Johtojen, lankojen ja kaapelien testaaminen

Kaikki metallit voidaan muotoilla metallilangoiksi ja -johdoiksi, jotka ovat hyvin tavallisia metallituotteita. Metallisia lankoja ja johtoja käytetään joka puolella valmistusteollisuudessa: rakennustekniikassa, sähkö- ja energiatekniikassa, lentokone- ja autoteollisuudessa, sekä lääketekniikan sovelluksissa. Kaapeleiksi punottuja metallilankoja käytetään kantavissa rakenteissa mm. köysiradoissa, hisseissä, nostureissa, sillanrakennuksessa, ankkuroinneissa ja kiinnityksissä. Sovelluskohteiden suuri määrä tarkoittaa samalla, että niille asetetut mekaaniset vaatimukset vaihtelevat hyvin paljon, ja että materiaalin ominaisuuksien testaamisella on suuri merkitys turvallisuuden kannalta.
Kaapelin kiinnittämiseen käytetään haarukka-kiinnityspäätä, sekä erillisellä testausalueella olevia hydraulisia kiinnittimiä kiinnityksen vahvistamiseksi. Tämä mahdollistaa normaalisti pyöreiden näytteiden testaamisen — erillisen vetokoelaitteen hankkiminen ei ole tarpeen. testXpert II -testausohjelmisto auttaa käyttäjää valmistelemaan ja suorittamaan testit, sekä arvioimaan testitulokset. 

Kovuuden mittaaminen

Metallilankojen ja -johtojen kovuuden mittaaminen ei rajoitu pelkästään niiden pintaan, vaan ylettyy niiden ytimeen saakka. Langan tai johdon ydinosan kovuuden mittaamiseksi sen poikkileikkauksesta valmistetaan näytteitä, joiden kovuusarvot määritetään yleensä Vickers-kovuusmittauksella (SFS-EN ISO 6507-1). Metallilangat valssataan, ja halkaisijaltaan pienemmät johdot vedetään. Materiaali kylmäkarkaistuu ja sen pienrakenne muuttuu. Kylmäkarkaistuihin lankoihin syntyy pidennettyjä metallografisia rakenteita, jotka voidaan tehokkaasti testata Knoop-kovuusmittauksella (SFS-EN ISO 4545-1:en). Nämä kovuusmittaukset suoritetaan yleensä ZwickRoell:n alhaisen kuormituksen Vickers-kovuusmittareilla ja Vickers-mikrokovuusmittareilla.

Pyöriväkoesauvainen taivutus-väsytyskoe

Monissa tilanteissa metallilankoihin ja -johtoihin kohdistuu erilaista syklistä kuormitusta. Väsymislujuus voidaan määrittää helposti ja nopeasti pyöriväkoesauvaisilla taivutus-väsytyskokeilla, joissa nopeasti pyörivää (jopa 6000 rpm) näytettä kuormitetaan lisäksi kohtisuoraan pyörimisakseliin nähden. Taivutus- ja pyöritysliikkeen yhdistäminen mahdollistaa näytteen pinnan samanaikaisen veto- ja puristuskuormittamisen. Näytteen tarkka valmistelu on tässä kokeessa erityisen tärkeää, ja on välttämätöntä että näytteen pinta on ehjä.

Tensile tests at 3,000kN - ZwickRoell modernizes testing machine for steel wire ropes at Redaelli

At its factory in Gardone val Trompia, Italy, Radaelli produces steel wire ropes for a wide range of uses. These include offshore applications, construction machinery, ropeways and cableways and bridge-building. The growing demand for wire ropes with ever-higher load capacity is also placing an increasing burden on quality assurance. After modernization by ZwickRoell the testing machine can now perform tensile tests up to 3,000kN.
Ylös