Ga naar de inhoud van de pagina

Cyclische belasting van een aanzuigkorf met een tweedehands materiaaltestmachine

De Leibniz University in Hannover is met zijn breed opleidingsaanbod een van de toonaangevende universiteiten in Duitsland. Aan de faculteit Geotechnical Engineering wordt onderzoek gedaan naar aanzuigkorven voor offshore windturbines met een tweedehands Z050 testmachine van ZwickRoell, met enkele bijzonder interessante aanpassingen.

Aanzuigkorven

Offshore windturbines worden gewoonlijk geplaatst op buisfundamenten die in de zeebodem gedreven worden tijdens de installatie. Onder bepaalde omstandigheden kunnen alternatief zogenaamde aanzuigkorven gebruikt worden, die ecologische en kostenbesparende voordelen opleveren. De schadelijke geluidseffecten op zeeleven, vogels, vissen en organismen op de zeebodem (benthos) kan gereduceerd worden door het gebruik van deze aanzuigkorven. Dit zijn stalen cilinders met een open bodem, die op de zeebodem geplaatst worden en in de grond gezogen worden door een negatieve druk. De naam korf is ontstaan doordat deze cilinders lijken op omgekeerde emmers. Korffundamenten zijn stil, snel, kostengunstig en kunnen op een milieuvriendelijke manier verwijderd worden aan het einde van hun levensduur.

Speciale oplossing voor de simulatie

Voor simulatie van de cyclische belasting veroorzaakt door de wind, golven en werking van de aanzuigkorven, werd de tweedehands Z050 testmachine ondersteboven geplaatst en werd de koptraverse uitgerust voor torsiebelasting. Tijdens de test wordt een korf krachtgestuurd onder water op ware grootte in een zandbed gezogen met de testmachine. Vervolgens wordt een cyclische belasting uitgeoefend op de aanzuigkorf.

Meer informatie over het ProBucket project en korffunderingen is terug te vinden op de website van het Hannover Institute of Geotechnical Engineering: www.igth.uni-hannover.de.

Voordelen zoals het testen met de nieuwste technologie, innovatieve testsoftware, investeringszekerheid van het systeem en een bijdrage aan de duurzaamheid overtuigden de universiteit van Hannover om samen te werken met ZwickRoell voor dit project, om een tweedehands testmachine aan te schaffen en deze interessante machine-opstelling te verwezenlijken.

In samenwerking met onze klanten werkt ZwickRoell graag mee aan nieuwe methoden voor het milieu - zelfs als hiervoor dingen ondersteboven moeten gekeerd worden.

Passende producten en accessoires

Top