Kokeen määrittäminen

Älykäs asetusvalikko kokeen määrittämiseen

Kaikki testaukseen liittyvät asetukset voidaan hoitaa älykkään asetusvalikon (wizard) avulla.  

  • Älykäs asetusvalikko näyttää käyttäjälle, mitkä kokeen parametrit ovat vielä asettamatta. Tämä tehdään korostamalla visuaalisesti valittavat elementit.      
  • Tietojen oikeellisuus tarkistetaan automaattisesti. Vain oikeaksi todettuja syötteitä voidaan käyttää testaukseen.    
  • Kaikki toisiinsa liittyvät toiminnot on ryhmitelty loogisesti, esimerkiksi kaikki tiedon vientiin liittyvät asetukset löytyvät yhdestä paikasta.
  • Aktivoidun ohjauspaneelin kaikista asetuksista saadaan lisäksi näkyville yhteenveto painamalla "Additional functions"-painiketta. Voit vaihtaa sovellusta tai testausohjelmaa yksinkertaisesti painamalla Home-painiketta.
Image 1

Lataukset

Sinulla on käytössäsi erilaisia asetusvalikoita (wizard), joiden avulla voit mukauttaa ohjelman toiminnan halutun laiseksi.

  • Standard wizard: Täältä löytyvät tärkeimmät testaus- ja tulosparametrit.
  • Advanced wizard: Tähän näkymään kuuluu enemmän parametrien valintaikkunoita ja asetuksia. 
  • Customized wizard: Kun koetta varten täytyy määritellä asiakaskohtaisia parametrien valintaikkunoita, nämä voidaan tallentaa mukautettuna asetusvalikkona (customized wizard). Erilaisia asetusvalikoita voidaan luoda rajattomasti. Aktiivinen wizard-toiminto on merkitty oikein-merkillä.

Syötteiden oikeellisuuden tarkistaminen

Asetusvalikot tarkistavat automaattisesti, onko kaikki syötteet annettu oikein. Tässä esimerkissä on annettu varoitus, koska poikkipalkin nopeus oli asetettu liian suureksi. Sallittujen arvojen vaihteluväli näytetään käyttäjän työn helpottamiseksi. 

Tulostietojen valitseminen

testXpert III tarjoaa vakiomuotoisia tulosraportteja, mistä on etua erityisesti suoritettaessa standardinmukaisia kokeita. Kaikki tulokset voidaan mukauttaa yksilöllisten vaatimusten mukaisiksi ja Results Editor -option kanssa voit luoda niitä paljon erilaisia kuin haluat. Voit valita erityyppisiä tuloksia, kuten viitearvot, maksimi, minimi, keskiarvot, huippuarvot, gradientit ja ZIMT-komentosarjat. ZIMT mahdollistaa erilaisten monimutkaistenkin laskujen ja arviointimenetelmien määrittämisen vapaasti. Graafinen esitystapa auttaa helposti jäljittämään tulosten laskennan.

Yksinkertaisen raportin parametrit

Kaikkiin testausohjelmiin kuuluu oletuksena yksinkertainen näyteraportti. Raportti täytetään automaattisesti sisältäen testaustapahtuman kuvaajan, tulostaulukot, näytteen tiedot, sekä tulos- ja testausparametrit. Yksinkertaisen raportin vakiomuotoisia tulosparametreja voidaan helposti muokata wizard-asetusvalikon avulla. 

Raportit voidaan yksilöidä tarpeidesi ja vaatimuksiesi mukaisiksi

Tarvitsitpa vakiomuotoisia tai yksilöityjä raportteja, Report Editor tarjoaa lähes rajattomasti mahdollisuuksia. Kaikki raporttiin tehdyt muutokset näkyvät heti esikatselussa. Testausohjelmaan voidaan määrittää ja tallentaa myös useita erilaisia raportteja.

Vientitoiminnot

testXpert III tarjoaa paljon erilaisia vaihtoehtoja tietojen vientiin. Parametrit, tulokset tai mittauskanavat voidaan viedä Excel- ja ASCII-tiedostoihin, tai ne voidaan viedä automaattisesti yrityksen tietokantaan. Export Editor mahdollistaa kaavioiden ja taulukoiden viemisen tavanomaisiin toimistosovelluksiin (esim. Office). Testausraportit voidaan lähettää myös sähköpostilla. Kaikki testaustuloksiin liittyvät asiat voidaan käsitellä, tulostaa, lähettää, arkistoida, sekä tuoda ja viedä automaattisesti. Kun asetukset on kerran tehty, testXpert III suorittaa kaikki tuonti- ja vientitoiminnot automaattisesti.

Laajennetut asetukset

Advanced wizard -asetusvalikko sisältää lisää asetuksia ja valintaikkunoita kokeen määrittämiseen. Tämä on erityisen hyödyllistä suoritettaessa standardinmukaisia kokeita. Käyttäjä ohjataan koko kokeen määrittelyn läpi askel kerrallaan.

Visuaaliset opasteet

Asetusvalikon opastuksissa käytetään apuna aktiivisten kohtien visuaalisia korostuksia, jotta käyttö olisi helppoa ja nopeaa. Parametrit, jotka on jo syötetty, on merkitty oikein-merkillä, ja vielä täytettävät kohdat on korostettu punaisella. Parametrien graafiset havainnollistukset auttavat tekemään käytöstä intuitiivista.  

Lisää asetuksia

Myös yksittäisistä mukautuksista löytyy selkeä yhteenveto. Kaikki lisäasetukset löytyvät yhden klikkauksen päästä.
Ylös