Lävistyskoe / Pehmopaperien puhkaisulujuus

DIN EN ISO 12625-9

Lävistyskokeella määritetään pehmopaperin puhkaisulujuus standardin DIN EN ISO 12625-9 mukaisesti. Tämä koe simuloi tilannetta, jossa kiinteä esine mekaanisesti läpäisee pehmopaperin.
Puncture test on tissues DIN EN ISO12625-9

Puhkaisulujuuden määrittäminen – Lävistyskokeet ja ZwickRoell

  • Testaustyökalu vaivattomaan testaamiseen. Näyte kiinnitetään vaakasuuntaisesti kahden levyn väliin, joissa kummassakin on ympyränmuotoinen aukko keskellä.
  • Testattava arkki yksinkertaisesti asetetaan alemman levyn päälle ja kone käynnistetään.
  • Näyte kiinnitetään automaattisesti, ja testaus tapahtuu täysin itsenäisesti.
  • Sileäpintainen pallo lävistää näytteen keskiosan tasaisella etenemisliikkeellä.
  • Käyttämällä 100 N voima-anturia kyetään tallentamaan myös alle 1 N voimat halutulla tarkkuudella. Tämä mahdollistaa tarkat testaustulokset myös tutkimus- ja kehitystoiminnassa, jossa haluttu tarkkuus on paljon tavanomaista 5 - 20 N tarkkuutta suurempi.
  • Mitattavia arvoja ovat maksimivoima (puhkaisuvoima) ja voima suhteessa neliömassaan.
  • Lisäksi voidaan tarvittaessa analysoida myös voima-muodonmuutos-käyttäytymistä, sillä koestuskone kykenee tallentamaan myös muodonmuutosarvot.

Video

0:43

Determination of burst strength of tissue products

Burst strength test on tissue paper and products to EN ISO 12625-9, paper industry

Ylös