Pyörien, vanteiden ja renkaiden testaaminen

Pyörien testaaminen

Autoteollisuuden pyörät koostuvat teräksestä, kevytmetallista tai komposiitista, sekä sen ympärillä olevasta renkaasta. Renkaat ovat monista ominaisuuksiltaan erilaisista materiaaleista koostuvia komposiittirakenteita. Koska ne toimivat kosketuspisteinä tien kanssa, ne toimivat kaikkien voimien ja vääntömomenttien välittäjinä. ZwickRoell:n testausjärjestelmiä käytetään pyörien ja renkaiden staattisluonteisten ja dynaamisten ominaisuuksien määrittämiseen. Kokeita voidaan suorittaa standardinmukaisesti kumille, tekstiileille ja johdoille, tai voidaan testata kokonaista pyörä/rengas-järjestelmää.

Renkaiden ja pyörien testaaminen

Autonrenkaiden jäykkyys määritetään mittaamalla suhteelliset voimat vaaka- ja pystysuuntaisesti kuormittaen, ja toistamalla mittaukset eri rengaspaineilla. Z050-koetustuskone yhdistetään vaakasuuntaiseen lineaariseen yksikköön, ja usean komponentin mittausalustaan, joka on kiinnitetty alempaan kiinteään poikkipalkkiin. Vastaava testXpert® -pääohjelma mahdollistaa haluttujen kokeiden suorittamisen joko pysty- tai vaakasuuntaisella kuormituksella ja eri rengaspaineilla, sekä tietenkin tulosten arvioinnin.

Renkaiden osien testaaminen

Seuraavat kokeet suoritetaan huoneenlämpötilassa, ja käytön mukaisissa ympäristön lämpötiloissa vaihteluvälillä -70 – +250 °C:

  • Elastomeerien vetokokeet ja repeämän kasvukokeet erimuotoisille näytteille
  • Elastomeerien kovuuden, iskukimmoisuuden ja kulumisen testaaminen
  • Elastomeeriä sisältävien teräs- ja tekstiilinauhojen kulumakokeet
  • Vetokokeet teräs- ja tekstiilinauhoille. Automaattinen näytteiden syöttäminen helpottamaan suurten näytemäärien testaamista osana uusien materiaalien kehitystyötä
  • Viskoelastisten ominaisuuksien määrittäminen

Vanteen laipan aksiaalisen muodonmuutoksen testaaminen 

Vanteiden laipoille suoritetaan puristuskokeita lujuusominaisuuksien määrittämiseksi käyttäen erityistä paineruuvia. Tätä varten käytetään pystysuuntaista koestuskonetta, jossa on ulospäin työntyvä ja korkeudeltaan säädettävä T-uritettu poikkipalkki. Tämä mahdollistaa painavien vanteiden ergonomisen kiinnittämisen ja asemoinnin käyttäjän kannalta mukavalla korkeudella. Voima-anturi varmistaa aksiaalisen voiman tarkan mittaamisen myös tilanteissa, joissa vanteen muoto aiheuttaa poikittaisvoimia. Rakenteensa ansiosta voima-anturia voidaan käyttää mittaamiseen sekä koestuskoneen ylemmällä että alemmalla testausalueella.

Vanteen kovuusmittaus

Teräs- ja alumiinivanteille suoritetaan kovuusmittauksia pääasiassa Brinell HBW 2.5 -menetelmällä tai Rockwell-kokeilla (esim. HRB) osana tuotannonvalvontaa, sekä lujuusominaisuuksien varmistamiseksi. Testatessa metalleja tai muoveja, kuormitukset ovat mahdollisia aina 250 kg saakka suljetun silmukan ohjausteknologiaa käyttäen kaikilla perinteisillä kovuudenmittausmenetelmillä (Brinell, Rockwell, Vickers, Knoop ja kuulatunkeumakovuus). Myös suuret osat mahtuvat hyvin 250 x 300 mm (syvyys x korkeus) kokoiselle testausalueelle.
Ylös