Puristusominaisuudet / Puristusjännitys / Jännitys-venymä-ominaisuudet puristettaessa.

ISO 3386, ASTM D3574-C ja yrityskohtaiset normit

Puristusjännitys on painevastus, jonka määrätynlainen näyte määrätyissä olosuhteissa kohdistaa tiettyyn puristusvoimaan, kun puristus kattaa näytteen koko pinnan.
Vaahtomuovin puristusjännitys ISO 3386 mukaisesti
Tässä tilanteessa näytteen muodonmuutoskäyttäytyminen on suhteellisen monimutkaista. Solurakenteen poikittaisliikettä ja siihen liittyvää leikkaantumista tapahtuu sivujen leikkauspinnoilla, kun taas keskiosassa tapahtuu pääosin pelkkää puristumiseen liittyvää muodonmuutosta. Tämän takia ei ole mielekästä verrata tällä menetelmällä erikokoisista näytteistä saatuja arvoja keskenään.

Tähän kokeeseen liittyviä standardeja

Standardinmukaisissa näytteissä on neliömäinen poikkileikkaus ja sivusärmän pituus on 50 tai 100 mm. ASTM D3574 määrittää myös toisentyyppisen näytteen, jossa on pyöreä poikkileikkaus 57 mm halkaisijalla.
Yleensä koe koostuu kolmesta esikuormitussyklistä, joita seuraa mittaussykli, jonka aikana ominaisarvot määritetään. Koestuskone määrittää alkukorkeuden suoraan näytteestä ensimmäisen esikuormitussyklin alussa. ASTM D3574 -standardin mukaan korkeus ja matkan nollapiste määritetään uudestaan ennen mittaussykliä. Tästä menetelmästä on olemassa monia erilaisia yrityskohtaisia normeja.
Ruutu_puristusjännitys

Renault:in ja PSA:n käyttämät menetelmät ovat erikoistapauksia. Koe koostuu yhteensä viidestä testaussyklistä, joista ensimmäinen ja viimeinen arvioidaan. Matkan mittauksen tarkkuuden parantamiseksi standardi määrittää koneen muodonmuutokselle korjauskertoimen. Nämä korjauskertoimet kuuluvat kaikkiin ZwickRoell:n koestuskoneisiin vakiona.

Tiheyden mittaaminen voidaan integroida osaksi testaustapahtumaa. Tiheys mitataan PC-tietokoneeseen liitetyllä vaa'alla.

Video

1:24

Compression test on soft polymer foams

ZwickRoell ProLine materials testing machine, components testing

Ylös