Puutavaran testaaminen

Puutavaralla on rakennusmateriaalina ja uusiutuvana raaka-aineena monia taloudellisia ja ekologisia etuja. Puutavaralla on rakennusmateriaalina myös paljon hyödyllisiä mekaanisia ominaisuuksia. Puun mikrorakenne varmistaa matalan taarapainon ja erittäin suuren kantokyvyn. Suhteessa omaan painoonsa, puutavara kestää teräkseen nähden 14 kertaa suurempia kuormituksia. Sen puristuslujuus on teräsbetonin luokkaa. Puutavara on erittäin lujaa ja elastista, mikä tekee siitä hyvän rakennusmateriaalin myös maajäristyksille alttiilla alueilla. ZwickRoell:n yleiskäyttöiset koestuskoneet tarjoavat erilaisia standardinmukaisia testausratkaisuita puutavaran mekaanisten ominaisuuksien testaamiseen (vetolujuus, taivutuslujuus ja leikkauslujuus). Koestuskoneita voidaan käyttää myös muihin kokeisiin (esim. ulosvetokokeet) yrityksen tarpeiden mukaan.
ZwickRoell_27-05-15-0152

Vetokokeet

ZwickRoell toimittaa erilaisia puutavaran testausratkaisuita, sekä standardinmukaisia että yrityksen tarpeisiin räätälöityjä.
  • EN 311: Determining surface soundness of timber materials
  • ASTM D1037 ja EN 320: Chip board and fiberboard—determining screw withdrawal resistance parallel to the axis
  • EN 160: Determining tensile strength perpendicular to board surface

Taivutuskokeet

Kestävän kehityksen mukaisena raaka-aineena puutavaran käyttö on kasvussa rakennusteollisuudessa. Sen taivutusominaisuudet ja muita ominaisuuksia voidaan testata kolmipistetaivutuskokeella DIN 52186 mukaisesti. ZwickRoell voi toimittaa rakennuspuutavaran testaamiseen myös nelipistetaivutustyökalun. Se soveltuu ihanteellisesti isompien näytteiden testaamiseen suurilla kuormituksilla (jopa 600 kN).                        
Woodtest_closeup
Wood3point_FO

Rakennuspuutavaran nelipistetaivutuskoe

Image
Ylös