Taottujen ja valukappaleiden testaaminen

Valettuja ja taottuja kappaleita käytetään pääasiassa auto- ja ilmailuteollisuudessa, sekä voimaloiden rakentamisessa. Valaminen mahdollistaa monimutkaisten osien valmistamisen kustannustehokkaasti. Kasvavana trendinä on ollut kevyempien metallien valamisen yleistyminen painon vähentämiseksi, erityisesti moottoriteollisuudessa. Kun tarvitaan erityisen suurta lujuutta, paineenkestävyyttä tai iskunkestävyyttä, käytetään taottuja komponentteja. Näitä ovat esimerkiksi moottorien kampiakselit ja kiertokanget, sekä voimalaitosten generaattorien ja turbiinien akselit.

Kovuuden mittaaminen

Kovuusarvo on tärkeä ominaisuus, kun seurataan valettujen ja taottujen komponenttien valmistusprosessia. Korkean kuormituksen Brinell-menetelmää käytetään usein komponenttien testaamiseen. Suuret painaumat tuottavat vakaan keskimääräisen arvon rakenteen metallografisista eroavaisuuksista huolimatta. Näiden metallografisten rakenneosien kovuus määritellään Vickers-mikrokovuuskokeen avulla. ZwickRoell:n käyttäjäystävälliset Brinell-kovuusmittarit automaattisella painauman mittauksella kuormitustasoon 3000 (29 000 N) saakka. Näitä täydentää hyvin kattava valikoima Vickers-mikrokovuusmittareita, joista löytyy myös täysin automatisoituja malleja.

Vetokoestus

Valaen tai takoen tehdyt komponentit tuotetaan siten, että niitä tarvitsee jälkityöstää vain mahdollisimman vähän jotta ne olisivat käyttövalmiita.   Vetokokeiden kannalta tämä tarkoittaa joko näytteidenottoa tietyistä kohdista, tai komponenttien testaamista kokonaisina vetolujuuden selvittämiseksi. Koko komponentin testaaminen edellyttää korkeita kuormituksia kokeen aikana, sekä komponenttikohtaisia kiinnitysjärjestelyitä, kun taas näytteiden valmistaminen muodoiltaan hyvin vaihtelevista komponenteista johtaa usein näytteiden pieneen kokoon. ZwickRoell on kehittänyt pieniä pyöreitä näytteitä varten erityiset kiinnittimet, joita on helppo käyttää, ja joiden kanssa on mahdollista hyödyntää automaattisia ekstensometrejä. Myös kokonaisten komponenttien testaaminen on mahdollista monipuolisen lisäpaketin avulla.

Väsytyskokeet

Käytön kannalta valukappaleiden ja teosten kestävyyden luotettavalla arvioimisella on erityisen suuri merkitys. Tämä edellyttää yksittäisten kappaleiden, ja erityisesti kokonaisten komponenttien kuten taottujen kiertokankien testaamista intensiivisellä syklisellä kuormituksella. Nämä väsytyskokeet suoritetaan korkeataajuuspulsaattoreilla, jossa komponentteihin kohdistetaan syklisesti jopa 600 kN voimia 285 Hz toistonopeudella. ZwickRoell:n valikoimaa erittäin tehokkaita ja kustannustehokkaita korkeataajuuspulsaattoreita tukee nyt myös merkittävästi laajennettu kokoelma servohydraulisia koestuskoneita.

Temperature-controlled progressive load tests on cast iron materials

To characterize the specific properties of gray cast iron (cast iron containing lamellar graphite) the Austrian Foundry Research Institute (ÖGI) is carrying out progressive load tests at both room temperature and elevated temperatures. Progressive tensile tests using a ZwickRoell 100kN AllroundLIne testing machine are designed to determine the temperature dependence of Young's modulus and of the static E0 modulus of gray cast iron.
Ylös