Lasin ja keraamien testaaminen

Image
373723_10 copy

Lasin taivutuskokeet

Asiakkaiden ja arkkitehtien kasvavat vaatimukset tuovat meitä koko ajan lähemmäksi niitä rajoja, mikä on ylipäätään teknisesti mahdollista rakennusteollisuudessa. Rakentamisessa käytettyyn teräkseen verrattuna lasilla on hyvin vähän siihen liittyviä standardeita. Tietokonepohjainen ohjaus ei useinkaan ole mahdollista, ja testaus täytyy suorittaa tuhoavasti rakenteen tutkimiseksi ja dokumentoimiseksi. ZwickRoell toimittaa testaustyökaluja standardinmukaisille kokeille, mukaan lukien nelipistetaivutustyökalu rakentamisessa käytetyn lasin testaamiseen EN 1288-3 mukaisesti, ja työkalu litteiden näytteiden kaksoisrengas-taivutuskokeelle DIN EN 1288-5 mukaisesti. ZwickRoell toimittaa myös yksilöllisiä testausratkaisuita tarpeidesi mukaan.
3

Muita lasin standardinmukaisia kokeita

  • DIN EN 1288-2, lokakuu 2007: Lasi rakennuksessa: lasin taivutuslujuuden määritys — Osa 2: Litteiden, pinta-alaltaan suurten näytteiden kaksoisrengas-taivutuskoe (ISO/DIS 1288-2:2007).
  • DIN EN 1288-3: Lasi rakennuksessa: lasin taivutuslujuuden määritys — Osa 3: Kahdesta kohtaa tuettujen näytteiden testaaminen (nelipistetaivutus) (ISO/DIS 1288-3:2007).
  • DIN EN 1288-5: Lasi rakennuksessa: lasin taivutuslujuuden määritys — Osa 5: Litteiden, pinta-alaltaan pienten näytteiden kaksoisrengas-taivutuskoe (ISO/DIS 1288-5:2007).
  • ISO 614: Laivanrakennus ja merirakenteet: karkaistu turvalasi suorakulmaisille ikkunoille ja sivureunojen ikkunoille; lyöntimenetelmä rikkomattomaan lujuuden testaamiseen (ISO 614:1989-09)

Laattojen ja tiilien testaaminen

ZwickRoell kehitti tämän testaustyökalun laattojen kiinnityslaastin tai -liiman adheesiolujuuden määrittämiseen (esimerkiksi EN 1348 mukaisesti). Adheesiokokeita voidaan suorittaa 90° kulmassa. Useita laattoja voidaan liimata samanaikaisesti betonilaattaan, ja irrottaa yksi kerrallaan pelkästään paikkaa vaihtamalla. ZwickRoell tarjoaa ratkaisut laattojen ja tiilien testaamiseen, esimerkiksi kolmipistetaivutuskoe EN 12002 mukaisesti ja leikkauslujuuden määrittäminen EN 12003 mukaisesti.
Test_tiles
02_PL_Z030_tiles2_FO

Kattotiilien taivutuskokeet

Erityinen ZwickRoell kolmipistetaivutustyökalu mahdollistaa savesta valmistettujen kattotiilien taivutuslujuuden testaamisen (epäjatkuvasti ladotut saviset kattotiilet EN 538 mukaisesti). Myös betonisten kattotiilien ja läpivientien taivutuslujuus voidaan testata (EN 491 mukaisesti).
Flexural strength test
1007028901with roof tile from left poss. incl SOFO
Ylös