Litistyslujuuskoe (FCT)

DIN EN ISO 3035, TAPPI T 825

Litistyslujuuskokeet (Flat Crush Test, FCT) suoritetaan DIN EN ISO 3035 tai TAPPI T 825 mukaisesti. Litistyslujuuskokeessa yksiaaltoista aaltopahvia kuormitetaan kohtisuoraan sen pintaan nähden. Se, kuinka aaltopahvi kykenee vastustamaan voiman vaikutusta, antaa viitteitä siitä, kuinka materiaali käyttäytyy prosessoinnin ja käytön aikana. On tärkeää, että kokeiden aikana voima kohdistetaan näytteeseen täysin kohtisuorasti.
Flat crush test

Ominaiskäyrä

  • Aallot painuvat kasaan eri järjestyksessä korkeutensa mukaan: ensin painuvat kasaan korkeimmat, sitten keskisuuret, ja lopuksi pienimmät aallot kokeen lopussa.
  • Puristusenergia ja -käyrä antavat viitteitä mahdollisesta esivaurioitumisesta. Valmiiksi vaurioituneen kartongin käyrä on täysin erilainen kuin vahingoittumattoman.
  • Jos aaltopahvia on esivaurioitettu, käyrä on täysin erilainen. Puristuskuormitus ja -käyrä antavat viitteitä mahdollisesta esivaurioitumisesta.

Litistyslujuuskoe (FCT) ja ZwickRoell

  • Tarkkuusohjatut puristuslaatat takaavat erittäin suuren lateraalisen jäykkyyden, mikä puolestaan varmistaa toistettavat testausarvot.
  • Nämä puristuslaatat soveltuvat seuraaviin kokeisiin: rengaslitistys (Ring Crush Test, RCT), litistyslujuus (Flat Crush Test FCT), reunalitistyslujuus (Edge Crush Test, ECT) ja aallon litistyslujuus (Corrugating Medium Test, CMT).
  • Nykyaikaiset miniaallot painuvat kasaan yleensä vasta yli 10kN voimilla, joten puristuslevyiltä edellytetään erittäin suurta lateraalista jäykkyyttä. Näihin kokeisiin soveltuvat puristuslaatat saat ZwickRoell:ltä.
  • Näytteen valmisteluun käytetään pyöröleikkuria riittävän tarkkuuden varmistamiseksi.
Ylös