Termoplastik borularda sünme davranışının belirlenmesi

ISO 9967

Boru kesitlerinde sürünme testleri - sürünme davranışı ISO 9967
  • Gömülü borular, tesisatlarından sonra büyük oranda sabit basınç yüküne tabidir. Deneyimler, deformasyondaki artışın nispeten kısa bir süre sonra büyük oranda tamamlandığını göstermiştir. 
  • ISO 9967'ye göre sürünme davranışının testi, belirleme standardı olan halka sertliğini, ISO 9969'daki test standardını temel almaktadır. Uygulamadaki deformasyon en geç iki yıl sonra tamamlandığından, yeterince doğru özellik değerleri, 42 günlük bir süre boyunca ölçümlerle elde edilebilir.
  • Test esnasında, boru kesiti sabit bir radyal kuvvetle yüklenir. Bu kuvvet, halka kesitinde %1.5 deformasyon olacak şekilde seçilir. Bu yük altında halka deformasyonu belirli aralıklarla okunur. Bununla birlikte, modern test cihazları ile halka deformasyonunun sürekli olarak tespit edilmesi mümkündür.
  • İki yıldan sonra varsayılan deformasyon, ölçülen değerlerin bir regresyon çizgisinin ekstrapolasyonuyla hesaplanır. Bu görevin yanı sıra, logaritmik olarak ölçeklendirilmiş şekil değiştirme zaman çizelgesinin gösterimi, ZwickRoell test cihazları tarafından testXpert III test yazılımı kullanılarak gerçekleştirilir. Bu nedenle, ölçümler sırasında operatörün müdahalesi gerekmez.

Bu ortamdaki diğer standartlar

ISO 899-2  Üç nokta eğmede sürünme eğme testi
ISO 7684 Cam elyaf takviyeli termoset plastikten (GRP) yapılmış boruların - Kuru durumda sürünme faktörünün belirlenmesi
EN 761 Cam elyaf takviyeli termoset plastikten (GRP) yapılmış boruların - Kuru durumda sürünme faktörünün belirlenmesi
EN 1862 Cam elyaf takviyeli termoset plastikten (GRP) yapılmış boruların - Medyanın depolanmasından sonra eğme esnasında göreli sürünme faktörünün belirlenmesi
YUKARI