Rengasjäykkyys, rengasjoustavuus, ja lyhytaikainen rengasjäykkyys

ISO 9969, ASTM D2412, EN 1228, ISO 13968, ISO 13967

Putkien testaaminen

Lyhytaikainen rengasjäykkyys

Rengasjäykkyys kuvaa putken voima-muodonmuutos-käyttäytymistä sen ollessa mekaanisesti kuormitettuna radiaalisesti ulkoa päin. Rengasjäykkyys vastaa voima-muodonmuutos-kuvaajan gradienttia. Termoplastisten putkien tapauksessa tämä ominaisuus mitataan yleensä ISO 9969 tai ASTM D2412 mukaisesti. Lasikuituvahvisteiset putket mitataan EN 1228 mukaisesti. Tässä kokeessa määrätyn mittaisiin putkenosiin aiheutetaan muodonmuutos kahden litteän puristuslaatan avulla. Putkenosan pituus perustuu nimellishalkaisijaan. Halkaisijaltaan alle 1500 mm putket testataan käyttäen 300 mm putkenosia. Profiiliputkien ja aallotettujen putkien tapauksessa putken muodonmuutos mitataan sisäpinnalta, koska pinnan rakenteet saattavat litistyä. Tähän on saatavilla erityisiä ekstensometreja. Ne voivat olla joko koneeseen kiinnitettyinä tai ne voidaan yksinkertaisesti asettaa putken sisään.
Mittaus suoritetaan, kun muodonmuutos on 3 % alun halkaisijasta. Mittauksen tuloksena saadaan lyhytaikainen rengasjäykkyys, joka ilmaistaan voimana per radiaalinen muodonmuutos per putken pituusyksikkö. Rengasjäykkyys ilmaistaan SI-järjestelmässä yleensä yksikössä kN/m². Amerikkalaisessa tuuma-naula-järjestelmässä yksikkönä on yleensä lbf/in². Rengasjäykkyyttä käytetään putkien luokittelemiseksi SN-luokkiin. Siten SN 8 luokan putken rengasjäykkyys on vähintään 8 kN/m² nimellisellä halkaisijavälillä DN100 – DN800.

Rengasjoustavuus

Rengasjoustavuus kuvaa putken kykyä sietää muodonmuutosta ilman, että sen rakenne vaurioituu. Mittauksessa käytetään samaa koeasetelmaa kuin rengasjäykkyyden mittaamiseen. ISO 13968 mukaista koetta jatketaan kunnes putki murtuu, tai kunnes muodonmuutos saavuttaa 30 % putken ulkohalkaisijasta. Kokeen tuloksena saadaan suurimman voiman ja muodonmuutoksen arvot, tai voiman ja muodonmuutoksen arvot tilanteessa, jossa standardissa määritelty vaurioitumiskriteeri täyttyi. 

Video EN ISO 13968 rengasjoustavuus

1:09

Determination of ring flexibility

ProLine materials testing machine, components testing, determination of ring flexibility of pipes to DIN EN ISO 13968

Aiheeseen liittyviä tuotteita

ZwickRoell ProLine- ja AllroundLine-koestuskoneet kattavat kaikkien tavanomaisten kokoisten putkien testaamisessa tarvittavan voima-alueen. Kuormituskehät voidaan varustaa kahdella testausalueella esimerkiksi siten, että ylempää aluetta käytetään koiranluu-näytteiden vetokokeisiin ja alempaa aluetta käytetään rengasjäykkyyden tai rengasjoustavuuden puristuskokeisiin. Kahden testausalueen kuormituskehä on käyttäjäystävällinen ja auttaa välttämään testaustyökalujen turhaa vaihtamista. testXpert III:n standardinmukaiset testausohjelmat huolehtivat testaustapahtuman ohjauksesta, mikä tekee testauksesta helppoa ja luotettavaa. Kaikki tärkeät testaustulokset on esiohjelmoitu ja ne lasketaan automaattisesti. Monille putkityypeille täytyy määrittää niiden sisähalkaisijan muodonmuutos. ZwickRoell tarjoaa tähän erikoisvalmisteista pitkän matkan ekstensometria sekä erityisesti putkien testaamiseen kehitettyä manuaalista siirtymäanturia.
Ylös