Darbe çekme mukavemeti / Darbe çekme testi

ISO 8256, ASTM D 1822

Darbe Testi ISO 8256 ASTM D 1822

Bu yöntem, ASTM D 1822 'de olduğu gibi ISO 8256 'da da tarif edilmiştir ve bu şekilde iki yöntem mümkündür.

Yöntem A'da, papyon numune bir ucunda sıkıştırma cihazına yerleştirilir. Numunenin diğer ucunda bir mapa sabitlenir. Test sırasında sarkaç çekiç, mapayı içeri alır ve numune kopana kadar gerilme yönünde yükler. Sarkaç çekiçinin potansiyel etki çalışmasının bir kısmı çapraz mapayı hareket ettirmek için kullanılır. Bu etki çalışmasının bir başka kısmı numune gövdesinin deformasyonu tarafından tüketilir. Aynı pandül mapa kombinasyonlu testlerden elde edilen test sonuçları doğrudan karşılaştırılabilir niteliktedir.

Çeşitli kombinasyonlar için, standartlar yakın karşılaştırılabilirliği sağlayacak düzeltici prosedürleri belirler.

YUKARI