Kiinnitystarvikkeiden testaaminen

Tärkeimpiä kiinnitystarvikkeita ovat ruuvit ja mutterit monissa eri muodoissaan. Myös pultteja, niittejä, sekä koukkuja ja silmukoita käytetään komponenttien ja metallilevyjen ja muiden metallikappaleiden liittämiseen. Kiinnityksen tulee pitää myös kuormituksen alaisena. Kiinnitysteknologiat yleisemmin, erityisesti hitsaus ja vastaavat teknologiat, kuuluvat myös tähän ryhmään. Aiheeseen liittyviä standardeja ovat SFS-EN ISO 9015-1 ja -2, sekä SFS-EN ISO 14271 ja ISO 22826. 
533Ermuedungsversuch

Vetokokeet

Kierteiset kiinnitystarvikkeet suunnitellaan hyvin tarkasti niiden käyttökohteen perusteella, mikä näkyy niiden tarkkaan mietityssä rakenteessa. Kimmomoduulin määrittäminen (vetokokeella) ja elastisen kuormituksen rajojen tarkka määrittäminen ovat välttämättömiä, sillä nämä arvot määräävät voimarajat, joiden avulla varmistetaan kierreliitännän luotettavuus. Lukemattomien käyttökohteiden takia myös erilaisia ruuveja ja pultteja ja on todella monenlaisia. ZwickRoell:n kattava valikoima kiinnittimiä, sekä mahdollisuus räätälöityihin ratkaisuihin helpottavat kovasti tätä testaamisen osa-aluetta.

Leikkauskokeet

Yksiaksiaalisen vetokuormituksen lisäksi kiinnitystarvikkeisiin kohdistuu käytössä myös leikkausvoimia, mikä voi nopeasti johtaa liitoksen hajoamiseen. Yhteen liitettyjen osien tai näytteiden leikkauskokeet ovat siksi välttämättömiä, varsinkin jos kyse on niittiliitoksista. Kuormituksen tarkka kohdistaminen on välttämätöntä, jotta estetään muiden voimien esiintyminen leikkausvoiman ohella, mikä vääristäisi testin tuloksia. ZwickRoell auttaa sinua etsimään oikean asetelman näytteen tai komponentin kiinnittämiseksi, ja rakentaa sinulle tämän kokoonpanon. Testauslaitteisto voi olla yksinkertainen tai hyvinkin monimutkainen, mutta se on aina suunniteltu juuri haluttuun tehtävään sopivaksi.

Väsytyskokeet

Staattisen kuormituksen lisäksi kiinnitystarvikkeita tutkitaan toistuvalla syklisellä kuormittamisella, mukaan lukien tärinällä kuormittaminen. Ruuvien ja pulttien väsytyskokeet toteutetaan nopeimmin ja tehokkaimmin korkeataajuuspulsaattoria käyttämällä. Se kykenee tuottamaan syklisen jopa 1000 kN kuormituksen peräti 285 Hz toistotaajuudella. Sen kanssa voidaan käyttää kiinnittimiä, jotka on suunniteltu erityisesti ruuveja, pultteja ja muita kiinnitystarvikkeita varten. Magneettinen käyttö, joka tuottaa hallitun resonanssin järjestelmään, johon myös näyte kuuluu. Käyttö tarvitsee minimaalisesti tehoa kokeen aikana, mikä tarkoittaa myös erittäin kustannustehokasta testaamista. Niin sanottuja H-näytteitä käytetään eri liitettyjen materiaalien testaamiseen syklisesti veto- ja puristusvoimien välillä vaihdellen, mikä kuluttaa kiinnitykseen käytettyjä tarvikkeita. Tätä testiä varten suunnitellut H-näytteenpidikkeet jakavat aluksi voimat koko näytteen alalle. Taipuminen ja siitä seuraava rakenteen löystyminen voidaan mitata ekstensometrillä. Venymäarvojen avulla korkeataajuuspulsaattoria voidaan käyttää myös voiman tai venymän ohjaamiseen, testin toteutustavasta riippuen.

Muita kiinnitystarvikkeiden kokeita

  • Taivutus- ja puristuskokeet
  • Torsiokokeet
  • Kovuusmittaukset
  • Virumiskokeet
  • Pudotusiskukokeet
Ylös