Skočite na vsebino strani

Preskušanje tehnologije za obnovljivo energijo

Oskrba z energijo je trenutno eden največjih in najpomembnejših izzivov: energetski sektor proizvede približno dve tretjini svetovnih emisij CO2. Razširitev podnebju prijazne proizvodnje energije iz obnovljivih virov je ključnega pomena za boj proti podnebnim spremembam. Poleg sončne, vetrne in vodne energije postaja vodikova tehnologija vse bolj pomembna v svetovnem energetskem sektorju v prizadevanju za doseganje ogljične nevtralnosti in na koncu prispeva k varstvu podnebja. Tako material kot infrastruktura v celotni vrednostni verigi vodikove industrije predstavljata nove in raznolike izzive za preskušanje materialov.

Vodikova tehnologija Sončna energija Tehnologija baterije

Vodik se že nekaj časa uporablja kot surovina oziroma gorivo v kemični industriji, saj velja za idealnega in prilagodljivega nosilca energije za prihodnost. Je elementarni sestavni del zasledovanega energetskega preobrata, zato je primeren za široko uporabo v industriji, prometu, energetiki in toploti. Zeleni vodik, proizveden iz obnovljivih virov energije, zmanjšuje toplogredne pline in prispeva k varovanju podnebja.

Vodik je kot najpogostejši element dostopen v skoraj neomejenih količinah, je neposredno uporaben in ga je mogoče skladiščiti in transportirati v plinastem ali tekočem stanju. Zaradi zelo visoke energijske gostote in uporabnosti v vezani obliki je privlačen nosilec energije, vendar ni brez težav in je dokaj zahteven za rokovanje.

Zaradi nizke gostote in majhnega molekularnega preseka vodik zlahka in hitro difundira skozi trdne materiale. V primeru kovinskih materialov to povzroči vodikovo krhkost in posledično znatno zmanjšanje trdnosti materiala. Preskušanje mehanskih materialov je pomembna komponenta pri karakterizaciji in razvoju novih materialov, ki morajo dolgo časa delovati varno in zanesljivo pod vplivom vodika. Pomembne in varnostno kritične komponente se uporabljajo na naslednjih področjih:

  • Proizvodnja vodika (npr. elektrolizerji)
  • Prenos vodika (npr. cevi, ventili)
  • Skladiščenje vodika (npr. utekočinjen plin, tlačne posode)
  • Pretvorba energije (npr. gorivne celice)

Mehansko preskušanje materialov zahteva natančno in specifično prilagojeno tehnologijo preskušanja, ki omogoča zanesljivo določanje karakteristik materiala pod neposrednim vplivom vodika, zelo visokim pritiskom, zelo nizkimi temperaturami in v zelo dolgih časovnih obdobjih.
Naslednji primeri uporabe prikazujejo rešitve preskušanja ZwickRoell, ki celovito izpolnjujejo visoke zahteve industrije vodika in zagotavljajo pomemben prispevek k nadaljnjemu razvoju materialov in komponent.

Vodikove podstrani

ASTM E1681
Preskus KIH v skladu z ASTM E1681 je preskus mehanike loma za določanje mejnega faktorja intenzivnosti napetosti (KIH) kovinskega materiala v vodikovem okolju.
do ASTM E1681
ASTM F1624
Standard ASTM F1624 opisuje pospešeno preskusno metodo za določanje dovzetnosti kovinskih materialov visoke trdnosti za časovno zakasnjeno odpoved zaradi vodikove krhkosti.
do ASTM F1624
ASTM F519
Standard ASTM F519 določa preskusno metodo za oceno mehanske vodikove krhkosti kovinskih materialov visoke trdnosti.
do ASTM F519

Vodikove podstrani

Avtoklavi - preskušanje v okolju stisnjenega vodika
Do 400 barov; posebne izvedbe do 1000 barov
do Avtoklavi - preskušanje v okolju stisnjenega vodika
Preskušanje votlih vzorcev pod stisnjenim vodikom
do 200 barov
do Preskušanje votlih vzorcev pod stisnjenim vodikom
Vpliv vodika na kovine / vodikova krhkost
Preskusne zahteve in izzivi glede shranjevanja in transporta plinastega vodika
Standardizirane metode za določanje vodikove krhkosti in preskusne rešitve v okolju stisnjenega vodika prek vodikovega avtoklava (vodikovega tlačnega rezervoarja) ali tehnologije votlih vzorcev
do Vpliv vodika na kovine / vodikova krhkost
Vrh