Puhkaisulujuuskokeet

ISO 2758, ISO 2759

Puhkaisulujuuskoe (Mullen-koe) määrittää näytteen suurimman vastustuskyvyn (yksikkönä kPa) kasvavalle paineelle. ZwickRoell:n laitteilla voidaan määrittää paperin puhkaisulujuus standardin ISO 2758 mukaisesti. ZwickRoell:ltä saat ratkaisut myös kartongin ja paperin puhkaisulujuuden määrittämiseen ISO 2759 mukaisesti. Saat meiltä ratkaisut kaikkien pahvi- ja paperituotteiden testaamiseen.
Burst test_600x300_animated

Puhkaisulujuuskokeen kuvaus

Mitatessa puhkaisulujuutta näyte kiinnitetään tiukasti kahden kiinnityskehän väliin. Kun aaltopahvinen näyte on kiinnitetty, on välttämätöntä säilyttää tasainen kiinnitysvoima, jotta varmistetaan tulosten vertailukelpoisuus. Erityistä huomiota täytyy kiinnittää testaustarvikkeiden dynaamisiin ominaisuuksiin. Puhkaisulujuuskoe kestää vain muutamia sekunteja ja sen maksimipaine on määritettävä ehdottoman tarkasti. Tämä edellyttää käytetyiltä mittauslaitteilta erittäin suurta nopeutta ja tarkkuutta. Jos eri laboratorioiden tuloksia halutaan verrata, instrumenttien mittausnopeuksien täytyy olla identtisiä. Testauksen aikaisen virtauksen tulee pysyä hyvin tarkasti samansuuruisena.
Berstversuch

Puhkaisulujuuskoe ja ZwickRoell

  • ZwickRoell:n koestuskoneilla suoritetut puhkaisulujuuskokeet tapahtuvat täysin ohjelmiston ohjaamina, mikä varmistaa virheettömät tulokset ja minimoi käyttäjävirheen mahdollisuuden.
  • ZwickRoell tarjoaa käyttöösi paineen esivalitsimen, joka mahdollistaa jopa viiden eri kiinnityspaineen valitsemisen kiertokytkimen avulla.
  • Kone havaitsee näytteen puhkaisemisen ja pysähtyy välittömästi. Tämä vähentää kalvoon kohdistuvaa kuormitusta ja pidentää sen käyttöikää.
  • Testaus suoritetaan vakioiduissa olosuhteissa, jolloin käyttäjän vaihtuminen ei vaikuta tuloksiin.
  • Virtausta hallitaan hyvin tarkkojen sietorajojen avulla, ja se pysyy vakiona myös suuren kuormituksen aikana.
  • ZwickRoell:n koestuskoneet käyttävät digitaalista ohjausta, mikä varmistaa sulavan etenemisen kuormituksesta riippumatta.
  • Reaaliaikainen grafiikka näyttää käyttäjälle heti, onko testaus tapahtunut oikein.
  • Säädettävä tiedonlukunopeus takaa tuottajan ja jatkokäsittelijän yhtenevät tulokset, ja estää eri laboratorioiden väliset systemaattiset erot.
  • Helppo huollettavuus vähentää seisokkiaikaa ja siihen liittyviä kustannuksia.

Video

1:04

Determination of the bursting strength

Determining bursting strength to DIN EN ISO 2759, paper industry

Ylös