Yay testi

311_Yay testi_01

Çok kanallı yay testi

Sıkıştırma bobini yayları (valf yayları veya Mac-Pherson çubukları gibi) kuvvet aksiyon eğrisini belirlemek için çok kanallı ölçüm platformları kullanılabilir. Bu amaçla, standart test sistemleri altı bileşenli veya dokuz bileşenli bir kuvvet ölçüm platformu ile donatılmıştır. Bu, bahar penetrasyon noktalarının spesifik olarak saptanmasına ve basınç altındaki yay yükü altında ortaya çıkan kuvvet bileşenlerinden kaynaklanan kuvveti sağlar. Sürtünme, aşınma ve yaşam kalitesini değerlendirmek için bu özellikler önemlidir.

Hava yaylarının testi

Farklı sıcaklıktaki hava yaylarının testleri 

Test sistemiyle hava yaylarının viskoelastik özelliklerini ve farklı sıcaklıklardaki yorulma özelliklerini araştırır. Temel, hidrostatik silindir yatağı olan servohidrolik bir test cihazıdır. Özel bir basınç cihazı (T kanallı plakaya monte edilmiş), farklı hava yay şekilleri ve boyutlarının kaydedilmesini sağlar. Buna ek olarak, cihaz hava yayı çapını ölçmek için iki ölçüm transdüseri ile donatılmıştır. Cihazın tamamı -80 ila +250 °C sıcaklık aralığında mobil bir sıcaklık odasında kullanılabilir.
312_Hava yayı_02
312_Hava yayı_01

Testing of Multi-Axial Springs

EN 13597'ye göre hava yaylarının çok eksenli yüklenmesi 

Kalite güvencesi ve hava yaylarının geliştirilmesini desteklemek bu test sisteminin görevidir. Ayrıca, Fmax 250 kN'lik, Fmax 50 kN'lik yatay, elektromekanik bir tahrik ile beş kuvvet transdüseri (3x dikey, 2x yatay) olan bir kuvvet ölçüm platformu ile donatılmış bir stand test cihazından oluşur. Hava yaylarının eksenel ve yatay rijitlik özellikleri dikey, yatay veya kombine yük altında belirlenir. Aşağıdaki kanallar tek tek kontrol edilebilir:

  • Güç ve yol, dikey
  • Güç ve yol, yatay
  • Hava veya varyant olarak, sıvı iç basıncı

Sistem, numunelerin test cihazına yerleştirilmesini sağlayan bir yükleme masası ile donatılmıştır.

Yaylı ayakların çok eksenel testi

Hidrolik amortisörlerin sönümleme özelliklerini ölçmek için, bu test sistemi üç test dingili ile donatılmıştır. Dikey kuvvet (tekerlek yükü), test cihazın ekseni boyunca uygulanır. Viraj alma, çalıştırma ve frenleme vb. sırasında ortaya çıkan yatay kuvvetler ve eğilme momentleri, yatay olarak monte edilmiş bir test silindiri ve eğme ile üretilir. Test aksları tek tek ve birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilir. Yanal kuvvet veya eğilme momenti olsun olmasın, farklı eksenel hızlarda karakteristik (sönme, sürtünme, viskozite) belirlemeyi mümkün kılar.
314_Payanda
YUKARI