Ga naar de inhoud van de pagina

Testoplossingen voor de sector van waterstoftechnologie

Waterstof is de energiebron van de toekomst en is een fundamenteel element van de energietransitie. Het heeft een zeer hoge energiedensiteit en is bruikbaar in gebonden vorm, waardoor het een zeer aantrekkelijke energiedrager is. Het werken met waterstof is echter niet zonder problemen en stelt vele uitdagingen.

De mechanische materiaaltests vereisen uiterst nauwkeurige en speciaal aangepaste testtechnologie voor het betrouwbaar meten van materiaaleigenschappen onder directe invloed van waterstof, hoge drukken, zeer lage temperaturen en gedurende zeer lange perioden. ZwickRoell levert testoplossingen die volledig voldoen aan de eisen van de waterstofindustrie, en levert een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van materialen en onderdelen.

Gebruik van waterstof

  • Waterstof wordt al geruime tijd gebruikt als grondstof of brandstof in de chemische industrie. Het is ook een ideale energiebron voor de toekomst en is een fundamenteel element van de energietransitie. Waterstof is zeer flexibel en breed toepasbaar in industrie, transport, elektriciteit en verwarming. Groene waterstof, geproduceerd met hernieuwbare energie, draagt bij aan de reductie van broeikasgassen en dus aan de bescherming van het klimaat.
  • Als meest voorkomende element is waterstof in bijna onbeperkte hoeveelheden beschikbaar en kan het rechtstreeks gebruikt worden, of getransporteerd en opgeslagen worden als gas of als vloeistof. Het heeft een zeer hoge energiedensiteit en is bruikbaar in gebonden vorm, waardoor het een zeer aantrekkelijke energiedrager is. Het werken met waterstof is echter niet zonder problemen en stelt vele uitdagingen.
  • Waterstof verspreidt makkelijk en snel doorheen vaste materialen door zijn lage densiteit en kleine moleculaire afmetingen. Bij metalen leidt dit bijvoorbeeld tot waterstofverbrossing en dus een sterke vermindering van de materiaalsterkte. Mechanische materiaaltests vormen een belangrijk onderdeel van de karakterisatie en ontwikkeling van nieuwe materialen die veilig en betrouwbaar langdurig moeten functioneren onder invloed van waterstof.

Belangrijke en veiligheidskritische onderdelen van waterstoftechnologie

  • Productie van waterstof (bv. elektrolyse)
  • Transport van waterstof (bv. buizen, kleppen)
  • Opslag van waterstof (bv. vloeibaar gas, druktanks)
  • Energieconversie (bv. brandstofcellen)

Testoplossingen voor de waterstofindustrie

De ZwickRoell toepassingsvoorbeelden tonen testoplossingen die volledig voldoen aan de hoge eisen van de waterstofindustrie en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van materialen en onderdelen.

Top