN

Tuote nro.

1008815

1008732

318936

325642

318934

Tuote nro. ProLine

-

1008733[1]

325222[1]

325644[1]

325223[1]

Nimellisvoima Fnom

10

10

20

30

50

kN

Mitat/paino

Asennuskorkeus, n.

74

90

75,5

75,5

75

mm

Liitäntä

Kierreliitäntä

-

M28x1.5

-

-

-

Liitäntätappi, Ø

20

20

36

36

36

mm

Liitäntälaippa

Laippa 1[2]

-

Laippa 1[2]

Laippa 1[2]

Laippa 1[2]

Vaikutus/raja-arvot

Taivutusmomentin raja

500[3]

500[3]

600[3]

700[3]

1100[3]

Nm

Vääntömomentin raja

500[4]

500[4]

500[4]

500[4]

1800[4]

Nm

 1. Ainoastaan yhdessä ProLine-kuormituskehän kanssa. Katso huomautus.
 1. Laippa 1 = pultti ympyrä 115mm, laippa 2 = pultti ympyrä 220mm.
 1. Mittaussuuntaan kuormittamattoman voima-anturin suurin taivutusmomentti Mb. Samanaikaisesti kuormitettaessa nimelliskuormalla arvot on puolitettava.
 1. Kuormittamaton. Samanaikaisesti kuormitettaessa nimelliskuormalla nämä arvot on puolitettava.

Xforce K, 100 kN - 250 kN

Xforce K (100 - 250 kN)

Voima-anturi

100

100

150

250

250

kN

Tuote nro.

318932

068922[1]

320304

318930

068918[2]

Tuote nro. ProLine

325328[3]

-

-

-

-

Nimellisvoima Fnom

100

100

150

250

250

kN

Mitat/paino

Asennuskorkeus, n.

106

131

106

162

131

mm

Liitäntä

Liitäntätappi, Ø

60

Laippa

60

60

mm

Liitäntälaippa

Laippa 2[4]

Laippa 2[4]

Laippa 2[4]

Laippa 2[4]

Verkkovirta

Liitäntätappi, Ø

Laippa

Liitäntälaippa

Laippa 2[4]

Vaikutus/raja-arvot

Taivutusmomentin raja

4800[5]

30000[5]

8000[5]

30000[5]

30000[5]

Nm

Vääntömomentin raja

10000[6]

55000[6]

[6]20000

55000[6]

55000[6]

Nm

 1. Suunnittelu ja tekniset yksityiskohdat tuotenumeron mukaan: 068918
 1. Laipan liitäntäpinta, jossa on keskityshuullos tappien asemasta (pulttikehä 115/220 mm, keskityshuullos D30 / 70 mm).
 1. Ainoastaan yhdessä ProLine-kuormituskehän kanssa. Katso huomautus.
 1. Laippa 1 = pultti ympyrä 115mm, laippa 2 = pultti ympyrä 220mm.
 1. Mittaussuuntaan kuormittamattoman voima-anturin suurin taivutusmomentti Mb. Samanaikaisesti kuormitettaessa nimelliskuormalla arvot on puolitettava.
 1. Kuormittamaton. Samanaikaisesti kuormitettaessa nimelliskuormalla nämä arvot on puolitettava.

Päivittäiset tarkastukset

Voima-antureiden tarkastus laite aina 500N asti.

Käyttökohteet

Tätä laitetta käytetään voima-antureiden säännöllisiin tarkistuksiin aina 500 N asti vertailemalla arvoihin, jotka on mitattu uudelleen kalibroinnin / virittämisen jälkeen. Laite koostuu kahdesta vertailustandardista (master/slave).

Säännöllinen tarkastus suoritetaan slave-laitteella. Tarkastus tehdään ainoastaan päälaitteella (master), jos on havaittu poikkeamia määritellyllä toleranssialueella.

Image 1

Hyödyt ja ominaisuudet

 • Laitetta ja ohjelmistoa voidaan käyttää kaikissa vaadituissa koneissa
 • Puristus- ja vetovoima-antureiden järjestelmällisten virheiden havaitseminen ( Xforce-voima-antureiden symmetrinen rakenne )
 • Helppo asennus ja irroitus.
 • Luotettavat testaustulokset: Tarkastusten suorittaminen säännöllisten kalibrointien välillä varmistaa, että voima-anturissa ei ole systemaattisia virheitä.
 • Päivittäisten tarkastusten tulokset tallentuvat testXpertin raporttiin.
 • Jäljitettävyys: kaikki turvallisuuskriittiset testit asettavat erityisiä vaatimuksia jäljitettävyydelle ja dokumentoinnille. ZwickRoell-testausohjelmiston avulla järjestelmänvalvoja voi määrittää, mitä kirjataan ja mihin toimintoihin ja tapahtumiin liittyvät syyt tai selitykset on syötettävä.

Tekniset tiedot

Tyyppi

Voima-antureiden tarkastus laite jopa 500 N asti

Tuote nro.

3001493

Testauskuormitus (Fmax)

50

N

Vertailutarkkuus

2-20 N

± 0,2

N

20-50 N

± 1

%

Liikkeen kokeilu

2 – 50

mm

Mitat

Pituus

260

mm

ylin puristus kara

Ø 12

mm

Alempi liitäntä

Ø 20

mm

Asennuskorkeus

243

mm

Ympäristön lämpötila

+10 – +35

°C

Paino/Tuote, n.

1,4

kg

Toimituksen laajuus

2

kpl

XForce-voima-anturi voiman mittausjärjestelmä

Xforce-mittajärjestelmä ylikuormitussuojalla

Testattaessa puristus suuntaan, Xforce HP voima-anturit on varmistettu mekaanisella ylikuormasuojalla ja integroidulla voimasuoja yksiköllä.

Hyödyt ja ominaisuudet

 • suuri tukileveys antaa voimamittausjärjestelmälle korkean aksiaalisen- ja taivutusjäykkyyden
 • ylikuormitussuoja mekaanisella pysäytyksellä
 • selkeä, virheetön puristuslevyn asemointi (erillistä suuntaustyökalua ei vaadita)
 • suurempi ylikuormitusmatka (pidempi kuin testauskoneen jarrutusmatka) varmistaa turvallisuuden
 • muotoilulla on haluttu saavuttaa myös pieni kokonaiskorkeus
 • Patentoidut Xforce-voima-anturit - vain Zwick/Roell:lta
 • kaikki Xforce-voima-anturit ovat hyvin vastustuskykyisiä loisvoimille, kuten poikittaisvoimille, taivutusmomenteille ja vääntömomenteille
 • Xforce-voima-anturit täyttävät kalibrointivaatimukset selvästi vaadittuja standardeja paremmin

Toiminnan kuvaus

 • Testattaessa puristus suuntaan, Xforce HP voima-anturit on varmistettu mekaanisella ylikuormasuojalla ja integroidulla voimasuoja yksiköllä.
 • Kun kyseessä on mekaaninen ylikuormitussuoja niin, mekaaninen pysäytin lukittuu voima-anturin nimellisvoimaan tai sen yläpuolelle, estäen voima-anturin vaurioitumisen ylikuormituksen vuoksi.
 • Sisäänrakennettu ylikuormitussuoja suojaa koko testijärjestelyä.
  Määritetystä voimarajasta (Alkaen voima-anturin maksimi kapasiteetista) jaetaan olemassa oleva voima useille jousille sallimalla koko testauskokoonpanon ylikuormitusmatka ja estämällä siten voiman lisääntyminen voima-anturissa, joka johtaisi ylikuormitukseen tai jopa anturin vaurioitumiseen.

Tekniset tiedot (AllroundLine & ProLine)

AllroundLine/Proline:n on saatavilla Xforce-mittajärjestelmä ylikuormitussuojalla

Nimellisvoima Fnom

2,5

5

10

kN

562

1124

2248

lbf

Tuote nro.

029720

029724

027258

Tarkkuusluokka 1 ( alkaen 0,2 % nom:sta )

5

10

N

Tarkkuusluokka 0,5 ( alkaen 1 % nom:sta )

25

50

N

Mitat

Halkaisija

234[1]

234[2]

234[1]

mm

Asennuskorkeus

106[3]

106[3]

106[3]

mm

Paino, n.

16

16

16

kg

Ylikuormitussuoja alkaen

2,5[4]

5[4]

10[4]

kN

Ylikuormitussuojan liikematka

4

4

4

mm

Tarkkuusluokka 1 ( alkaen 0,2 % Fnom:sta )

20

Tarkkuusluokka 0,5 ( alkaen 1 % Fnom:sta )

100

 1. 172 mm halkaisija, joka sopii yksipylväisiin testauslaitteisiin; Halkaisija 234 mm sopii kaksipylväiseen testauslaitteeseen
 1. 172 mm halkaisija, joka sopii yksipylväisiin testauskoneeseen; Halkaisija 234 mm sopii kaksipylväiseen testauskoneeseen
 1. Puristinlevyt liitettynä Asennuskorkeutta pienennetään noin 12 mm ilman puristuslevyä.
 1. Force-Mittajärjestelmät sisältää ylikuormitussuojan ja saatavilla on voima-anturit matalilla nimellisvoimilla.

Tekniset tiedot (zwickiLine)

ZwickiLineen on saatavilla Xforce-mittajärjestelmä ylikuormitussuojalla

Nimellisvoima Fnom

0,5

1

2,5

kN

112

225

562

lbf

Tuote nro.

083222[1]

083223[1]

092455[1]

Tarkkuusluokka 1 ( alkaen 0,2 % nom:sta )

1

5

N

Tarkkuusluokka 0,5 ( alkaen 1 % nom:sta )

5

25

N

Mitat

Halkaisija

172[2]

172[3]

172[3]

mm

Asennuskorkeus

96[4]

96[5]

93[5]

mm

Paino, n.

7

7

7

kg

Ylikuormitussuoja alkaen

0,5[6]

1[6]

2,5[6]

kN

Ylikuormitussuojan liikematka

4

4

4

mm

Tarkkuusluokka 1 ( alkaen 0,2 % Fnom:sta )

2

Tarkkuusluokka 0,5 ( alkaen 1 % Fnom:sta )

10

 1. Mahdollista myös yhdessä zwicki-standardin mukaisen turvalaitteen kanssa
 1. 172 mm halkaisija, joka sopii yksipylväisiin testauslaitteisiin; Halkaisija 234 mm sopii kaksipylväiseen testauslaitteeseen
 1. 172 mm halkaisija, joka sopii yksipylväisiin testauskoneeseen; Halkaisija 234 mm sopii kaksipylväiseen testauskoneeseen
 1. Puristinlevyt liitettynä Asennuskorkeutta pienennetään noin 12 mm ilman puristuslevyä.
 1. Puristinlevyt asennettuna Asennuskorkeutta pienennetään noin 12 mm ilman puristuslevyä.
 1. Force-Mittajärjestelmät sisältää ylikuormitussuojan ja saatavilla on voima-anturit matalilla nimellisvoimilla.
Ylös