Moottoriin liittyvä testaaminen

Osien sijainnista johtuen niihin kohdistuu voimakkaita lämpökuormia ja tärinöitä, jolloin puutteellinen suunnittelu voi aiheuttaa osan ennenaikaisen vikaantumisen. Riittävä, todellisiin kuormituksiin perustuva väsymislujuuden testaaminen on välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi.

Elastomeerilaakerien testaaminen

Elastomeerilaakereilla on rungon osina useita tärkeitä tehtäviä. Ne toimivat nivelinä, ja auttavat tärinän eristämisessä ja vaimentamisessa. Aktiivisten ja passiivisten laakerien testaamiseen voidaan käyttää monia eri menetelmiä. Viereisessä esimerkissä testataan yksiaksiaalista elastomeerilaakeria.

Pakokaasujärjestelmän testaaminen

Pakokaasujärjestelmät ovat erittäin kuormittuneita ja monimutkaisia komponentteja. Niihin kohdistuu lämpökuormia, iskuja, tärinöitä, ja ne ovat kosketuksissa syövyttävien aineiden kanssa. Näihin järjestelmiin kuuluu monia herkkiä komponentteja, kuten katalysaattoreita, mittausantureita ja elektroniikkaa, jotka tulee suunnitella ja testata kestämään näitä kuormituksia. ZwickRoell tarjoaa laajaa valikoimaa erilaisia testausratkaisuita. Viereisessä esimerkissä suoritetaan kaksiaksiaalista testausta koko pakokaasujärjestelmälle käyttämällä servohydraulista koestuskonetta.  

Katalysaattorikennostojen testaaminen

Tämän kokeen tarkoituksena on selvittää katalysaattorin kennoston jäykkyys ja kitkakerroin kuumentuessa. Kokeessa käytetään koestuskonetta ja puristuslaattoja, jotka voidaan lämmittää jopa 1050 celsiusasteeseen. Kaksi materiaalikerrosta, joiden välissä on metallilevy, asetetaan puristuslaattojen väliin. Tämän jälkeen puristuslaattoja kuumennetaan, ja kohdistetaan pystysuuntainen kuormitus. Puristuslaattojen välinen etäisyys mitataan laser-ekstensometrillä ±5 μm tarkkuudella. Käyttämällä toista, valinnaista testausakselia, voidaan myös liikuttaa välissä olevaa metallilevyä vaakatasossa. Tähän tarvittava voima voidaan muuntaa lämpötilariippuvaiseksi kitkakertoimeksi.

Diesel Systems division at Bosch expands characterization of materials with innovative hardness testing technology from ZwickRoell

For over 125 years the name 'Bosch' has been associated with forward-looking technology and trailblazing inventions that have made history. Bosch does business all over the world Its operations are divided into four business sectors: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. The Bosch Group’s strategic goal is to deliver innovations for connected life. Bosch improves quality of life worldwide with products and services that are innovative and spark enthusiasm. In short, Bosch creates technology that is 'Invented for life'.
Ylös