Teräsprofiilien ja betoniteräksen testaaminen

Eri materiaaleista valmistetut teräsprofiilit valssataan tai vedetään puolivalmisteista, kuten teräsaihioista tai -tangoista ja usein niitä myös hitsataan yhteen tankomateriaalista. Niitä käytetään hyvin monenlaisiin käyttötarkoituksiin, mikä edellyttää monenlaisten mekaanisten kokeiden suorittamista. Yhdessä harjateräksen eli betoniteräksen kanssa ne ovat keskeisiä rakennusteollisuuden materiaaleja, ja betoniteräksen tapauksessa niiden käyttöön liittyy myös tarkkaa viranomaissääntelyä.
421Tensiletest3

Vetokokeet

Koska betonilla on suuri puristuslujuus, mutta alhainen vetolujuus, sitä vahvistetaan valamalla betonin sisään terästä. Betoniteräksiä valmistetaan pääasiassa n. 5 - 60 mm halkaisijoilla. Mitä pienempi halkaisija, sitä useammin teräkset on koostettu raudoitusverkoiksi tai mattoraudoitteiksi ennen kuin niiden päälle kaadetaan betonia. Näiden uurrutettujen terästen testaaminen on erityisen haastavaa, koska oikeaan pituuteen leikkaamista lukuun ottamatta niitä ei mekaanisesti valmistella mitenkään. Näytteen venymän mittaaminen tarkan myötörajan määrittämiseksi tehdään lähes aina Makro-ekstensometrillä. Se tallentaa venymän luotettavasti aina murtumispisteeseen saakka ilman että tapahtuma vaikuttaa siihen itseensä mitenkään. Makro-ekstensometrin ominaispiirteitä ovat

 • Erittäin vankka rakenne mahdollistaa mittaamisen aina murtumaan saakka
 • Erityiset terävät reunat anturinvarsien päissä 
 • Anturinvarsien automaattinen liittäminen näytteeseen ja irrotus näytteestä
 • Sopii hyvin monenlaisille halkaisijoille
 • Täysin yhteensopiva automaattisen testauksen kanssa
 • Manuaalista ohjausta ei tarvita lainkaan
 • Valinnaisena automaattinen vetäytyminen testausalueelta

Taivutuskokeet

Betoniteräksen taivutuskokeita käytetään muovautuvuuden mittaamiseen. Näyte ei saa menettää lujuutta, eikä säröjä tai murtumia saa ilmetä visuaalisessa tarkastelussa. Eri standardit määrittelevät erilaisia painokärjen säteitä ja tukia. Taivutuskulma on tavallisesti 90° tai 180°. Tätä koetta varten ZwickRoell toimittaa hydraulisia koestuskoneita ja standardinmukaisia taivutustyökalupaketteja. Sähkömekaanisiin koestuskoneisiin voidaan tarvittaessa asentaa kaksi testausaluetta, joita voidaan käyttää taivutus- ja vetokokeisiin, mikä poistaa tarpeen koeasetelman muuttamiseen kokeiden välillä.

 • Taivutustyökalupaketti kiinnitetään helposti plug-in -periaatteella
 • Standardinmukainen taivutustyökalupaketti
 • Kahden testausalueen käyttö yhdellä koestuskoneella
 • Valinnainen sivutyötila   

Leikkauskokeet

Raudoitusverkkojen ja mattoraudoitteiden hitsauskohdat testataan leikkautuvuuden osalta. Tähän kuuluu näytteiden irrottaminen hitsatuista matoista tai verkoista, ja näytteiden asettaminen niiden muotoa mukaileviin kiinnittimiin. Näihin kokeisiin käytettyjen kiinnittimien täytyy tarkasti vastata uritettujen tankojen halkaisijoita ja sijaintia, jotta ne eivät vaikuta leikkausvoimiin. ZwickRoell:llä on tältä alalta vuosikymmenten kokemus, ja olemme kehittäneet kokeisiin kattavan valikoiman lisävarusteita.

Väsytyskokeet

Standardi edellyttää betoniteräkseltä tiettyä väsymislujuutta, mikä tulee varmentaa. Nämä väsytyskokeet on nopeinta ja taloudellisinta toteuttaa korkeataajuuspulsaattorilla. ZwickRoell korkeataajuuspulsaattori on ihanteellinen ratkaisu tähän tarkoitukseen ja soveltuu aina 600 kN voimiin saakka. Näytteet voivat olla halkaisijaltaan jopa 36 mm. 14 mm:stä eteenpäin ne tulee valaa. Tätä varten on tarjolla erillinen valulaite.

Automaattiset testausjärjestelmät

Betoniteräksen tuotanto tapahtuu suurissa erissä, mikä edellyttää jatkuvaa tuotannon valvontaa testauksen avulla. ZwickRoell on kehittänyt automatisoituja järjestelmiä, jotka leikkaavat tankomaiset näytteet valmiiksi haluttuun pituuteen, tai erottavat ne raudoitusverkoista tai mattoraudoitteista, jotka on manuaalisesti syötetty näytemakasiineihin. Myös valmistelun jälkeinen testaus tapahtuu täysin automaattisesti. Myös keinotekoinen vanhentaminen 100 °C lämpötilassa on mahdollista integroida tämänkaltaiseen testausjärjestelmään. Poikkileikkaukset mitataan erittäin tarkasti standardien mukaan. Näytteet lajitellaan testitulosten perusteella myöhempää visuaalista tarkastelua varten.

 • Asiakaskohtaisia kokonaisratkaisuita
 • Integroituna kaikki tavallisimmin käytetyt koetyypit
 • Korkea käyttövarmuus
 • Hyödyllisiä optioita vikaraporttien lähettämiseksi eteenpäin.
Ylös