Jump to the content of the page
08.04.2021 ical

Melt Flow Testing / Thí nghiệm tỷ lệ nóng chảy hạt nhựa

Melt Flow Testing - Right Extrusion Plastometer for Every Testing Volume
Melt flow testing (ISO 1133, JIS K 7210, ASTM D1238 as a general method and ASTM D3364) is a simple way to characterize the flow properties of a plastic melted mass. This test method is widely used, especially in quality assurance and goods inwards testing. Demands on the extrusion plastometer vary according to which processing stage in the plastics industry is involved.

Thí nghiệm tỷ lệ nóng chảy hạt nhựa - Máy thí nghiệm theo nguyên lý đùn mẫu nóng chảy Plastometer thích ứng cho mọi tải trọng thí nghiệm
Thí nghiệm độ nóng chảy (Tiêu chuẩn: ISO 1133, JIS K 7210, ASTM D1238 và ASTM D3364) là phương thức đơn giản để mô phỏng đặc tính về tỷ lệ nóng chảy của một khối lượng chất dẻo khi được nóng chảy. Phương pháp thí nghiệm này được sử dụng rộng rãi, đặc biệt trong đảm bảo chất lượng và kiểm soát sản phẩm từ khâu xử lý trên dây chuyền sản xuất. Nhu cầu về máy đo tỷ lệ mẫu nhựa theo nguyên lý đùn thay đổi tùy theo quá trình xử lý trong ngành công nghiệp nhựa.

  • This session is brought to you by ZwickRoell Vietnam

 

Presented by / Trình bày bởi

Trình bày bởi anh Vũ Quốc Dương – Trưởng đại diện ZwickRoell tại Việt Nam

  • This session is in Vietnamese

Date / Ngày

  • Thứ năm, ngày 8 tháng 4 năm 2021,vào lúc 2h chiều

SIGN-UP / Đăng ký

Top