Törmäysrakenteiden testaaminen

Auton rakenteiden muodonmuutos on keskeinen matkustajia suojaava tekijä, kun autoon kohdistuu ulkoisia voimia. Tämän vuoksi auton rakenneosille ja kokonaisille auton etuosille suoritetaan ensin matalien nopeuksien törmäystestejä ennen tunnetumpia, suurten nopeuksien kokeita. Myös matalilla nopeuksilla tuotetut kuormitukset antavat oleellista tietoa, jota käytetään sitten suunnitelmien parantamiseen. Törmäystestien parametrien määrittämiseksi suoritetaan suurten kuormitusten puristuskokeita siten, että vaurioituminen ja murtumien laajeneminen voidaan havaita.

Puskurien testaaminen

Testausjärjestelmä on varustettu suurella alemman poikkipalkin ja pienellä ylemmän poikkipalkin T-uralevyllä. Alempaan uralevyyn voidaan joustavasti kiinnittää jopa neljä voima-anturia, ja ylempään uralevyyn kolme voima-anturia. Nämä neljä voima-anturia mahdollistavat voiman aksiaalisen komponentin mittaamisen osan kiinnityspisteissä. Aksiaalinen kokonaiskuormitus voidaan mitata kolmen ylemmän voima-anturin avulla, myös tilanteessa jossa komponentti murtuu epäsymmetrisesti ja voima kohdistuu epätasaisesti testausakseliin nähden. Alla olevassa esimerkissä näytetään koeasetelma, jolla määritetään puskurin kuormitus-muodonmuutos -käyrä.

Auton ovien testaaminen

Suurten osien, kuten auton ovien kuormitus-muodonmuutos -käyrän määrittämiseen käytetään levennettyä versiota ZwickRoell:n koestuskoneesta, sekä kahta voima-anturia, ja puolikaaren muotoista taivutustyökalua. Koska osat eivät murru symmetrisesti taivutustyökaluun nähden, syntyy testausakseliin nähden taivutusmomentti. Tämä ei tuota ongelmia mittaamisen näkökulmasta, koska käytetyt kaksi voima-anturia ovat epäherkkiä taivutusmomenttien vaikutuksille. Ylempi testausalue on varustettu kiinnittimillä ja ekstensometrillä standardinmukaisia metallien vetokokeita varten.

Determination of strength values -TRUMPF relies on ZwickRoell Testing Laboratory

TRUMPF is the global market and technology leader in the field of industrial lasers and laser systems. TRUMPF lasers are used in virtually every industry, primarily for joining, cutting and marking and for surface processing on a wide range of materials. In a current project TRUMPF has been assisted by the ZwickRoell Testing Laboratory in determining the strength values of various joints for the manufacture of patchwork blanks used in automobile body construction.
Ylös