Kolay giriş!

Açık ve mantıksal olarak yapılandırılmış iş akışı, operatöre hazırlık aşamasından testin uygulanmasına ve sonuç analizine kadar yol gösterir. Tutarlı iş akışı yönlendirme eğitimi en aza indirir.

Dokümanlar

Kullanıcı yönetimi ile hızlı alıştırma

Entegre kullanıcı yönetimi ile kullanıcı rolleri doğrudan LDAP üzerinden Windows hesaplarından tanımlanabilir veya aktarılabilir. 

 • testXpert III, kullanıcı yönetiminin gereksinimlerine uyar ve sadece ilgili kullanıcı rolü ile ilgili olan eylemlere izin verir.
 • Kullanıcı sadece onun için neyin önemli olduğunu görür ve görevlerine en başından itibaren konsantre olabilir. 
 • Operatörün giriş olasılığı en aza indirgenebilir. Bu, işlemi basitleştirir ve eğitim sürelerini ve yanlış girişleri azaltır.

Burada soldaki örnekte, denetçi için optimize edilmiş görünüm (sınırlı cihaz ve test yapılandırmasıyla etkinleştirilmiş kullanıcı yönetimi) ve sağdaki örnekte tam işlevli bir yöneticinin görünümü.

Benutzerverwaltung
Benutzerverwaltung

Bir sapma olmadan Standart uyumlu test

testXpert III neredeyse her standart için 600'den fazla standart test yönergesinesahip, doğru test spesifikasyonunu ve garantili standarttı sunmakta. testXpert III, standardın ötesine geçen veya germe, sıkma, eğme, yırtma, ayırma, soyma ve döngüsel testin test dizisinin serbest konfigürasyonu için yapılan testler, önceden hazırlanmış ana test özelliklerini sunmaktadır.

Açık ve arama diyaloğu sayesinde, test şartnamesine göre standartlaştırılmış bir test sadece iki tıklama ile başlatılabilir. 

 • Entegre bir arama fonksiyonu ile gerekli test spesifikasyonunun hızlı seçimi.
 • Dosyalama yapısını optimize etmek için sektör veya favori işlevine göre filtreleyin.
 • Tüm serilerin ve aktarımların uygun kayıt edilmesi.
Admin_testXpert III
PVS_aç_Arama fonksiyonu_testXpert III

Test çeşitliliği

testXpert III, her bir sektörün ortak uygulamalarına uyarlanmış 100'den fazla işlevsellikiçerir. Uzmanlarımızın çeşitli standart komitelerine aktif katılımı, mevcut gelişmelerin doğrudan testXpert III test yazılımına işlenmesini sağlamaktadır.

 • Tüm parametreler, sonuçlar ve protokol standartlara göre önceden yapılandırılmıştır.
 • Tüm standart test özellikleri endüstri terminolojisine uyarlanmıştır.
 • Grafikler, sonuç tabloları, tolerans göstergeleri, giriş diyalogları ve elemanlarına sahip kullanıcı arayüzü bireysel gereksinimlere uyarlanabilir.
 • Teknik terminoloji, her bir endüstrinin tipik sembolleri veya değişkenler test yazılımı boyunca uygulanır.  
 • Sonuç ve istatistik tablolar istenilen oranda geliştirilebilmektedir.
 • Sonuç tabloları ve istatistikleri
 • standart özelliklere göre önceden ayarlanmış
 • 600'ün üzerinde standart test spesifikasyonu
88_Ikon_ Standart_Test yönergesi_TR

Operatör standartlarına göre hemen testi başlatabilir, gerisiyle testXpert III ilgileniyor olacaktır!

Piyasadaki en güvenli test sistemlerinden biri

Benzersiz test alan konsepti, tekrarlanabilir test koşulları ve kullanıcılar ve test sistemleri için maksimum koruma sağlar. 

 • Makas konumu, takım aralığı veya sensör konfigürasyonu gibi tüm ilgili test sistemi ve güvenlik ayarları önceden tanımlanmış ve serbestçe tanımlanabilen bir test sisteminde kayıt edilmiştir.
 • Bu nedenle test kurulumu sadece bir kez kurulmalı ve bir test istasyonuna atanmalıdır. Güvenli bir kurulum böylece garanti altına alınır.
 • Kayıtlı test alanı, bağlı sensörleri otomatik olarak kontrol eder. Sadece şartnamelere uydukları takdirde test başlatılabilir.
 • İlgili test spesifikasyonuna bir test prosedürü atanır.
 • Test kurulumunda bir değişiklik yapıldıktan sonra, önceden yapılandırılmış test alanları otomatik olarak yeniden yüklenir. Böylece, testler aynı ayarlarla gerçekleştirilebilir.
 • Operatörün ayarları hakkında endişelenmesine gerekmez! Doğru test istasyonu arka planda otomatik olarak yüklenir. Örneğin bir yanlış hizalama yumuşak limit anahtarı böylece hariç tutulur. 
 • Bu, test sistemi ve kullanıcılar için tam olarak tekrarlanabilir test koşulları ve en yüksek güvenlik seviyesini sağlar.

testXpert III her zaman NASIL, NEREDE ve NEDEN test edilmesi gerektiğini bilir!

Test alan tasarımı_testXpert III

Test yapılandırması için akıllı asistan

Tüm kontrol ayarları akıllı asistanın yardımı ile gerçekleştirilebilir.  

 • Asistan, hangi test parametrelerinin henüz yapılandırılmamış olduğunu operatöre gösterir. Bu seçilebilir elemanların görsel vurgulama tutarlı kullanımı tarafından desteklenmektedir.      
 • Bilgiler, otomatik olarak kontrol edilir. Bir test için sadece doğru bilgiler kabul edilecektir.    
 • İlgili tüm fonksiyonlar mantıksal olarak gruplandırılmıştır ve ihtiyaç duyuldukları yerlerdir. Böylece, örneğin, aktarmalar için tüm ayarlar tek bir yerde yapılır.
 • Etkinleştirilmiş kontrol paneli için tüm ayarlara ek olarak "ek fonksiyonlar" tuşu ile ulaşılabilir. Uygulamayı veya test görevini değiştirmek, ana butonu tek bir tıklama ile mümkündür.
Image 1

Sezgisel ve verimli test

 • testXpert III yazılımının kullanımı tamamen sezgisel ayarlanmıştır. Operatör kılavuzu, başlangıç ekranında olduğu gibi, laboratuvardaki iş süreçlerine benzemektedir.
 • Tüm uygulamalar için Anlamlı semboller ve tekdüze yapılandırma, test yazılımı içinde yönlendirmeyi kolaylaştırır ve teste hızlı ve kolay bir girişi destekler.
 • İlgili tüm içeriklertek bir yerde toplanmış ve görsel olarak açık bir renk ilişkisine bağlanmıştır. Her bir numune kendi renk koduna sahiptir ve numune parametreler ve istatistikler görsel vurgulama yoluyla kolayca görülebilir. 
 • Soldan sağa açık ve mantıksal olarak yapılandırılmış iş akışı, fareyle ve tıklamalarıen aza indiren sezgisel ve etkili bir gözden geçirme sağlar.
 • Ek işlevlere, seri üstündeki bağlam menüsünde veya herhangi bir kontrol panelindeki "farenin sağ tuşu" tıklayarak erişilebilir. Kontrol paneli için mevcut fonksiyonlar her zaman gösterilecektir.
 • "F1" tuşu ile her an erişilebilen interaktif yardım, aktif kontrol paneline uyarlanır ve olası adımlar hakkında ayrıntılı talimatlar sunar. 
 • Ekranın alt kısmındaki durum göstergesinde, operatör cihazın çalışıp çalışmadığını, numuneye ne kadar kuvvet uygulandığını, numunenin ne kadar süre uzadığını ve çok daha fazlasını görebilir. Durum göstergesi özelleştirilebilir ve numuneyi, malzeme test cihazını ve operatörü her zaman korur. 
Bağlam menüsü_Sağ fare tıklaması_Eğrisi_testiXpert III

Anlaşılabilir dış müdahale dayanıklı test sonuçları

 • Özellikle medikal ve ilaç endüstrisinde, yapılan uygulamaları kanıtlanabilir belgelerle sunan test yazılımları talepleri hızla artmaktadır.
 • "İzlenebilirlik" seçeneği ile testXpert III, test sonuçlarını ve testin belgelenmesini sağlamak ve karışıklara karşı korumak için, testin öncesinde ve sonrasında tüm işlemlerin ve değişikliklerin kaydedilmesini sağlar.
 • Entegre "kullanıcı yönetimi" ve "elektronik kayıtlar" ve "elektronik imza" gibi işlevler, test sonuçlarının her zaman manipüle edilemeye karşı korunmasını sağlar.
 • İlgili şirketteki kurumsal önlemler ve prosedürler ile birlikte, 21 CFR Bölüm 11'de FDA tarafından belirlenen şartlar yerine getirilmiştir.
 • Ek olarak, Zwick Roell ayrıca doğrulama desteği için bir Kalifikasyon servis paketi (DQ / IQ / OQ) sunmaktadır.
 • testXpert III, tüm kontrol ve sistemle ilgili eylemleri ve ayarları kaydeder ve böylece soruya her zaman cevap verebilir

 "Kim, ne, neden ve kim sorumlu?“ 

Verilerin otomatik içe ve dışa aktarılması

testXpert III yanlış girişleri azaltır, test laboratuvarında verimliliği artırır ve otomatik aktarma.

 • Test ile ilgili tüm veriler hızlı ve doğrudan ERP sistemlerinden, veritabanlarından veya doğrudan harici cihazlardan alınır.
 • Aktarım, her zamanki analiz platformlarında rahatlıkla yapılabilir.
 • Test raporlarının bireysel istek ve şartnamelere göre hızlı bir şekilde düzenlenmesi - bir kez ayarlandığında, testXpert III gelecekte tüm aktarımı otomatik gerçekleştirecektir.
 • Harici sensörlerin ve ölçüm amplifikatörlerinin testXpert III ile senkronizasyonu aynı anda çalışır.
Aktarma_testXpert III

Daha yüksek seviye sistem ayarları

Sistemle ilgili tüm ayarlar mantıksal olarak gruplandırılır ve ilgili ayarlardan ayrılır. Sistemle ilgili ayarlar, kenar çubuğunda bulunur ve kullanıcı yönetimine uyarlanır. Yönetici tüm üst düzey ayarları tek bir yerde kolayca düzenleyebilir.

 • Kapsamlı kullanıcı yönetimi buradan ayarlanabilir.
 • İzlenebilirlik derecesi burada yapılandırılmıştır.
 • Dil değiştirme veya diğer genel sistem ayarları gibi ayarlar burada bulunabilir.
 • Birkaç test spesifikasyonu için gerekli olan diyaloglar ve parametreler, kuruluş verileriyle merkezi olarak oluşturulabilir ve yönetilebilir.  
 • Sistem İzleme, test sisteminin kullanımının ayrıntılı bir genel görünüm sağlar.
YUKARI