Ohjainlaitteiden testaaminen

Ohjainlaitteet toimivat kuljettajan ja ajoneuvon välisenä käyttöliittymänä. Niiden täytyy kyetä suorittamaan toimintonsa turvallisesti, ja antaa käyttäjälle tarvittava palaute haptisesti, visuaalisesti tai akustisesti. 

Polkimien testaaminen

Ajoneuvon polkimet, eli kytkin, jarrupoljin ja kaasu kuormittuvat voimakkaasti ajoneuvon käytön aikana, ja ne tulee suunnitella tätä kulutusta kestäviksi. Ohjausvoiman ja liikeratojen mittaaminen, jotta polkimien turvallinen toiminta voidaan varmistaa. Nämä kokeet voidaan suorittaa yhdessä sähköisen mittausjärjestelmän kanssa, joka voi esimerkiksi tuottaa elektronisen kaasupolkimen ominaiskäyrän suhteessa sen sijaintiin.

Käsijarruvivun testaaminen

Tämä koe voidaan suorittaa sähkömekaanisella servosylinterillä, joka kiinnitetään kaksipylväiseen kuormituskehään. Väsytyskoestusta varten käsijarru kiinnitetään erityisvalmisteiseen kiinnittimeen, jota voidaan tarvittaessa kääntää ± 30° väärinkäytön simuloimiseksi. Standardin mukaan tämän aikana välittyy korkeintaan 1 kN voimia 3 - 4 Hz taajuudella. Tätä kustannustehokasta koeasetelmaa luonnehtivat sen pieni koko ja joustavat muuntelumahdollisuudet. 

Kytkimien testaaminen

Ei yksistään riitä, että kytkimet ovat koskettavissa. Käyttövoiman, kytkimen liikkuman matkan, kytkimen hystereesin ja kosketusvastuksen tulee myös olla sietorajojensa sisällä tarkoitetun toimintosyklin lopuksi. testControl II yhdistää sähköisen ja mekaanisen tiedon, mikä mahdollistaa kytkimien helpon ja turvallisen tutkimisen.

Kaasujousien testaaminen

Kaasujousia käytetään kulkuneuvoissa avautumista tai auki-/kiinnipitämistä edistävinä laitteina esimerkiksi takaluukussa ja konepellin yhteydessä. Käyttötarkoituksesta riippuen testataan niiden veto- ja puristusvoimia, sekä niiden vaimentamiskykyä syklisiä koeasetelmia käyttäen.

Good connection! Multi-Contact uses ZwickRoell testing system

Multi-Contact is the world's leading manufacturer of electrical plug connectors and contact systems. As well as industrial applications, the company's products are used primarily in the automotive sector, in automation, medical engineering, solar energy and testing and measuring technology. This means that Multi-Contact products must satisfy the highest standards for quality and operational reliability. In its product development and quality assurance activities Multi-Contact is supported by ZwickRoell testing systems.
Ylös