Vaihtoehtoisten käyttöjen testaaminen

Vetomoottorien testaaminen

Korkean tehokkuuden saavuttamiseksi vetomoottoreissa on usein tehtävä epätavanomaisia ratkaisuita, kuten käytettävä ohuempia metallilevyjä ja monimutkaisia leikkauksia, sekä suuritehoisia magneetteja. Tässä esimerkeissä mitataan vapautusvoimia sen varmistamiseksi, että kestomagneetit on kiinnitetty luotettavasti. 

Energian varastointijärjestelmien testaaminen

Sähköllä liikkumisen isoin haaste liittyy energian varastointiin. Suuri varastointikyky, alhainen paino, nopea latautuminen, ja hyvä lataus-purkaus-syklien kesto ovat vain joitakin keskeisiä vaatimuksia. Litiumioniakut ovat yksi vaihtoehto energian varastoimiseen. Niiden monimutkainen rakenne vaatii luotettavan prosessin, muuten elektrodien elektromigraatiovaikutus heikentää akun suorituskykyä.

Sitä esiintyykö elektromigraatiovaikutusta ja missä määrin, voidaan tutkia eri kerrosten välisen adheesion perusteella. Näyteliuska liimataan kahden massiivisen kantolevyn väliin ja revitään erilleen. Mittauksen kohteena on maksimivoima, joka tarvitaan näiden kahden kerroksen erottamiseen. Koska erotustapahtuma on ohi muutamassa sekunnissa, on välttämätöntä että koestuskoneen ohjaus- ja mittausjärjestelmät on suunniteltu näin nopeita prosesseja silmällä pitäen, jotta saadut tulokset ovat luotettavia. testControl II ja testXpert ovat joustavia työkaluja, jotka varmistavat luotettavat tulokset myös näissä lyhytkestoisissa kokeissa. Polttokennot ja niiden bipolaarilevyt koostuvat useista osista, kuten kaasudiffuusiokerroksista, kalvoista ja elektrodeista.

Lisää kriittisiä osia löytyy usean polttokennon kennostosta ja laajemmin polttokennojärjestelmästä. Näitä testataan käyttöturvallisuuden varmistamiseksi ja polttokennon käyttöiän mittaamiseksi. Yksi esimerkki mittauksista on kaasudiffuusiokerrosten paksuuden tarkka mittaaminen. Kuormituskehän kaksi erillistä testausaluetta mahdollistavat helpon ja nopean vaihtamisen testistä toiseen. Alemmalla testausalueella suoritettavat puristuskokeet mitataan kolmen digitaalisen, muodonmuutosta mittaavan anturin avulla. Tämä menetelmä mahdollistaa muodonmuutoksen yhdenmukaisuuden havainnoinnin koko näytteen pinnan alueella. Taivutuskokeessa määritetään taivutuslujuus käyttäen kaksipistetaivutuskoetta erittäin joustavien, lyhyiden kalvonpalasten testaamiseen ylemmällä testausalueella.

Paineistetun vedyn varastointijärjestelmien testaaminen

Vedyn käyttäminen energianlähteenä on tärkeä saavutus pyrittäessä päästöttömiin kulkuneuvoihin. Paineistetuilla, jopa 800 baarin paineeseen kykenevillä vetysäiliöillä on tärkeä tehtävä. Materiaalien kattavat kokeet todellista käyttöä vastaavassa ympäristössä ovat välttämättömiä komposiittien ja kuituvahvisteisten komposiittien kaltaisten materiaalien turvallisuuden varmistamiseksi.

Sähkösylinterien testaaminen

Nykyaikaiset autot eivät olisi mahdollisia ilman sähkösylintereitä. Moottorit, solenoidit ja pietsopinot mukailevat kuljettajan toimintaa ja varmistavat turvallisen ajamisen ja päästöjen pienuuden. Rikkomaton aineenkoestus tuottaa tietoa sähkömagneettisen sylinterin toiminnasta ja vaatimustenmukaisuudesta, ja määrittää esimerkiksi sylinterin voima-isku-käyrän. testXpert ja testControl ohjaavat sekä virtalähdettä että koestuskonetta. Esimerkki osoittaa modernin koestuskoneen joustavuuden, ja sen, että testaus ei rajoitu pelkästään materiaalien testaamiseen.
Ylös