Putkien testaaminen

Putkissa kuljetetaan rakeistettuja materiaaleja, nesteitä ja kaasuja. Nämä aineet voivat olla luonteeltaan joko neutraaleita tai syövyttäviä. Niitä käytetään monenlaisissa eri ympäristöissä, mm. ydinvoimaloissa, maan päällä ja maan sisässä öljyn ja maakaasun kuljettamiseen, moottoreissa polttoaineen ja pakokaasujen kuljettamiseen, sekä kemianteollisuudessa raaka-aineiden tuotannossa. Tästä syystä ne on valmistettu hyvin monenlaisista materiaaleista ja seoksista erilaisia tuotantotekniikoita käyttäen.

Vetokokeet

Putkista otettujen näytteiden testaamiseen käytetyt vetokoemenetelmät vaihtelevat sen mukaan, millainen tuote on kyseessä. Pienet, ohuet putket litistetään päistään riittävältä pituudelta, jonka jälkeen ne testataan vetämällä. Suurempien halkaisijoiden kanssa käytetään sisäpuolista tuurnaa estämään puristumisesta johtuva vaurioituminen. Kaikkein suurimpien putkien standardinmukaiset näytteet tuotetaan irrottamalla pala putken seinämästä. On mahdollista että pituussuunnassa otetut näytteet sisältävät putken säteen mukaisen kaaren. Luotettavan testauksen varmistamiseksi ja esivaurioitumisen välttämiseksi tämä kaari tulisi kompensoida sopivaa vastinkappaletta käyttäen. ZwickRoell:n valikoimasta löydät testauslaitteet vetokokeisiin 500 N - 2500 kN kuormituksilla, sekä niihin oikeanlaiset kiinnittimet.

Kovuuden mittaaminen

Putkien kovuusmittauksia suoritetaan pääasiassa kahdesta eri syystä: hitsaussaumojen testaamiseksi ja putken perusrakenteen kovuuden mittaamiseksi. Käyttötarkoituksesta riippuen kovuusmittaukset suoritetaan jonkin seuraavista standardeista mukaisesti: ISO 6506-1, (Brinell), ISO 6507-1 (Vickers), ISO 6508-1 (Rockwell), ASTM E10 (Brinell), ASTM E384 (Vickers ja Knoop), tai ASTM E18 (Rockwell). 

Putken seinämän testaaminen ja keskimääräisen kovuusarvon määrittäminen

Yksi kovuusmittauksen tavoite on putken seinämän keskimääräisen kovuusarvon määrittäminen valmistuksen jälkeen. Putket voidaan valmistaa monella eri menetelmällä, mukaan lukien valssaamalla. Koska valssaus on termomekaaninen prosessi, johon liittyy mekaanisia ominaisuuksia, kuten putken seinämän paksuus ja putken halkaisija, voidaan näitä ominaisuuksia testata. Kovuusmittaukset ovat nopea tapa näiden mekaanisten ja teknisten ominaisuuksien määrittämiseen. 

Metallografisten rakenneosien pienrakenteen selvittäminen kovuusmittauksilla

Toinen näkökulma kovuusmittauksiin on, että niiden avulla on mahdollista selvittää materiaalin metallografisten rakenneosien raerakenne. Johtuen metallografisten rakenneosien hyvin pienestä koosta, testaamisessa käytetään pienen tai hyvin pienen voiman kovuusmittareita. Yleisesti ottaen tämä tarkoittaa paikallaan pysyviä mikrokovuusmittareita, joiden painumasyvyyttä ja -kokoa voidaan säätää käytetyn voiman avulla vastaamaan metallografisia rakenteiden kokoa. 

Hitsaussaumojen testaaminen

ZwickRoell:n tuotevalikoimasta löydät kovuusmittarit ja kovuusmittauslaitteet kaikille testausmenetelmille. ZwickRoell:n kovuusmittarit ja kovuusmittauslaitteet täyttävät kaikkien tavallisimpien kansainvälisten standardien vaatimukset, ja ne voidaan myös kalibroida kansainvälisten standardien mukaisesti. ZwickRoell on myös kalibrointilaboratorio, joka on akkreditoitu kovuusmittarien kalibroimiseen Saksan kansallisen akkreditointitoimisto DAkkS:in toimesta. 

Puristuskokeet

Putkille suoritetaan litistystestejä niiden lujuuden ja muovautuvuuden selvittämiseksi. Näillä ominaisuuksilla voi olla huomattavaa merkitystä esimerkiksi tilanteissa, joissa putken tulee säilyä ehjänä maanjäristyksistä. Tämän merkitys korostuu, jos putket on sijoitettu maan sisään. ZwickRoell:n koestuskoneiden testausalueet voidaan säätää putken halkaisijan mukaisiksi, mikä helpottaa huomattavasti näytteiden käsittelyä ja säästää aikaa.

Pudotusiskukokeet

Isot öljy- ja kaasuputket testataan putken seinämästä otetulla näytteellä, jolle suoritetaan pudotuspainokoe standardin API 5L mukaisesti. Näytteet vastaavat korkeudeltaan alkuperäistä seinämän paksuutta, ja ovat vähintään useita senttimetrejä leveitä. Näytettä kuormitetaan äkillisesti pystysuuntaisesti putoavan painon ja iskukärjen avulla. Energia (paino ja pudotuskorkeus) asetetaan sellaisiksi, että näyte murtuu, mikä mahdollistaa murtumapinnan visuaalisen tarkastelun. ZwickRoell valmistaa tähän testiin soveltuvia pudotuskoestuslaitteita aina 100 000 Joulen energiaan saakka.

Sandvik premium tubes for the Asian market tested with ZwickRoell testing machines

Sandvik’s tube mill in Zhenjiang in China provides the rapidly growing Asian markets with premium quality tubes, manufactured in full accordance with Sandvik’s advanced production technology and unique manufacturing know-how. The mill manufactures seamless cold finished stainless steel tubes for heat exchangers and hydraulic and instrumentation systems. The existing testing capacity would not be sufficient for the resultant increased testing volume, so the company has decided to acquire a new ZwickRoell high-temperature testing system.
Ylös