Mekatroniikka / Elektroniikka

ZwickRoell_09-10-15_0513
Piirilevy_lahikuva

Piirilevyjen juotosten tarkistaminen

Täysin automaattinen testausjärjestelmä motorisoidulla X-Y-pöydällä juotettujen komponenttien läpityöntölujuuden määrittämiseen. testControl-elektroniikka ja testXpert-ohjelmisto ohjaavat automaattisesti koko testaustapahtuman etenemisen ja valitsevat testattavat sijainnit X-Y-pöytää liikuttamalla. Käyttäjän tarvitsee "opettaa" testattava sijainti vain kerran. Testaaminen ei vaadi ihmisen valvontaa.

Zwickin ratkaisu: zwickiLine Z1.0

  • Motorisoitu X-Y-pöytä
  • Sisäänrakennettu katkaisulaikka
  • Täysin automaattinen testaustapahtuma

Elektromekaanisten sylinterien toiminnallinen testaus

Käytettäessä proportionaalimagneetteja tai magneettisia kytkimiä tarkistetaan voima-isku-ominaiskäyrä. Ominaiskäyrä mitataan osana elektromagneettisen sylinterin toiminnallista testausta, ja sen mittaaminen on yleensä viimeinen suoritettava koe. Sylinterin toiminnalliset perusominaisuudet voidaan selvittää sen ominaiskäyrästä. Voima-isku-ominaiskäyrä antaa tietoa siitä, kykeneekö sylinteri kohdistamaan halutun voiman toiminta-alueellaan, virran pysyessä tietyllä tasolla. Hystereesi tuottaa tietoa kitkasta, mikä puolestaan antaa tietoa mekaanisten osien laadusta. 

Voima-virta-ominaiskäyrä mitataan lähinnä proportionaalimagneeteilla, ja se tarjoaa tietoa siitä, kohdistaako sylinteri halutun voiman tietyllä jännitevälillä, kun sylinteri on tietyssä asennossa. Ihanteellisessa ominaiskäyrässä voiman ja virran suhde on lineaarinen toimintapisteen ympäristössä.

IMG_0525

Kaapelien eristeiden testaaminen

Kaapelin eristeen lovilujuus mitataan erityisellä puristuskokeella autoteollisuuden määritysten mukaisesti. Kaapeli asetetaan kiinnittimeen ja sitä kuormitetaan määrätynlaisella terällä. Järjestelmä mittaa sähköliitännän syntymistä terän ja kaapelin johtimen välille, ja tämä tieto yhdistetään testXpert:in voima-matka-kuvaajaan.
Johdon eristeen testaaminen
Ylös