Ohjelmisto kaikkeen muovien ja komposiittien testaamiseen

 • testXpert III:n työnkulkuun perustuva käyttökonsepti on täysin intuitiivinen ja samanlainen riippumatta käytettävästä koestuskoneesta tai testauslaitteesta.
 • Mitä etua tästä on? Testausohjelma on niin helppo käyttää, että sen oppii yhdellä kertaa — uraauurtava käyttökonsepti on sama sovelluksesta ja koetyypistä riippumatta.
 • testXpert III:n takana on yli 150 vuotta kokemusta aineenkoestuksesta, ja ohjelmisto on asennettu yli 20 000 kertaa eri puolilla maailmaa.
 • Kaikki tavallisimmat standardoidut kokeet löytyvät ohjelmistosta valmiina. Tämä yksinkertaistaa käytön aloittamista, ja varmistaa, että testaustapahtuma ja tulosten arviointi tapahtuvat standardin mukaisesti.
 • Pääohjelmat (Master Test Programs) tarjoavat myös mahdollisuuden määrittää testaustapahtuma, tulosten laskentatapa ja tiedon tallennus vapaasti. Niiden avulla jokainen parametri voidaan määrittää yksilöllisesti.
Muovit_Range_Allround_WEB

Sulaindeksin luotettava määrittäminen

Eri asiakkaiden toiveet liittyen sulaindeksin määrittämiseen ovat hyvin samanlaisia. He haluavat testata hyvin suuren virtaaman kestomuoveja, parempaa tehokkuutta testatessa erilaisilla kuormilla, ja tehokasta tilankäyttöä kun käytetään samanaikaisesti useita laitteita. 

Testaaminen usealla laitteella

Usean laitteen käyttö tuo tehokkuutta ja säästää tilaa

Jos laboratoriossa on useita laitteita, testXpert III mahdollistaa jopa kuuden Aflow- ja/tai Mflow-sulaindeksilaitteen samanaikaisen asettamisen ja ohjaamisen yhdellä PC:llä. Usean kokeen hoitaminen samalta työpisteeltä on järkevää, ja tarjoaa nopean yhteenvedon kaikista käynnissä olevista kokeista. Suosittelemme kahden näytön käyttämistä, jotta kaikki näkyy selkeästi.
6 Devices_1PC_Aflow_Mflow

Kuplien automaattinen tunnistaminen

Kuplien automaattinen tunnistaminen sulasta muovimassasta estää ilmakuplien mukaan joutumisesta aiheutuvia mittausvirheitä.

Sulatilavuusvirta esitetään reaaliajassa

Sulatilavuusvirran reaaliaikainen näyttö mahdollistaa sulamisprosessin ja materiaalin mittauksen aikaisen käyttäytymisen seurannan. Lisäksi männän nopeus esitetään graafisesti tai numeerisesti heti kokeen alusta lähtien, yksikkönä cm³/10 min tai g/10 min.

Vaihtuvat kuormitukset

Lisää tehokkuutta vaihtelevan kuormituksen avulla

Valmistajat testaavat polyeteenin yleensä sekä 2,16 kg että 21,6 kg painoilla. Tämän toteuttamiseen tarvitaan yleensä kaksi eri koetta. ZwickRoell:in Aflow-sulaindeksilaite kykenee suorittamaan molemmat kokeet kerralla. testXpert III -testausohjelmisto auttaa määrittämään tämän monivaiheisen kokeen. Tämä mahdollistaa eri kuormituksilla testaamisen yhden kokeen aikana ilman tarvetta laitteiston muuttamiselle välissä.

APC-toiminto – mittausvälien automaattinen optimointi

Virtaamia mitatessa mittausvälit tulee asettaa siten, että mittausajat ovat mahdollisimman pitkiä, ja MVR-mittausten kohdalla mittausmatkan tulee olla mahdollisimman pitkä. Tämä tekee menetelmästä erittäin tarkan. Optimaalisen alueen ulkopuolella mittausvirheiden määrä kasvaa nopeasti.

Mflow- ja Aflow-sulaindeksilaitteet on varustettu APC-toiminnolla. Tämä toiminto mittaa männän nopeuden hetkeä ennen varsinaisen mittauksen alkamista. Tämän tiedon perusteella valitaan paras mahdollinen ohjaustapa (matka- tai aikaohjaus) ja asetetaan MVR-arvon mittaamisen kannalta paras mittausväli. Tarve aikaa vieville esikokeille poistuu, ja kokeiden ohjelmoimiseen kuluu aikaa ainoastaan muutamien, kaikelle testattaville materiaaleille yhteisten parametrien asettamisen verran.

Suhteellinen_mittausvirhe_MVR-arvo_en

Näytteen yhdensuuntaisuus

Virumis- ja väsytyskokeissa sekä käsiteltäessä hauraita näytteitä, kuormituskehän tarkka yhdensuuntaisuus on kriittisen tärkeää tarkkojen tulosten saamisen kannalta. Pienet kulmavirheet ja poikkeamat tulee kyetä havaitsemaan (venymäliuskallinen näyte) ja korjaamaan mekaanisesti. ZwickRoell tarjoaa tähän erityistä yhdensuuntaisuustyökalua ja ohjelmiston toiminnon näytteiden yhdensuuntaistamiseen.

Koneen muodonmuutoksen automaattinen korjaus

testXpert III -testausohjelmisto tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden poistaa koestuskoneen oman muodonmuutoksen vaikutus ilman ylimääräistä ekstensometriä, mikä mahdollistaa erittäin tarkat mittaustulokset. 

 • "Determine correction curve"-testausohjelma mahdollistaa testausjärjestelmän muodonmuutoksen mittaamisen nopeasti ja helposti.
 • Tätä varten voima-muodonmuutos-käyrä tallennetaan kerran ilman näytettä. Toisin sanoen puristuslaattoja kuormitetaan koneen nimellisvoimaan saakka, ja syntyvä kuvaaja tallennetaan järjestelmään korjauskäyräksi. 
 • Tämä korjauskäyrä tallennetaan järjestelmän omiin asetuksiin (kohta "Set up testing system"), mikä tarkoittaa sitä että oikea korjauskäyrä ladataan aina, myös koeasetelman vaihtuessa.
 • Itse kokeen aikana muodonmuutoksen korjaus tapahtuu reaaliaikaisesti. Korjaus tehdään automaattisesti sen mukaan, mikä on ollut korjauskäyrän muodonmuutos kyseisellä voimalla. Tämä mahdollistaa erittäin tarkkojen muodonmuutosarvojen määrittämisen, mukaan lukien puristuskokeissa, joissa ekstensometrin käyttö ei ole mahdollista. 
 • Toinen tärkeä tekijä on, että muodonmuutoksen korjaus tapahtuu suoraan elektroniikan toimesta. Ohjaus voidaan toteuttaa suoraan tämän kanavan avulla, mikä mahdollistaa tarkat liikkeet esimerkiksi jousia testatessa. Tämä ei ole mahdollista sellaisilla järjestelmillä, joissa ei ole kyseistä ominaisuutta, sillä mitatut voiman ominaisarvot ovat epätarkkoja.

Yksilölliset testaustapahtumat Graphical Sequence Editor -muokkaimen avulla

Graafinen Graphical Sequence Editor -muokkain antaa sinulle kaiken tarvitsemasi joustavuuden ja vapauden. Se on ihanteellinen työkalu kaikenlaisten yksilöllisten testaustapahtumien luomiseen. Voit vapaasti yhdistellä eri testaustapahtumia, parametreja ja tuloksia tarpeidesi mukaan.

 • Graphical Sequence Editor:in käyttö tapahtuu yksinkertaisesti "vedä ja pudota"-periaatteella.
 • Luodun testaustapahtuman simulointi varmistaa, että testauksen vaiheet etenevät loogisesti, ja että koestuskone ja näytteet eivät vahingoitu.
 • Vapaasti muokattavat testaustapahtumat ovat välttämättömyys erityisesti tuotekehityksessä. Graphical Sequence Editor on täydellinen työkalu yksilöityjen, ei-standardinmukaisten testaustapahtumien luomiseen. 
Ylös