ZwickRoell — Luotettu kumppani autoteollisuuden testauksessa

Löydä oikeat ratkaisut

Autoteollisuuden testaustarpeet vaihtelevat materiaalien testauksesta kokonaisiin komponentteihin. Kulkuneuvojen useimpien komponenttien tulee kestää mekaanista kulutusta koko kulkuneuvon eliniän ajan ja kyetä täyttämään sille asetetut tehtävät.

Älykkäät testausratkaisut — Oikeat tuotteet kaikkiin tarpeisiin

ZwickRoell -koestuskoneet on suunniteltu modulaarisesti, ja ne on helppo mukauttaa erilaisiin testaustarpeisiin. Tarjoamme standardinmukaisia testausratkaisuja moniin eri kokeisiin, universaaleista koestuskoneista aina täysin automaattisiin testausjärjestelmiin. Kaikki ZwickRoell -testausjärjestelmät tuottavat luotettavia testaustuloksia ja ovat helppokäyttöisiä.

Käytöistä elektroniikkaan — Testausratkaisut kaikille osa-alueille

Saat meiltä testausjärjestelmät perustason testaamisen lisäksi vaativaankin testaukseen. Materiaaliominaisuuksien ja liitosten testaamisen lisäksi toimitamme testausratkaisuja mm. käyttöjen, runkojen, sisätilojen osien, turvallisuuden, sekä elektroniikan ja mekatroniikan testaamiseen. Teemme läheistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa sähköisten käyttöjen ja akkuteknologian kehittämisen parissa.

Autoteollisuus_AllroundLine_cLine_sarjat_WEB

Autoteollisuuden komponenttien tarkkojen muodonmuutosominaisuuksien määrittäminen

Komponenttien testaaminen on tärkeä osa-alue autoteollisuuden testauksessa. Voimaominaisuuksien lisäksi myös muodonmuutos tulee kyetä tallentamaan erittäin tarkasti. Lisävarusteiden muoto estää usein ekstensometrien käyttämisen ja muodonmuutoksen suoran mittaamiseen puristuskokeiden aikana. testXpert III -testausohjelmisto tarjoaa tähän houkuttelevan ratkaisun korjauskäyrän avulla.
ZwickRoell_08-10-15_0123
Monien komponenttien, kuten jousien ja jarrupäällysteiden muodonmuutos- ja voima-arvot tulee kyetä määrittämään erittäin tarkasti. Suoritettaessa vetokokeita standardinmukaisilla näytteillä, muodonmuutos määritetään tarkasti ekstensometrien avulla, jotka mittaavat pituuden muutosta. Komponenttien puristuskokeissa ei voida käyttää ekstensometriä, joten käytännössä komponentin muodonmuutos mitataan poikkipalkin matkan perusteella. Tästä seuraa ongelma, että jopa hyvin jäykillä koestuskoneilla tapahtuu pientä muodonmuutosta voiman kasvaessa. Tämä voi aiheuttaa merkittävää vääristymää muodonmuutosarvoissa, erityisesti kun testataan jäykkiä komponentteja.

Koneen muodonmuutoksen automaattinen korjaus

testXpert III -testausohjelmisto tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden poistaa koestuskoneen oman muodonmuutoksen vaikutus ilman ylimääräistä ekstensometriä, mikä mahdollistaa erittäin tarkat mittaustulokset. 

 • "Determine correction curve"-testausohjelma mahdollistaa testausjärjestelmän muodonmuutoksen mittaamisen nopeasti ja helposti.
 • Tätä varten voima-muodonmuutos-käyrä tallennetaan kerran ilman näytettä. Toisin sanoen puristuslaattoja kuormitetaan koneen nimellisvoimaan saakka, ja syntyvä kuvaaja tallennetaan järjestelmään korjauskäyräksi. 
 • Tämä korjauskäyrä tallennetaan järjestelmän omiin asetuksiin (kohta "Set up testing system"), mikä tarkoittaa sitä että oikea korjauskäyrä ladataan aina, myös koeasetelman vaihtuessa.
 • Itse kokeen aikana muodonmuutoksen korjaus tapahtuu reaaliaikaisesti. Korjaus tehdään automaattisesti sen mukaan, mikä on ollut korjauskäyrän muodonmuutos kyseisellä voimalla. Tämä mahdollistaa erittäin tarkkojen muodonmuutosarvojen määrittämisen, mukaan lukien puristuskokeissa, joissa ekstensometrin käyttö ei ole mahdollista. 
 • Toinen tärkeä tekijä on, että muodonmuutoksen korjaus tapahtuu suoraan elektroniikan toimesta. Ohjaus voidaan toteuttaa suoraan tämän kanavan avulla, mikä mahdollistaa tarkat liikkeet esimerkiksi jousia testatessa. Tämä ei ole mahdollista sellaisilla järjestelmillä, joissa ei ole kyseistä ominaisuutta, sillä mitatut voiman ominaisarvot ovat epätarkkoja.

Video Capturing -toiminto mahdollistaa näytteen käyttäytymisen jäljitettävän seurannan

 • Kokeen kanssa tarkasti synkronoidut videot mahdollistavat näytteen käyttäytymisen visuaaliseen analysoinnin kokeen aikana.
 • Lisäksi videosta voidaan tallentaa yksittäisiä kuvia testaustapahtuman mielenkiintoisista kohdista.
 • Murtumispiste voidaan määrittää uudestaan kokeen jälkeen.
 • Kokeen jälkeen käyttäjä voi halutessaan tarkastaa visuaalisesti näytteen käyttäytymisen.

Lisää esimerkkejä Video Capturing -toiminnosta

Aina yhden askeleen edellä

testXpert III mahdollistaa yksilölliset kokeet ja arvioinnit: me pääsemme vasta vauhtiin, kun muut jo luovuttavat!

 • testXpert III tarjoaa kaikille koetyypeille valmiita pääohjelmia (Master Test Program), joiden pohjalta voit määrittää omat testaustapahtumasi.
 • Käyttöliittymä mukautuu testikohtaisiin tarpeisiisi, jolloin näet aina testaustilanteen kannalta tarpeelliset kuvaajat, tulostaulukot, toleranssit, valintaikkunat ja muut elementit.
 • Kattavia tulos- ja tilastotaulukoita voidaan laajentaa tarpeen mukaan.
 • Pitkän aikavälin arvioinnit ja selkeät histogrammi-kuvaajat ovat sisäänrakennettuina testXpert III:een.
 • testXpert III hyödyntää joustavaa ZIMT-ohjelmointikieltä, joka mahdollistaa monimutkaistenkin yksilöityjen testaustapahtumien luomisen tulosten laskentaa ja arvioinnin toteuttamista myöden.
 • ZwickRoell voi myös toimittaa tarpeisiisi räätälöityjä ratkaisuja.
 • Olemassa oleva anturiteknologia on helppo integroida testXpert III:een; myös ulkoisten mittausvahvistimien yhdistäminen onnistuu synkronoidussa muodossa.
 • Layout Editor mahdollistaa monimutkaisenkin datan näyttämisen ja tulkitsemisen helposti ja selkeästi (yksilöidyt näkymät mahdollisia).

Yksilölliset testaustapahtumat Graphical Sequence Editor -muokkaimen avulla

Graafinen Graphical Sequence Editor -muokkain antaa sinulle kaiken tarvitsemasi joustavuuden ja vapauden. Se on ihanteellinen työkalu kaikenlaisten yksilöllisten testaustapahtumien luomiseen. Voit vapaasti yhdistellä eri testaustapahtumia, parametreja ja tuloksia tarpeidesi mukaan.

 • Graphical Sequence Editor:in käyttö tapahtuu yksinkertaisesti "vedä ja pudota"-periaatteella.
 • Luodun testaustapahtuman simulointi varmistaa, että testauksen vaiheet etenevät loogisesti, ja että koestuskone ja näytteet eivät vahingoitu.
 • Vapaasti muokattavat testaustapahtumat ovat välttämättömyys erityisesti tuotekehityksessä. Graphical Sequence Editor on täydellinen työkalu yksilöityjen, ei-standardinmukaisten testaustapahtumien luomiseen. 

Testausohjelmisto olosuhdekammioille

Koestuskoneiden kanssa käytettäviä olosuhdekammioita ohjataan kätevästi testXpert III -testausohjelmiston avulla. Ohjausjärjestelmä mukautuu automaattisesti testaustapahtumaan esimerkiksi olosuhdekammion tuulettimen nopeutta säätämällä. Tällä varmistetaan luotettavat testaustulokset myös haurailla näytteillä kuten kalvoilla.

System Monitoring - järjestelmän valvonta

testControl II:n järjestelmän valvonta tarjoaa käyttäjälle / laboratorion johtajalle yksityiskohtaista tietoa testauslaitteiston tilasta ja käyttöasteesta. Tämä mahdollistaa laitteiston paremman hyödyntämisen ja yksinkertaistaa merkittävästi huollon suunnittelua ja varaosien tilaamista.
Ylös