Xforce-Yük ölçme hücreleri

Patentli Xforce yük ölçme hücreleri - ZwickRoell'e özel

Xforce yük hücreleri çekme, basma, eğilme ve sıfır geçişli döngüsel testler için idealdir. ZwickRoell yüksek hassasiyetli, patentli Xforce yük hücreleri, tüm yük çerçevesi sıralarında kullanılır. Burada hiçbir taviz vermeyiz.

Xforce Yük Hücresi

Dokümanlar

Önemli avantajlar ve özellikler

Avantajlar ve Özellikler

 • Tüm Xforce yük hücreleri, kesme kuvvetleri, eğilme momentleri, torsiyon momentleri, sıcaklık dalgalanmaları gibi parazitik etkilere karşı çok düşük bir hassasiyetle karakterize edilir.
 • Xforce yük hücreleri çok stabildirler ve kırılma olmaksızın % 300 nominal kuvvet ve sıfır noktası aşılmaksızın %150 nominal kuvvette kalabilmektedirler.
 • Akıllı yük ölçme hücreleri, dahili EEPROM'da depolanan benzersiz bir elektro-endüktif tanımlama sistemine sahiptir.
 • Xforce-Yük ölçme hücreleri, çok geniş ölçüm alanında ISO 7500-1'e göre doğruluk sınıflarının 5 kriteri de karşılamaktadır.
 • Xforce yük hücreleri patentli bir mekanik tasarıma dayanır ve yanal kuvvetlere karşı çok dirençlidir.

Test sisteminin kalbi

Xforce-Yük ölçme hücreleri – Test sisteminin kalbi

Xforce yük ölçme hücrelerin doğası, güvenilir ve yorumlanabilir test sonuçları için koşullar yaratır. Bu çekirdeğin test sistemine en iyi şekilde entegre olması için, ZwickRoell piyasada kendi yük hücresi yelpazesine sahiptir: Xforce P (Precision), Xforce HP (High Precision) ve Xforce K.

 • Xforce P, büyük yanal kuvvetlerin bulunmadığı testlerde kullanım için çok hassas yük ölçme hücreleridir. Bu, birçok gerilme testini (örneğin kesme numunelerinde değil), aynı zamanda büyük yanal kuvvetlerin, bükülme ve eğilme momentlerinin oluşmadığı yerlerde basma, eğme ve bileşen testlerini içerir.
 • Xforce HP ve Xforce K, Xforce P yük ölçme hücreleri farklıdır, çünkü daha geniş menzilleri ve bükme momentleri, eğilme momentleri ve sıcaklık değişimleri gibi parazitik etkilere karşı daha düşük hassasiyetleri vardır. Tüm statik çekme, basma ve eğme testleri ve tabii ki sıfır geçişli titreşimli veya döngüsel testler için idealdirler.
 • Her yük hücresi, sevk etmeden önce, malzeme test cihazı, sürücüsü, ölçüm ve ayar elektroniği ile bir bütün halinde kalibre edilmektedir. Bu ekteki fabrika kalibrasyon sertifikasında belgelenmiştir.

Tüm bileşenler bir elden: ZwickRoell, tüm sistem bileşenlerini kendisi geliştirir ve üretir: TestXpert III test yazılımı, testControl ölçme ve kontrol elektroniği, Xforce yük hücreleri ve tüm mekanik bileşenler.

İpuçları

Optimum ölçüm sonuçları için ipuçları

Yük ölçme hücreleri Xforce düzenleme
Yük ölçme hücreleri Xforce düzenleme
 • Yük ölçme hücreleri, test sisteminin ve test araçlarının bağlı bileşenleri ile sağlam ve boşluksuz bir bağlantı oluşturmalıdır. Yük ölçme hücreleri sıklıkla hızlı değişen kuvvetleri ölçmek zorundadır.
 • Test kurulumu ne kadar küçükse, yani yükseklik ne kadar düşük olursa, kaldıraç etkisi o kadar az ortaya çıkar. Özellikle adaptör birimleri ve uzantıları istenmeyen kollar yaratır.
 • Test kurulumunda, eğilme momentlerini en aza indirmek için kollar ve eksantrikliklerden büyük ölçüde kaçınılmalıdır. Kuvvet giriş noktası test ekseninden uzaklaştıkça eğilme momenti etkisi artar.
 • Test araçları/çeneler ve numune tam olarak test eksenine hizalanmalıdır, böylece numunedeki kuvvet giriş ve dağıtımı kontrol edilir ve güvenilirdir, anlamlı test sonuçları elde edilir.
  Alternatif olarak, test aletlerinin kendilerini hizaladığı ve numuneye adapte ettiği eğilebilir veya küresel bağlantılar kullanılabilir.
 • Birden fazla yük ölçme hücreleri kullanılıyorsa veya yük hücrelerini sık sık değiştiriyorsanız, 2. bağlantı seçeneği kullanmanızı öneririz. Yük ölçme hücreleri (load cell).
  Test ekseni ile hizalama, geçmeli sistem aracılığıyla standart dişli bağlantı elemanından daha iyidir. Farklı test kurulumları için referans konumlarına da otomatik olarak tekrar ulaşılır. Dişli olduğunda, referans konumları vida dişlerine bağlı olarak değişir. Buna ek olarak, kurulum ve kaldırma çok daha kolaydır. Yük hücrelerinin kabloları gereksiz yere yüklenmemiştir.
 • Güç eşiğini test prosedürüne göre ayarlayarak yük ölçme hücrelerini aşırı yüklenmeye karşı koruyun. Bu kuvvet eşiklerine ulaşıldığında test sistemi otomatik olarak kapanır.
  Doğrudan test sistemindeki bir donanım limit anahtarı veya test yazılımındaki bir yazılım limit anahtarı olarak ayarlanabilirler. Güç eşik değerinin ayarının yük ölçme hücrelerinin zarar görme riskini ortadan kaldırmak için yeterli olmadığı bir test ise, aşırı yük koruması öneririz.
 • Sıcaklık dalgalanmalarından dolayı ölçüm sinyalinin herhangi bir şekilde etkisini önlemek için test sırasında ortam sıcaklığı büyük ölçüde sabit tutulmalıdır.
Test istasyon düzeni_Yük ölçme hücreleri_testXpert III

Kendinden tanımlamalı sensör konektörü

 • Akıllı yük ölçme hücreleri, dahili EEPROM'da depolanan benzersiz bir elektro-endüktif tanımlama sistemine sahiptir.
 • testXpert III test yazılımı, sensörün türünü ve özelliklerini otomatik olarak algılar.
 • Kuvvet ve deplasman limitleri otomatik olarak okunur.
 • Sensör aşırı yükleri, tarih ile birlikte EEPROM'da saklanır.

Bir bakışta Xforce-Yük ölçme hücreleri

3:14

Patented Xforce load cells – exclusively from ZwickRoell

Xforce load cells are ideal for tensile tests, compression tests, and flexure tests as well as for cyclic tests with zero crossing.

ISO 7500-1'e göre kalibrasyon ve doğruluk

ISO 7500 Metalik Malzemeler - Statik tek eksenli test cihazların testi, iki bölümden oluşur:

 • ISO 7500-1: Çekme ve basma test cihazları - Kuvvet ölçüm cihazının test ve kalibrasyonu
 • ISO 7500-2: Çekme yükü için sürünme test cihazı - Test yükünün testi

ISO 7500-1 genel gereklilikleri ve çekme, basma ve eğme test cihazlarının test ve kalibrasyonu için; Yay test cihazları ve titreşim test cihazları.

ISO 7500-1'e göre doğruluk

 • Tüm bilgiler basma ve çekme yönünde ölçülen değerlere uygulanır.
 • Tüm yük ölçme hücreleri Fnom nominal kuvvetine kalibre edilir ve aşağıdaki standartlara uygundur: DIN EN ISO 7500 -1, DIN EN ISO 7500 -2, ASTM E4.
 • Xforce yük hücreleri kalibrasyon gereksinimlerini ve çok geniş bir aralıkta ISO 7500 -1 doğruluk sınıfının tüm 5 kriterlerini karşılar.

Sistem kalibrasyonu ve geniş ölçüm aralığı

Sistem kalibrasyonu

Her bir yük hücresi, teslimattan önce test sistemi, sürücüsü ve ölçüm ve kontrol elektroniği ile birlikte tüm sistem olarak kalibre edilir. Bu veri ekteki fabrika kalibrasyon sertifikasında belgelenmiştir.

Geniş ölçüm aralığı

 • Geniş ölçüm aralığı genellikle ikinci bir yük hücresi gereksinimini ortadan kaldırır. Bu satın alma ve yıllık kalibrasyon maliyetlerini ortadan kaldırır.
 • Ağır test araçları veya çeneler nedeniyle büyük ön yüklerde dahil, yük ölçme hücrelerinin neredeyse tüm ölçüm aralığı hala kullanılabilir. Test araçlarının ağırlığı, nominal kuvvetin % 45'i ise, yük hücresi hala tam nominal kuvveti kullanabilir.

Mükemmel doğrusallık

 • Xforce HP ve Xforce K yük ölçme hücrelerin doğruluğu çok yüksektir.
 • Yük ölçme hücreleri Xforce HP ve Xforce K (200 N'den itibaren) testControl II elektroniği ile birlikte tipik olarak ISO 7500'ün talep ettiğinden çok daha iyi doğrusallık (= göreceli ekran sapması) sunar.
 • Zaten nominal kuvvetin % 0,1'i, ölçülen değerin % 1'i kadar maksimum ekran sapması ile ölçülür. Nominal kuvvetin % 0,4'ünden maksimum ekran sapması ölçülen değerin % 0,25'idir.

Aşırı yük koruması, kuvvet sınırları ve güç

 • Xforce yük hücreleri son derece stabildir. Sıfır kayma olmadan nominal kuvvetinin % 300'üne ve sıfır kuvvet olmadan % 150'ye kadar kuvvetlere dayanabilirler. Bu nedenle, ön gerilimli yay tertibatları, mekanik durdurmalar veya yanal kuvvet emilimi için aşırı yük koruması genellikle gereksizdir.
 • Yazılım ve donanım limit anahtarları, traversin yönlenme aralığını sınırlamak için kullanılabilir. Bu yük hücrelerini ve test araçlarını korur.
 • testXpert III'te, test sistemini otomatik olarak kapatmak ve böylece yük ölçme hücresini korumak için kullanılan kuvvet sınırlarını belirlemek mümkündür.

Bağlantı cıvataları - hedefe kolay ve hızlı 

Yük ölçme hücreleri Xforce priz sistemleri
İkinci yük hücresini bağlayan güç dönüştürücü Xforce

Hızlı yük hücresi değişimi

 • Birkaç yük hücresi kullanılıyorsa veya yük ölçme hücresinin sık sık değiştirilmesi gerekiyorsa, "Bağlantı cıvatalarıyla bağlantı" seçeneğini öneriyoruz.
 • Bu esneklik ve zaman tasarrufu sağlar.
 • Sonuç olarak, yükleme ve boşaltma sırasında yük hücresinin kabloları gereksiz yere yüklenmez.
 • Test eksenine uyum, takma sistemiyle normal dişli bağlantı elemanından daha iyidir.
 • Farklı test kurulumları için referans konumlarına otomatik olarak tekrar ulaşılır. Dişli olduğunda, referans konumları vida dişlerine bağlı olarak değişir.

İki test odası için de basit mekanik geçmeli sistem

 • Each load cell is equipped with a precision-fit mounting stud, allowing fast, play-free fitting of specimen grips and test fixtures, with optimum alignment to the test axis.
 • Reference positions (e.g. test-fixture separation) are set up just once by the operator and are stored in the test environment of the testXpert III testing software. This reference position is automatically and exactly re-attained after each fixture change. It doesn't get more convenient than that!
 • With Xforce K load cells a second mounting-stud can optionally be used, allowing use in two test areas.

Xforce yük hücrelerinin tipi ve tasarım

 • Tüm Xforce yük ölçme hücreleri, eksenel ve yönel-simetrik yapı prensiplerine dayanmaktadır ve bu nedenle çapraz güçlere çok duyarsızdırlar.
 • Düşük yükseklik nedeniyle, daha kısa test kurulumları ve böylece daha kısa kollar elde edilir.
 • Tasarım yüksek kullanım kuvvetleri, çok küçük ölçüm yolları ve yüksek sağlamlık getiriyor.
 • Dönüştürücü fişli, yüksek kaliteli, korumalı ölçüm kablosu, ölçüm teknolojisinin ölçüm yükselticisine bağlantıyı kurar.

Çoklu eğme kirişleri

Yük ölçme hücreleri Xforce kiriş

Eğme halkası

Yük ölçme hücreleri Xforce ring
 • Xforce K, Fnom 10 ... 250 kN
 • Xforce K+, Fnom 10 ... 250 kN

Bu varyanttaki deformasyon gövdesi, bir eğilme halkasıdır, tüm yüzeye bir spiral DMS'nin üstüne ve altına uygulanır.

Eğme halkası, göbek ve dış halka ile çevresel elastik mafsallarla bağlanır. Güç iletilirse, eğme ring deforme olur. Çevresi daraldıkça genişler, ya da tam tersi. Bu deformasyon, yük ölçme hücreleri için özel olarak geliştirilen spiral gerilim DMS tarafından tespit edilir.

DMS eğme ringin tüm yüzeyi boyunca düzgün bir şekilde çalıştığından, yük ölçme hücreleri, tercih edilen bir yön göstermez.

Çift kiriş

Yük ölçme hücreleri Xforce çift kiriş

Teknik Genel Bakış

 • P - Precision
 • HP - High Precision
 • K - Yük ölçme hücreleri

Xforce P, Fmax 5 N - 100 N

Xforce P (5 - 100 N)

Yük ölçme hücreleri (load cell)

5

10

20

50

100

N

Ürün No.

057091

060253

060256

060257

060258

ProLine için Artikel-No.

063919[1]

063920[1]

063921[1]

063922[1]

063923[1]

Ölçü/Ağırlık

Montaj yüksekliği, yaklaşık

55

55

55

55

55

mm

Bağlantı

Bağlantı cıvataları, Ø

8

8

8

8

8

mm

Bağlantı Dişleri

M28x1,5

M28x1,5

M28x1,5

M28x1,5

M28x1,5

Etkiler/limit değerleri

Akma sınırı

0,7[2]

1,0[2]

1,3[2]

2,0[2]

3,0[2]

Nm

Tork limiti

10,0[3]

10,0[3]

10,0[3]

10,0[3]

10,0[3]

Nm

 1. Sadece ProLine yük çerçeve ile kombinasyon halinde. Bunun için notu dikkate alın.
 1. Maksimum akma sınırı Mb de ölçüm yolu yüksüz yük ölçme hücrelerinde (load cell). Eş zamanlı ağırlıkta nominal kuvvet ile değerler yarıya bölünmelidir.
 1. Yüksüz. Eş zamanlı ağırlıkta nominal kuvvet ile değerler yarıya bölünmelidir.

Xforce P, Fmax 200 N - 1 kN

Xforce P (0,2 - 1 kN)

Yük ölçme hücreleri (load cell)

0,2

0,5

0,5

1

kN

Ürün No.

011563

011562

057993

011560

ProLine için Artikel-No.

018542[1]

018540[1]

058423[1]

018539[1]

Ölçü/Ağırlık

Montaj yüksekliği, yaklaşık

55

55

61

61

mm

Bağlantı

Bağlantı Dişleri

M28x1,5

M28x1,5

M28x1,5

M28x1,5

Bağlantı cıvataları, Ø

8

8

20

20[2]

mm

Etkiler/limit değerleri

Akma sınırı

2 (3)[3] [4]

5 (7)[3] [4]

5 (7)[3] [4]

15 (17)[3] [4]

Nm

Tork limiti

5 (14)[5] [4]

7 (35)[5] [4]

7 (35)[5] [4]

17 (50)[5] [4]

Nm

 1. Sadece ProLine yük çerçeve ile kombinasyon halinde. Bunun için notu dikkate alın.
 1. Xforce-Yük hücreleri ile bağlantı cıvataların çapı yük hücresi 1 kN 8 den 20 mm' ye değişir!
 1. Maksimum akma sınırı Mb de ölçüm yolu yüksüz yük ölçme hücrelerinde (load cell). Eş zamanlı ağırlıkta nominal kuvvet ile değerler yarıya bölünmelidir.
 1. Değerler akma sınırı bağlantı sistemine dayanır. Aşılma durumunda yeni bir kalibrasyon gereklidir. Parantez içindeki değerler, ölçüm hücresinin akma sınırına dayanmaktadır.
 1. Yüksüz. Eş zamanlı ağırlıkta nominal kuvvet ile değerler yarıya bölünmelidir.

Xforce P, Fmax 2,5 kN - 10 kN

Xforce P (2,5 - 20 kN)

Yük ölçme hücreleri (load cell)

2,5

5

10

10

20

kN

Ürün No.

011558

011556

017955

011554

017907

ProLine için Artikel-No.

018538[1]

018537[1]

-

018536[1]

019242[1]

Ölçü/Ağırlık

Montaj yüksekliği, yaklaşık

61

61

54

70

66

mm

Bağlantı

Bağlantı Dişleri

M28x1,5

M28x1,5

-

M28x1,5

-

Bağlantı cıvataları, Ø

20

20

20

20

36

mm

Bağlantı Flanşı

-

-

Flanş 1[2]

-

Flanş 1[2]

Etkiler/limit değerleri

Akma sınırı

30 (34)[3] [4]

50 (58)[3] [4]

80 (115)[3] [4]

80 (115)[3] [4]

250 (460)[3] [4]

Nm

Tork limiti

17 (80)[5] [4]

17 (130)[5] [4]

17 (200)[5] [4]

17 (200)[5] [4]

250 (1500)[5] [4]

Nm

 1. Sadece ProLine yük çerçeve ile kombinasyon halinde. Bunun için notu dikkate alın.
 1. Flanş 1 = Bir daire parçası 115 mm, Flanş 2 = Bir daire parçası 220 mm.
 1. Maksimum akma sınırı Mb de ölçüm yolu yüksüz yük ölçme hücrelerinde (load cell). Eş zamanlı ağırlıkta nominal kuvvet ile değerler yarıya bölünmelidir.
 1. Değerler akma sınırı bağlantı sistemine dayanır. Aşılma durumunda yeni bir kalibrasyon gereklidir. Parantez içindeki değerler, ölçüm hücresinin akma sınırına dayanmaktadır.
 1. Yüksüz. Eş zamanlı ağırlıkta nominal kuvvet ile değerler yarıya bölünmelidir.

Xforce P, Fmax 20 kN - 250 kN

Xforce P (30 - 250 kN)

Yük ölçme hücreleri (load cell)

30

50

100

150

250

kN

Ürün No.

017908

017909

017910

017911

017912

ProLine için Artikel-No.

019246[1]

019248[1]

019254[1]

-

-

Ölçü/Ağırlık

Montaj yüksekliği, yaklaşık

66

66

104

104

104

mm

Bağlantı

Bağlantı cıvataları, Ø

36

36

60

60

60

mm

Bağlantı Flanşı

Flanş 1[2]

Flanş 1[2]

Flanş 2[2]

Flanş 2[2]

Flanş 2[2]

Etkiler/limit değerleri

Akma sınırı

250 (500)[3] [4]

250 (650)[3] [4]

3500 (4500)[3] [4]

4000 (5000)[3] [4]

5000 (6000)[3] [4]

Nm

Tork limiti

250 (1800)[5] [4]

250 (3000)[5] [4]

6500 (10000)[5] [4]

5800 (12500)[5] [4]

11000 (15000)[5] [4]

Nm

 1. Sadece ProLine yük çerçeve ile kombinasyon halinde. Bunun için notu dikkate alın.
 1. Flanş 1 = Bir daire parçası 115 mm, Flanş 2 = Bir daire parçası 220 mm.
 1. Maksimum akma sınırı Mb de ölçüm yolu yüksüz yük ölçme hücrelerinde (load cell). Eş zamanlı ağırlıkta nominal kuvvet ile değerler yarıya bölünmelidir.
 1. Değerler akma sınırı bağlantı sistemine dayanır. Aşılma durumunda yeni bir kalibrasyon gereklidir. Parantez içindeki değerler, ölçüm hücresinin akma sınırına dayanmaktadır.
 1. Yüksüz. Eş zamanlı ağırlıkta nominal kuvvet ile değerler yarıya bölünmelidir.

Xforce HP, Fmax 5 N - 100 N

Xforce HP (5 - 100 N)

Yük ölçme hücreleri (load cell)

5

10

20

50

100

N

Ürün No.

063924

063925

063926

060259

060260

ProLine için Artikel-No.

063927[1]

063929[1]

063930[1]

063932[1]

063933[1]

Ölçüm alanı/-yolu

Doğruluk sınıfı 1 (Fnom’un % 0,4’ünden itibaren)

-

-

-

-

Ölçü/Ağırlık

Montaj yüksekliği, yaklaşık

55

55

55

55

55

mm

Bağlantı

Bağlantı Dişleri

M28x1,5

M28x1,5

M28x1,5

M28x1,5

M28x1,5

Bağlantı cıvataları, Ø

8

8

8

8

8

mm

Etkiler/limit değerleri

Akma sınırı

6,0[2]

6,0[2]

6,0[2]

6,0[2]

6,0[2]

Nm

Tork limiti

10,0[3]

10,0[3]

10,0[3]

10,0[3]

10,0[3]

Nm

 1. Sadece ProLine yük çerçeve ile kombinasyon halinde. Bunun için notu dikkate alın.
 1. Maksimum akma sınırı Mb de ölçüm yolu yüksüz yük ölçme hücrelerinde (load cell). Eş zamanlı ağırlıkta nominal kuvvet ile değerler yarıya bölünmelidir.
 1. Yüksüz. Eş zamanlı ağırlıkta nominal kuvvet ile değerler yarıya bölünmelidir.

Xforce HP, Fmax 200 N - 1 kN

Xforce HP (0,2 - 1 kN)

Yük ölçme hücreleri (load cell)

0,2

0,2

0,5

0,5

1

kN

Ürün No.

011571

052697

011570

057991

011569

ProLine için Artikel-No.

018548[1]

-

018547[1]

058424[1]

018546[1]

Ölçü/Ağırlık

Montaj yüksekliği, yaklaşık

55,3

66

55,3

61

61

mm

Bağlantı

Bağlantı Dişleri

M28x1,5

M28x1,5

M28x1,5

M28x1,5

M28x1,5

Bağlantı cıvataları, Ø

8

20

8

20

20[2]

mm

Etkiler/limit değerleri

Akma sınırı

2 (3)[3] [4]

2,0[3]

5 (7)[3] [4]

5 (7)[3] [4]

15 (17)[3] [4]

Nm

Tork limiti

5 (14)[5] [4]

5,0[5]

7 (35)[5] [4]

7 (35)[5] [4]

17 (50)[5] [4]

Nm

 1. Sadece ProLine yük çerçeve ile kombinasyon halinde. Bunun için notu dikkate alın.
 1. Xforce-Yük hücreleri ile bağlantı cıvataların çapı yük hücresi 1 kN 8 den 20 mm' ye değişir!
 1. Maksimum akma sınırı Mb de ölçüm yolu yüksüz yük ölçme hücrelerinde (load cell). Eş zamanlı ağırlıkta nominal kuvvet ile değerler yarıya bölünmelidir.
 1. Değerler akma sınırı bağlantı sistemine dayanır. Aşılma durumunda yeni bir kalibrasyon gereklidir. Parantez içindeki değerler, ölçüm hücresinin akma sınırına dayanmaktadır.
 1. Yüksüz. Eş zamanlı ağırlıkta nominal kuvvet ile değerler yarıya bölünmelidir.

Xforce HP, Fmax 2,5 kN - 10 kN

Xforce HP (2,5 - 10 kN)

Yük ölçme hücreleri (load cell)

2,5

5

10

10

kN

Ürün No.

011568

011566

017953

011565

ProLine için Artikel-No.

018545[1]

018544[1]

018554[1]

018543[1]

Ölçü/Ağırlık

Montaj yüksekliği, yaklaşık

61

61

54

70

mm

Bağlantı

Bağlantı Dişleri

M28x1,5

M28x1,5

-

M28x1,5

Bağlantı cıvataları, Ø

20

20

20

20

mm

Bağlantı Flanşı

-

-

Flanş 1[2]

-

Etkiler/limit değerleri

Akma sınırı

30 (34)[3] [4]

50 (58)[3] [4]

80 (115)[3] [4]

80 (115)[3] [4]

Nm

Tork limiti

17 (80)[5] [4]

17 (130)[5]

17 (200)[5] [4]

17 (200)[5] [4]

Nm

 1. Sadece ProLine yük çerçeve ile kombinasyon halinde. Bunun için notu dikkate alın.
 1. Flanş 1 = Bir daire parçası 115 mm, Flanş 2 = Bir daire parçası 220 mm.
 1. Maksimum akma sınırı Mb de ölçüm yolu yüksüz yük ölçme hücrelerinde (load cell). Eş zamanlı ağırlıkta nominal kuvvet ile değerler yarıya bölünmelidir.
 1. Değerler akma sınırı bağlantı sistemine dayanır. Aşılma durumunda yeni bir kalibrasyon gereklidir. Parantez içindeki değerler, ölçüm hücresinin akma sınırına dayanmaktadır.
 1. Yüksüz. Eş zamanlı ağırlıkta nominal kuvvet ile değerler yarıya bölünmelidir.

Xforce K, Fmax 10 kN - 50 kN

Xforce K (10 - 50 kN)

Yük ölçme hücreleri (load cell)

10

10

20

30

50

kN

Ürün No.

1008815

1008732

318936

325642

318934

ProLine için Artikel-No.

-

1008733[1]

325222[1]

325644[1]

325223[1]

Ölçü/Ağırlık

Montaj yüksekliği, yaklaşık

74

90

75,5

75,5

75

mm

Bağlantı

Bağlantı Dişleri

-

M28x1,5

-

-

-

Bağlantı cıvataları, Ø

20

20

36

36

36

mm

Bağlantı Flanşı

Flanş 1[2]

-

Flanş 1[2]

Flanş 1[2]

Flanş 1[2]

Etkiler/limit değerleri

Akma sınırı

500[3]

500[3]

600[3]

700[3]

1100[3]

Nm

Tork limiti

500[4]

500[4]

500[4]

500[4]

1800[4]

Nm

 1. Sadece ProLine yük çerçeve ile kombinasyon halinde. Bunun için notu dikkate alın.
 1. Flanş 1 = Bir daire parçası 115 mm, Flanş 2 = Bir daire parçası 220 mm.
 1. Maksimum akma sınırı Mb de ölçüm yolu yüksüz yük ölçme hücrelerinde (load cell). Eş zamanlı ağırlıkta nominal kuvvet ile değerler yarıya bölünmelidir.
 1. Yüksüz. Eş zamanlı ağırlıkta nominal kuvvet ile değerler yarıya bölünmelidir.

Xforce K, 100 kN - 250 kN

Xforce K (100 - 250 kN)

Yük ölçme hücreleri (load cell)

100

150

250

250

Ürün No.

318932

068922[1]

320304

318930

068918[2]

ProLine için Artikel-No.

325328[3]

-

-

-

Ölçüm alanı/-yolu

Doğruluk sınıfı 0,5 (Fnom’un % 1'inden itibaren)

2500

Ölçü/Ağırlık

Montaj yüksekliği, yaklaşık

106

131

106

162

131

mm

Bağlantı

Bağlantı cıvataları, Ø

60

Flanş

60

60

Flanş

mm

Bağlantı Flanşı

Flanş 2[4]

Flanş 2[4]

Flanş 2[4]

Flanş 2[4]

Flanş 2[4]

Etkiler/limit değerleri

Akma sınırı

4800[5]

30000[5]

8000[5]

30000[5]

30000[5]

Nm

Tork limiti

10000[6]

55000[6]

[6]20000

55000[6]

55000[6]

Nm

 1. Hizalama ünitesi (Parça No. 068902) ve hidrolik çene Tip 8594 "Gövde üstü kama" (Parça No. 072865 ve 072869) ile birlikte, bağlantı cıvatası yerine 70 mm merkezleme ile flanş arabirimi. Art.No-068918 olarak tasarım ve teknik veriler
 1. Bağlantı cıvatası yerine merkezleme ile flanş arayüzü (yarım daire 115/220 mm, merkezleme D30/70 mm).
 1. Sadece ProLine yük çerçeve ile kombinasyon halinde. Bunun için notu dikkate alın.
 1. Flanş 1 = Bir daire parçası 115 mm, Flanş 2 = Bir daire parçası 220 mm.
 1. Maksimum akma sınırı Mb de ölçüm yolu yüksüz yük ölçme hücrelerinde (load cell). Eş zamanlı ağırlıkta nominal kuvvet ile değerler yarıya bölünmelidir.
 1. Yüksüz. Eş zamanlı ağırlıkta nominal kuvvet ile değerler yarıya bölünmelidir.

Günlük kontrol cihazı

Bu cihaz, 500 N'a kadar olan yük ölçme hücrelerini kontrol etmek için kullanılır.

Kullanım

Cihaz, bir yeniden kalibrasyon/ayardan sonra ölçülen referans değerleriyle 500 N'a kadar olan yük ölçme hücreleri periyodik olarak kontrol etmek için kullanılır. Cihaz iki karşılaştırma standardından (Master/Slave) oluşur.

Slave ünitesi rutin kontrol yapar. Master cihaz sadece belirtilen toleransın üzerindeki sapmalar burada tespit edilirse kontrol edilir.

Image 1

Avantajlar ve Özellikler

 • Herhangi bir sayıda makinede cihaz ve yazılım kullanımı.
 • Yük ölçme hücrelerinde (Xforce yük hücrelerinin simetrik yapısı) basma ve çekme yönünde sistematik hataların tespiti.
 • Kolay montaj ve demontaj.
 • Güvenilir test sonuçları: Düzenli kalibrasyonlar arasında kontrol etmek, yük hücresinde sistematik bir hata olmamasını sağlar.
 • Günlük incelemenin sonuçları bir testXpert protokolünde belgelenir.
 • Tekrar edilebilirlik: Tüm güvenlik açısından kritik testler izlenebilirlik ve dokümantasyon için özel gereksinimlere sahiptir. Mt ZwickRoell test yazılımı kaydedilir ve hangi işlem gerekçeleri yönetici tarafından işlenmelidir kontrol eder.

Teknik Genel Bakış

Tip

500 N'a kadar yük ölçme hücrelerini kontrol etmek için cihaz

Ürün No.

3001493

Test kuvveti Fmaks

50

N

Karşılaştırma doğruluğu

2-20 N

± 0,2

N

20-50 N

± 1

%

Test yöntemi

2 ... 50

mm

Boyut

Uzunluk

260

mm

üst basma uç

Ø 12

mm

Aşağıdaki bağlantı

Ø 20

mm

Montaj Yüksekliği

243

mm

Ortam sıcaklığı

+10 ... +35

°C

Adet başına ağırlık, yaklaşık

1,4

kg

Teslimat kapsamı

2

Adet

Yük ölçme hücreleri Xforce kuvvet ölçüm sistemi

Korumalı izleme Xforce ölçüm sistemi

Sıkıştırma testleri için, Xforce HP yük hücreleri, mekanik aşırı yük koruması ve entegre bir güvenlik özelliği ile korunmaktadır:

Avantajlar ve Özellikler

 • Geniş açıklık nedeniyle, kuvvet ölçüm sistemleri yüksek eksenel ve eğilme sertliğine sahiptir.
 • Aşırı yük koruması, mekanik bir durdurma olarak tasarlanmıştır.
 • Baskı plakalarının net bir şekilde konumlandırılması (hizalama ünitesi gerekmez).
 • Test cihazların fren mesafesinden daha uzun olan büyük bir güvenlik oluşturur.
 • Düşük yükseklik, kompak bir tasarımla elde edilir.
 • Patent bazlı Xforce yük ölçme hücreleri, yalnızca ZwickRell Roell'den temin edilebilir.
 • Tüm Xforce yük hücreleri, parazitik etkilere (kesme kuvvetleri, bükülme momentleri, torsiyon momentleri) karşı çok düşük bir hassasiyetle karakterize edilir.
 • Xforce yük hücreleri, standart şartnamelerin çok ötesinde kalibrasyon gereksinimlerini karşılar.

İşlev anlatımı

 • Sıkıştırma testleri için, Xforce HP yük hücreleri, mekanik aşırı yük koruması ve entegre bir güvenlik özelliği ile korunmaktadır:
 • Mekanik aşırı yük koruması durumunda, mekanik stoper yük ölçme hücreleri nominal kuvvetinden engellenir. Böylece aşırı yük nedeniyle yük hücresinde hasar oluşması önlenir.
 • Entegre çalışma koruması tüm test kurulumunu korur:
  Belli bir kuvvet eşiğinden (yük ölçme hücrelerin maksimum nominal kuvvetinden en erken), mevcut kuvvet birkaç yaya iletilir. Bu, tüm test kurulumunun çalışmasına neden olur. Bu tekerlek, yük ölçme hücreleri aşırı yüklenmeye ve hatta tahribata yol açabilecek kuvvet artışını önler.

Teknik veriler (AllroundLine ve ProLine)

AllroundLine/ProLine için izleme korumalı Xforce ölçüm sistemi

Nominal Kuvvet Fnom

2,5

5

10

kN

562

1124

2248

lbf

Ürün No.

029720

029724

027258

Doğruluk sınıfı 1 (0,2 % Fnom itibaren)

5

10

20

N

Doğruluk sınıfı 0,5 (1 % Fnom itibaren)

25

50

100

N

Boyutlar:

Çap

234[1]

234[1]

234[1]

mm

Montaj Yüksekliği

106[2]

106[2]

106[2]

mm

Ağırlık, yaklaşık olarak

16

16

16

kg

Takip koruması kapalı

2,5[3]

5[3]

10[3]

kN

Aşmak

4

4

4

mm

 1. Tek kolonlu test cihazları için uygun 172 mm çap, çift kolonlu test cihazları için 234 mm çap
 1. Takılı baskı plakası ile. Baskı plakası olmadan montaj yüksekliği yaklaşık 12 mm azalır.
 1. Ölçü sistemlerini, aşırı emniyetli araçların bir kombinasyonu olarak zorlayın ve istek üzerine düşük nominal kuvvetlere sahip yük ölçme hücreleri.

Teknik veriler (zwickiLine)

ZwickiLine için izleme korumalı Xforce ölçüm sistemi

Nominal Kuvvet Fnom

0,5

1

2,5

kN

112

225

562

lbf

Ürün No.

083222[1]

083223[1]

092455[1]

Doğruluk sınıfı 1 (0,2 % Fnom itibaren)

1

2

5

N

Doğruluk sınıfı 0,5 (1 % Fnom itibaren)

5

10

25

N

Boyutlar:

Çap

172[2]

172[2]

172[2]

mm

Montaj Yüksekliği

96[3]

96[3]

93[3]

mm

Ağırlık, yaklaşık olarak

7

7

7

kg

Takip koruması kapalı

0,5[4]

1[4]

2,5[4]

kN

Aşmak

4

4

4

mm

 1. Zwicki standart güvenlik ünitesi ile birlikte de mümkündür
 1. Tek kolonlu test cihazları için uygun 172 mm çap, çift kolonlu test cihazları için 234 mm çap
 1. Takılı baskı plakası ile. Baskı plakası olmadan montaj yüksekliği yaklaşık 12 mm azalır.
 1. Ölçü sistemlerini, aşırı emniyetli araçların bir kombinasyonu olarak zorlayın ve istek üzerine düşük nominal kuvvetlere sahip yük ölçme hücreleri.
YUKARI