Termoplastisten muoviputkien virumiskäyttäytymisen määrittäminen

ISO 9967

Putkenosien virumiskokeet - virumisominaisuudet ISO 9967
  • Maahan kaivamisen jälkeen putkiin kohdistuu pääosin samansuuruisena pysyvä jatkuva puristuskuormitus. Kokemus on osoittanut, että muodonmuutoksen kasvu on pääosin loppunut suhteellisen lyhyen ajan kuluttua. 
  • Teknisesti ottaen ISO 9967 virumiskoe perustuu rengasjäykkyyden ISO 9969 -standardiin. Käytännössä muodonmuutos on loppunut viimeistään kahden vuoden kuluessa. Riittävän tarkat ominaisarvot saadaan määritettyä 42 päivän pituisilla mittauksilla.
  • Kokeen aikana putkenosaa kuormitetaan vakiona pysyvällä radiaalisella voimalla siten, että kuormitus aiheuttaa kehän poikkipinta-alaan 1,5 %:in muodonmuutoksen. Rengasmaisen rakenteen muodonmuutos kuormitettuna mitataan määrätyin aikavälein. Nykyaikaiset koestuskoneet mahdollistavat kuitenkin myös muodonmuutoksen jatkuvan mittaamisen.
  • Oletettu muodonmuutos kahden vuoden jälkeen lasketaan ekstrapoloimalla mitattujen arvojen regressiosuoralta. Käytettäessä ZwickRoell:in koestuskoneita, tästä huolehtii testXpert III -testausohjelmisto, joka näyttää myös muodonmuutos-aika-kuvaajan logaritmisella aika-akselilla. Käyttäjän toimenpiteitä ei siten tarvita mittausten aikana.

Muita toimialaan liittyviä standardeja

ISO 899-2  Flexural creep with three-point loading
ISO 7684 Glass-reinforced thermosetting plastic (GRP) pipes - determination of creep factor under dry conditions
EN 761 Glass-reinforced thermosetting plastic (GRP) pipes - determination of creep factor under dry conditions
EN 1862 Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes. Determination of the relative flexural creep factor following exposure to a chemical environment
Ylös