Mechatronica / elektronica

ZwickRoell_09-10-15_0513
Printplaat_closeup

Controle van soldeerpunten op printplaten

Voor het bepalen van de verplaatsingsweerstand van gesoldeerde onderdelen, wordt een volautomatisch testsysteem met een gemotoriseerde kruistafel gebruikt. Alle procedures van de testmachine en de positionering van de kruistafel worden automatisch gestuurd door testControl en testXpert. De bediener “leert” de testpositie slechts één keer aan. De bediener hoeft niet aanwezig te zijn voor de test.

ZwickRoell oplossing: zwickiLine Z1.0

  • Gemotoriseerde X-Y tafel
  • Geïntegreerde snijschijf
  • Volledig automatisch testverloop

Functietest op elektromagnetische actuatoren

Bij proportionele of schakelende magneten wordt de kracht/verplaatsing-curve gecontroleerd. De curve vertegenwoordigt een functietest op elektromagnetische actuatoren en is gewoonlijk de finale test. Uit de karakteristieke curve kunnen functionele basiseigenschappen van de actuatoren worden afgeleid. De kracht/verplaatsing-curve levert informatie over de nodige kracht die de actuator al dan niet uitoefend bij een vast stroomniveau. De hysterese levert informatie over de wrijving uit de kwaliteit van de mechanische onderdelen. 

De kracht/stroom-curve wordt vooral bepaald bij proportionele magneten en levert informatie over de nodige kracht die een actuator al dan niet uitoefend bij een vaste positie binnen een stroomgebied. De ideale karakteristieken curve is een lineaire verhouding tussen kracht en stroom rond het werkpunt.

IMG_0525

Tests op kabelisolatie

Een speciale druktest wordt uitgevoerd om te bepalen of de weerstand van kabelisolatie tegen indrukking voldoet aan de vereisten van de automobielsector. De kabel wordt vastgemaakt en belast met een bepaald mes. Het elektrisch contact tussen het mes en de kabel wordt gemeten en weergegeven in de kracht/verplaatsing-curve door testXpert.
Draadisolatietest
Structure.Top