Skočite na vsebino strani

Pri preskušanju vodika na plastiki, elastomerih in kovinah se SCIOFLEX Hydrogen GmbH zanaša na ZwickRoell

Študija primera

  • Kupec: SCIOFLEX Hydrogen GmbH
  • Lokacija: Hirm, Avstrija
  • Industrija: Energetika, javna oblast
  • Tema: Vodikovi preskusi za kovine, plastiko in elastomere

Oktober, 2023

SCIOFLEX Hydrogen GmbH je ponudnik storitev preskusnega laboratorija, specializiran za karakterizacijo plastike, elastomernih materialov in kovin pod vplivom vodika. Za preskuse mehanike loma ali preskuse votlih vzorcev to podjetje v vzponu trenutno uporablja stroj za preskušanje lezenja Kappa 100 SS-CF in servohidravlični preskusni stroj HA100 z avtoklavom 400 barov podjetja ZwickRoell.

Naloga Kompetence Rešitev Rezultat Produkt

Scioflex Hydrogen GmbH: nastajajoče in specializirano za preskušanje vodika

Inženirsko podjetje SCIOFLEX Hydrogen GmbH se osredotoča na preskušanje vodika za kovine, plastiko in elastomere. Ekipa strokovnjakov v mladem zagonskem podjetju v Mattersburgu v Avstriji nima le obsežnega strokovnega znanja, temveč tudi dolgoletne praktične izkušnje. “Našim strankam nudimo prilagojene, ekonomične in najsodobnejše rešitve,” pojasnjuje dr. Bernd Schrittesser, izvršni direktor SCIOFLEX Hydrogen GmbH

Na področju analitike in preskušanja podjetje ponuja rezultate in rešitve za nove in serijske izdelke ter za posebne probleme. Poudarek je na karakterizaciji materialov na področju vodikovih tehnologij in razvoju specifikacij, izbiri in konstrukciji posebnih preskusnih ureditev ter interpretaciji rezultatov preskušanja. Poleg tega SCIOFLEX Hydrogen nudi podporo med sestanki z dobavitelji in strankami ter ima mednarodne povezave v industriji, ki temelji na znanosti za nenehen nov razvoj. Na področjih upravljanja kakovosti in rešitev vzorčenja se podjetje osredotoča na prilagojene preglede vhodnega blaga, da zmanjša čas in stroške v primeru reklamacij ali poškodb. Na področju storitev svetovanja in financiranja SCIOFLEX Hydrogen zagotavlja tudi podporo za prijave za financiranje, patente in licence. Poleg tega SCIOFLEX Hydrogen na področju usposabljanja in dogodkov ponuja "standardizirane module usposabljanja, praktične tečaje usposabljanja na kraju samem in prilagojene seminarje za industrijo plastike, elastomerov in silikona". Dr. Schrittesser: "Stranke lahko podpiramo tudi s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami pri organizaciji specializiranih dogodkov, kot so delavnice in znanstvene konference z visoko usposobljenimi govorci in potencialnimi sponzorji."

ZwickRoell vrhunske kompetence

  • Zanesljivi in sledljivi rezultati preskusov

  • Obojestransko zaupanje

  • Zanesljiv in trajnosten partner

Naloga

Določite lastnosti materiala v pogojih uporabe

»Vodik postaja vse bolj pomemben kot čist in trajnosten vir energije. Zanesljivo preskušanje in certificiranje komponent in materialov, potrebnih za vodikove izdelke in aplikacije, je zato bistvenega pomena. To je pomembno tudi za zagotovitev integritete in varnosti v tej industriji,« pravi generalni direktor SCIOFLEX Hydrogen GmbH, dr. Bernd Schrittesser. Mladi startup si je zastavil cilj postati akreditiran laboratorij za preskušanje materialov na področju uporabe vodika. Podjetje zagotavlja najvišje standarde kakovosti, varnosti in trajnosti ter želi prispevati k prepoznavnosti vodika kot zanesljivega in varnega vira energije.

Izziv, s katerim se sooča podjetje, je določanje lastnosti materiala v pogojih uporabe. Stanje tehnike je odvzem vzorcev iz hrambe in kasnejša ocena odvzetega vzorca. Dr. Schrittesser: »S preskusnimi sistemi ZwickRoell lahko popolnoma opredelimo lastnosti materiala v pogojih uporabe. To odpira povsem novo področje karakterizacije materialov pod vplivom vodika,« in vodi do boljšega razumevanja materialov ter zanesljivejše izbire materialov, mehanike loma in celo omogoča natančno napovedovanje življenjske dobe.

»ZwickRoell je naš zanesljiv in trajnostni partner za preskušanje vodika.

ZwickRoell nas je prepričal, ne le zaradi medsebojnega zaupanja in usposobljenosti tehničnih svetovalcev, ampak tudi predstavljenega celotnega koncepta in možnosti širitve. Ko gre za preskušanje materialov, za nas obstaja samo en proizvajalec, ki zagotavlja natančne in zanesljive rezultate. In to je ZwickRoell.”

Dr. Bernd Schrittesser, generalni direktor SCIOFLEX Hydrogen GmbH

ZwickRoell rešitev

Stroj za preskušanje lezenja in avtoklav

SCIOFLEX Hydrogen kot ponudnik storitev laboratorija za preskušanje izvaja naslednje preskuse:

Na kovinah:

Na plastiki:

SCIOFLEX Hydrogen GmbH uporablja napravo za preskušanje lezenja Kappa 100 SS-CF za širok spekter preskusov utrujanja z lezenjem z nadzorovanimi silami in deformacijami, tudi pod izmenično obremenitvijo, vključno z določanjem vodikove krhkosti in za preskušanje votlih vzorcev. Poleg tega uporabljajo ZwickRoellov servohidravlični stroj HA100 z avtoklavom 400 barov.

Rezultat

Kakšne koristi imajo SCIOFLEX in njihove stranke od strojev?

Pridobljeni stroji se lahko uporabljajo v širokem razponu frekvenc in obremenitev ter se med seboj dopolnjujejo glede hitrosti preskušanja, od počasnih (stroj za preskušanje lezenja Kappa 100 SS-CF) do hitrih (stroj za servohidravlične preskuse HA100). Z obema rešitvama je mogoče delati v nizkem območju hitrosti deformacije, da se omogočijo preiskave SSRT (slow strain rate test) in izvedejo mehanika loma ali preskusi utrujanja do frekvence 20 Hz.

Poleg tega se z uporabo različnih silomerov pokrivajo razponi obremenitev do 100 kN. Dr. Schrittesser: "Imamo možnost, da dodamo temperaturno komoro za meritve v območju od -40 °C do 100 °C."

»Preskusni sistemi ZwickRoell navdušujejo s svojo visoko stopnjo stabilnosti in zanesljivosti.

Na področju karakterizacije materiala so obnovljivi rezultati bistveni za ustvarjanje trdne podlage za nove modele.«

Dr. Bernd Schrittesser, generalni direktor SCIOFLEX Hydrogen GmbH

Vas zanimajo rešitve preskušanja podjetja SCIOFLEX Hydrogen GmbH? Če želite izvedeti več o teh ali drugih strojih, nas kontaktirajte!

Veselimo se vašega odziva!

Kontaktirajte nas

Izdelki, povezani s študijo primera

Morda vas zanimajo tudi

Preskušanje pri kriogenih temperaturah
Preskušanje kriogenih materialov se izvaja pri nizkih temperaturah <120 K (-153 °C). Te nizke temperature se dosežejo z uporabo temperaturnih komor, potopnih kriostatov ali kriostatov z neprekinjenim tokom.
do Preskušanje pri kriogenih temperaturah
Vpliv vodika na kovine / vodikova krhkost
Preskusne zahteve in izzivi glede shranjevanja in transporta plinastega vodika
Standardizirane metode za določanje vodikove krhkosti in preskusne rešitve v okolju stisnjenega vodika prek vodikovega avtoklava (vodikovega tlačnega rezervoarja) ali tehnologije votlih vzorcev
do Vpliv vodika na kovine / vodikova krhkost
Preskušanje vodikovih gorivnih celic
do Preskušanje vodikovih gorivnih celic
Vrh