Metal uygulamaları standartlara uygundur 

600'den fazla standart test spesifikasyonuyla, testXpert III, garantili standart uyumluluk ve doğru, tekrarlanabilir, global olarak karşılaştırılabilir ve izlenebilir test sonuçları ile neredeyse her standart için uygun test spesifikasyonunu sunar. 

 • ISO 6892-1'e göre çift taraflı modül belirlenmesi 
 • ISO 6892-1/TENSTAND'e göre doğrulama
 • ISO 6892-1 A(1) ve ASTM E 8 aynı şekilde EN 2002-001'e göre mükemmel uzama oranı kontrolü
 • ISO 6892-1 Metod A (2)'ye göre önceki test bazında optimal uzama oranının otomatik tahmini

testXpert III, standardın ötesine geçen veya germe, sıkma, eğme, yırtma, ayırma, soyma ve döngüsel testin test dizisinin serbest konfigürasyonu için yapılan testler, önceden hazırlanmış ana test özelliklerini sunmaktadır. 

Metal_Seri_Allround_WEB

Test yazılımı testXpert III ile uzama

testXpert III test yazılımı, DIN EN ISO 6892-1 standardının tüm standart özelliklerinin karşılandığı çekme testleri için ana test spesifikasyonunu sağlar. Bunlar dışında:

 • ReH, ReL veya Rp ve Rt belirlendikten sonra olay kontrollü ve dolayısıyla otomatik ve standart uyumlu test hızı değişir.
 • Sonuç kontrollü ve böylece kontrol modunun otomatik ve standart-uyumlu geçişi. Bu, test süresinin optimize edilmesine (kısaltılmasına) hizmet eder; yüksek numune verimi olan robotik test sistemleri için özellikle önemlidir.
 • Adaptif denetleyici, farklı numune geometrileri (kesit) ve malzeme özellikleri (mukavemet) için, operatör müdahalesini ve operatör etkisini ortadan kaldırarak, en uygun kontrolü otomatik olarak ayarlar.

Daha fazla testXpert III avantajları

Görsel Bağlama_Seri_ISO 6892-1_TR

Test yazılımının basit ve sezgisel kullanımı, aşağıdakiler gibi diğer avantajlara da izin verir:

 • diğer standartlara uyumlu kontrol modlarına (pozisyon veya kuvvet) kolay geçiş
 • kullanılan test hızlarının otomatik olarak kaydedilmesi
 • Bir testin parametrelendirilmesi
 • Bir protokol oluşturulması
 • Numune özelliklerin aktarılması
 • Veritabanlarına dışa aktarma
 • Kullanıcı tarafından belirli "test düzenlemeleri" oluşturulması
 • Tek tuşla işlem için küçültme mümkün
 • Yazılım algoritmaları TENSTAND ham verileri ve uluslararası kabul görmüş sonuçlarla doğrulama

DIN EN ISO 6892-1

DIN EN ISO 6892-1 - Oda sıcaklığında metal çekme testi

Standart test hızlarının A1/ A2 ve B prosedürlerine göre ayarlanması için açıklamalar.

 • A yönteminde, uzama hızını (veya gerilme oranını), özellikle germe ve uzama limitleri için, çekme testlerinden gelen parametrelere, normatif olarak önceden belirlenmiş tolerans limitlerinde tutmak önemlidir. Test hızının zorlanma hızına dayalı ayarını ve ayrıca test hızının kontrol edilmesi için örneğin ekstensometre sinyalini - örneğin asıl uzamayı - kullanmak mümkündür.
 • Bu, hem kapalı çevrimdeki ("kapalı döngü" A1 yöntemi) ekstansometre sinyali ile hem de normatif olarak önceden belirlenmiş tolerans limitine karakteristik değerlere ("açık döngü" A2 yöntemi) erişilip muhafaza edilecek şekilde seçilen bir sabit geçiş hızı ile gerçekleştirilebilir.
 • Prosedür B'de test hızı, gerilme hızına dayanır.  

 

Prosedür A tavsiye edilir

Metot A, özellikle, uzama hızına bağlı karakteristik değerler durumunda, karakteristik değer belirleme alanlarında test hızlarındaki farklılıkları en aza indirmeyi ve test sonuçlarının ölçüm belirsizliğini en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

TENSTAND yazılım doğrulama 

ISO 6892-1/TENSTAND'e göre doğrulama ile %100 güvenilir test sonuçları. 

ISO 6892-1'e göre çekme testinizin test sonuçları "Ulusal Fiziksel Laboratuar"ın test sonuçlarıyla karşılaştırılabilir. "TENSTAND" projesinde tanımlanan sonuç koridorları uluslararası uyumlaştırılmış ham veri setleri ve çekme testinden elde edilen sonuçlardır ve karakteristik değerlerin hesaplanmasında karşılaştırılabilirliği sağlar.  

 • Ulusal Fiziksel Laboratuvarı (NPL), Alman Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB)'nin İngiliz meslektaşıdır. Fizik ve teknoloji alanında uygulanabilir ulusal standartları tanımlar. 
 • Görevleri, yasal olarak düzenlenmiş alan için UKAS (United Kingdom Accreditation Service) gibi hizmetlerle desteklenen Uluslararası Birimler Sistemi'nin (SI) yasal birimlerinin temel ve doğal sabitlerinin, temsilinin, muhafazasının ve transferinin belirlenmesidir.

Test sonuçlarınızı TENSTAND yazılım doğrulama ile kontrol edin.

Zwick Roell
 • ASPLII ham veri kümelerini NPL'den yükle
 • TestXpert III ile sonuçları hesaplayın
 • ASCII veri sayfası ile kendi sonuçlarını karşılaştırın
Tenstand_EN

TENSTAND ile güvenle tekrarlanabilir test sonuçları.

NPL

Verilerin otomatik içe ve dışa aktarılması

testXpert III yanlış girişleri azaltır, test laboratuvarında verimliliği artırır ve otomatik aktarma.

 • Test ile ilgili tüm veriler hızlı ve doğrudan ERP sistemlerinden, veritabanlarından veya doğrudan harici cihazlardan alınır.
 • Aktarım, her zamanki analiz platformlarında rahatlıkla yapılabilir.
 • Test raporlarının bireysel istek ve şartnamelere göre hızlı bir şekilde düzenlenmesi - bir kez ayarlandığında, testXpert III gelecekte tüm aktarımı otomatik gerçekleştirecektir.
 • Harici sensörlerin ve ölçüm amplifikatörlerinin testXpert III ile senkronizasyonu aynı anda çalışır.
Aktarma_testXpert III
ZIMT-Editor

ZIMT - Zwick Malzeme Test Sistemleri Tercümanı

 • ZIMT sayesinde, tüm ölçüm verileri ve fonksiyonlarını testXpert III dahilinde rahatlıkla oluşturabileceğiniz uyumlu bir program diline sahip olacaksınız.
 • ZIMT karmaşık ölçüm ve değerlendirmeleri istediğiniz gibi yapma olanağı sağlar.
 • ZIMT'de entegre edilen değerlendirme algoritmaları, ölçüm veri kümelerinin analizi için uygundur.
YUKARI