Sulamassavirran (MFR) ja sulatilavuusvirran (MVR) määrittäminen

ISO 1133, ASTM D1238

Mflow painonvalitsimella

Sulaindeksilaitteet tarjoavat standardinmukaisen tavan täytettyjen ja ei-täytettyjen kestomuovien sulamassavirran (MFR) ja sulatilavuusvirran (MVR) määrittämiseen ISO 1133, ASTM D1238 ja vastaavien standardien mukaisesti.

Testausmenetelmä A, MFR

Cflow-sulaindeksilaite koostuu ekstruusiokanavasta, joka lämmitetään tarkasti ennalta määrättyyn lämpötilaan, painimesta standardinmukaisella halkaisijalla, sekä männästä, jonka yläpäähän kohdistetaan paino.

  • Ekstruusiokanava täytetään testattavalla materiaalilla.
  • Määrätyn esilämmitysajan jälkeen materiaalia suulakepuristetaan suulakkeen läpi painon aikaansaamalla voimalla.
  • Suulakepuriste leikataan säännöllisin aikavälein ja punnitaan. Tuloksena saadaan sulamassavirta (MFR), joka lasketaan 10 minuuttia kohti ulos puristetun massan perusteella.
  • Tämä menetelmä soveltuu yksittäisiin kokeisiin pienillä näytemäärillä.
Sulavirran määrittäminen / sulaindeksin testaaminen ISO 1133-1/-2, ASTM D1238
Cflow-sulaindeksilaite

Video Mflow-sulaindeksilaitteesta

3:33

Mflow extrusion plastometer in all models

The modular Mflow extrusion plastometer is used to determine the melt flow rate (MFR) and volume flow rate (MVR).

Aiheeseen liittyviä tuotteita

ZwickRoell tuottaa helppokäyttöisiä sulaindeksilaitteita testausmenetelmän A mukaisiin kokeisiin. Sopivien lisävarusteiden avulla niitä voidaan käyttää myös testausmenetelmän B mukaisiin mittauksiin.
Ylös