Joustavan vaahtomuovin väsytyskoe

ISO 3385, ASTM D 3574

Väsytyskoestuskone – vaahtomuovin väsytyskoe, ISO 3385 ja ASTM D3574
Väsytyskoestuskone – vaahtomuovin väsytyskoe, ISO 3385 ja ASTM D3574

Kokeen tarkoitus

Väsytyskokeita käytetään vaahtomuovin pitkän aikavälin käyttäytymisen määrittämiseen, kun se on jatkuvan mekaanisen kuormituksen kohteena. Tämä kuvastaa esimerkiksi tilannetta, jossa auton istuin kuormittuu ajon aikana.

Väsytyskokeet on kuvattu ISO 3385 ja ASTM D3574 -standardeissa sekä monissa yrityskohtaisissa standardeissa. Ensin mitataan vaahtomuovipalan painumakovuus ja näytteen paksuus, kun sitä ei kuormiteta. Tämän jälkeen vaahtomuovia kuormitetaan kymmeniä tuhansia kertoja. Kuormitus voi tapahtua joko normaaleissa ympäristöolosuhteissa, tai määrätyssä lämpötilassa ja ilmankosteudessa. Jatkuvan kuormituksen kohdistamisen ja pidätysajan jälkeen näytteen paksuus ja puristusjännityksen arvot mitataan uudestaan. Tuloksina saadaan kovuus ja paksuuden muutos.

Tähän kokeeseen liittyviä standardeja

Aiheeseen liittyviä tuotteita

ZwickRoell tarjoaa elektromekaanista koestuskonetta, joka kykenee tarvittavan suureen kuormitustiheyteen. Se soveltuu myös sekä painumakovuuden että puristusjännityksen arvojen määrittämiseen.
Ylös