Moottorien testaaminen

Image 1

Kiertokankien testaaminen

Kiertokankien väsytyskokeet: Kiertokankiin kohdistuva kokonaiskuormitus edellyttää niiden tarkkaa suunnittelua ja materiaalien valintaa. Kiertokankien väsymisrajan oletetaan olevan n. N = 5 x 106 sykliä, ja kiertokanget voidaan jakaa kolmeen eri kuormitusalueeseen. Kiertokankien molemmat päät tulee testata todellisia olosuhteita vastaavasti, toisin sanoen välykset huomioiden, 90 – 120 °C lämpötilassa ja öljyn ympäröimänä. ZwickRoell:n korkeataajuuspulsaattori erityisellä haarukka-kiinnittimellä mahdollistaa jopa 250 Hz testaustaajuuden. Nopea käsittelynopeus ja alhainen energiankulutus tarkoittavat myös matalia käyttökustannuksia.
Image 1
Image2

Venttiilijousien testaaminen

ZwickRoell:n jousien tarkkuusmittaustyökalu ja yksipylväinen zwickiLine-koestuskone testControl-elektroniikalla ovat ihanteellinen yhdistelmä jousien testaamiseen. Työkalupaketti pitää voiman vakaana myös suurilla poikittaisvoimilla, ja siinä on ylikuormitussuojaus. Maadoitettujen ja demagnetisoitujen puristuslaattojen yhdensuuntaisuustarkkuus on 1 μm / 10mm, ja tarkkuusohjaimet sallivat vain puristuslaattojen tarkan pystysuuntaisen liikkeen. Muodonmuutoksen tai jousien poikittaisvoimien aiheuttamat mittausvirheet minimoidaan erittäin jäykän, poikittaisvoimille vastustuskykyisen voima-anturin avulla. Vastaava testXpert®:n pääohjelma on suunniteltu nimenomaan jousiin liittyviä testaustarpeita silmällä pitäen. Jousien tarkkuuskoestuspaketilla päästään erinomaisiin testausominaisuuksiin.
Image 1
Image2
Image-Article

Moottorilohkon testaaminen

Polttomoottori koostuu kolmesta pääasiallisesta osasta: moottorilohkosta (sylinteriryhmästä), kampiakselista, sekä jakohihnasta tai jakoketjusta. Sylinterilohko voi koostua yhdestä tai useammasta sylinteristä. Se koostuu useista valukappaleista, jotka on valmistettu valuraudasta, tai enenevässä määrin myös kevyistä metalleista, kuten alumiinista tai kevyistä alumiinin ja magnesiumin metalliseoksista. Sylinteriryhmään kohdistuu monia kuormituksia, kuten hitausmomentteja, vääntöä, kaasuun liittyviä voimia, sekä sylinterin päähän ja kampiakselin laakereille välittyviä voimia.

Jakoketjujen testaaminen

Jakoketjun osien väsymisominaisuuksien testaamiseen sarjatuotannossa on saatavilla korkeataajuuspulsaattoreita. Päättömien ketjujen ja yksittäisten ketjunosien (esim. ketjusillat) väsymisominaisuudet ja väsymisrajat voidaan määrittää jopa 50 Hz testaustaajuudella. ZwickRoell:n ohjauselektroniikka on suunniteltu ketjujen testaamiseen, ja mahdollistaa myös sellaisten ketjujen testaamisen, joiden vaimennusominaisuudet vaihtelevat paljon. Ne on myös helppo yhteensovittaa yhtiön omiin testausstandardeihin.
Image 1
Image2

Polttoainesuuttimien testaaminen

ZHN nanomekaanisen kovuusmittari mahdollistaa ohuiden kalvojen ja pienten pintojen kattavan mekaanisen luonnehdinnan erittäin korkean voiman ja matkan mittaustarkkuuden ansiosta. Laite mahdollistaa mm. tunkeutumakovuuden, kimmomodulin ja Martens-kovuuden määrittämisen ISO 14577 -standardin mukaisesti.
Image 1

Nokka-akselien testaaminen

Käyttötarkoituksestaan johtuen nokka-akselien täytyy kestää suurta jatkuvaa vääntökuormitusta. Vääntökoestuskoneita voidaan käyttää tuotannon laadunvalvontaan. Nokka-akseleille määritetään sen väännön suuruus, jossa sen osien väliset liitokset alkavat löystymään. Nokka-akseli kiinnitetään vaakasuuntaisesti koestuskoneeseen, ja siihen kohdistetaan kasvava, jopa 1000 Nm vääntökuormitus. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on nokka-akselin osien elastinen ja plastinen muodonmuutos. ZwickRoell:n optinen laser-ekstensometri mittaa kiertokulman näytettä koskettamatta.
Image 1

High Performance Testing – Motorsport Company Relies on ZwickRoell's Testing Technology

Numerous automobile manufacturers participate in different motorsport leagues to not only enhance their image but also to test their components under extreme conditions. They also use the knowledge they gain through tests to develop series models that are suitable for customer racing. One of the largest automotive manufacturers will soon use a ZwickRoell testing system to assist in product development.

Aiheeseen liittyviä tuotteita(9)

Ylös